De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 1 Initiatieven van ondernemers en de hobbels bij de overheid Edo Dijkman Ynte Bekema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 1 Initiatieven van ondernemers en de hobbels bij de overheid Edo Dijkman Ynte Bekema."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 1 Initiatieven van ondernemers en de hobbels bij de overheid Edo Dijkman Ynte Bekema Casus Tongelreepdal

2 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 2 Opbouw presentatie: Casus Tongelreepdal 1.Agenda van de ondernemer 2.Ambities van “de overheid” 3.1+1=3? 4.Wat doet DLG ? 5.Hobbels bij “de overheid” 6.Wat moet er gebeuren ? 7.Wat zijn de succesfactoren ?

3 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 3 1. Agenda van de ondernemer -Wilde eerst zelf weg maar lukte niet… -Emotionele band met plek -Echte “koeienboer” -Inkomen halen uit melk, minder uit subsidies -“Natuur” is geen doel maar randvoorwaarde Het verhaal erachter:

4 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 4 2. Ambities overheid -30 jaar geleden: ruilverkaveling: boerderij gesticht -N2000-maatregelen uitvoeren -Prioritaire EHS realiseren (nu landbouw) -Beekherstel en waterkwaliteit -Meer particulier natuurbeheer -Staatsecretaris Bleker en gedeputeerde de Boer willen ondernemers inzetten

5 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 5 3. 1+1=3 -Ondernemer beheert N2000: efficiënt beheer en optimale inzet in bedrijfsvoering -Ipv onteigening krijgt ondernemer toekomstperspectief  leefbaar platteland -Onderlinge langjarige afspraken verminderen subsidielasten en (administratielasten) -Ecologisch verantwoord beheer maar minder beheerslasten en -zorg voor SBB. -Mentaal eigenaarschap komt weer bij de regio

6 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 6 4. Wat doet DLG ? Procesvoering: avontuur, van initiatief naar uitvoering Verkennen: wat is er mogelijk in nieuwe pachtvormen:? Bemiddelen: onderling gevoelige kwesties bv zwijnen Verleiden: langdurig grondgebruik SBB, EU-subsidie Onderhandelen: omvormingsbudget (SKNL) veiligstellen Vormgeven: een door partijen gedragen visie op beekdal Uitvoeren: fysieke maatregelen in het veld uitvoeren

7 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 7 5. Hobbels bij de overheid De kaders -Niet duidelijk:SKNL-omvorming / SKNL inrichtingsubsisidie is ingewikkeld -Veranderen snel: EHS-herijking, grondaankoop -Niet geschikt voor maatwerk:vanwege N2000 veel beperkingen op bv inscharing van vee door boer Het geld -Is niet transparant gelabeld: wat is nu precies SKNL budget en hoeveel aanvragen moeten daarvan nog betaald? -“Beloofd” is niet altijd “beloofd”: budget SKNL was ineens op -Duurt lang: SKNL aanvraag duurt 9 maanden De ambtenaar -“Wie gaat erover” is niet altijd duidelijk -Lange doorlooptijd/trage reactie: verandering NBT (prov), inzet gronden (sbb), aanvraag SKNL (DR)

8 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 8 6. Wat doen we er aan? -SAMEN iets willen is SAMEN een belang hebben -SAMEN iets willen is SAMEN aan de bak (niemand leunt achterover) -SAMEN iets willen is SAMEN inbrengen (geld, grond, juridische ruimte etc) -SAMEN iets willen is ELKAAR informeren en vertrouwen (ipv op elkaars stoel te willen zitten) -SAMEN een DEAL: maatwerk mogelijk maken in vaak starre/rigide regelgeving

9 Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 9 7. Wat zijn de succesfactoren? Onze succesfactoren: -Alleen die partijen aan tafel die iets willen (Vraag EN aanbod) -Benoem de overeenkomstige doelen -Neem de tijd voor opbouw van onderling vertrouwen -Momentum kiezen om er te zijn -Niet voor de ander (bv ondernemer) willen denken -Niet beleid afwachten maar beleid uitvoeringsgereed maken ……..Uw succesfactoren?


Download ppt "Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 1 Initiatieven van ondernemers en de hobbels bij de overheid Edo Dijkman Ynte Bekema."

Verwante presentaties


Ads door Google