De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaat door verbinden Er waren eens ………………. leerlingen tussen wal en schip. En iedereen vond dat er iets moest gebeuren. Iedereen deed zijn best. En.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaat door verbinden Er waren eens ………………. leerlingen tussen wal en schip. En iedereen vond dat er iets moest gebeuren. Iedereen deed zijn best. En."— Transcript van de presentatie:

1

2 Resultaat door verbinden Er waren eens ………………. leerlingen tussen wal en schip. En iedereen vond dat er iets moest gebeuren. Iedereen deed zijn best. En toch……….. bleven er leerlingen tussen wal en schip ! Hoe heten ze bij jullie ?

3 Resultaat door verbinden Wat wil ‘Gedragswerk’? ‘Gedragswerk’ wil de regionale samenwerking verbeteren in de aanpak van leerlingen met gedragsproblemen Met als gewenst resultaat een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het passende onderwijs krijgt waarop zij recht hebben

4 Resultaat door verbinden Wat is er aan de hand in Nederland?

5 Resultaat door verbinden DEFINITIE Passend Onderwijs = ……………………………. ?

6 Resultaat door verbinden PASSEND ONDERWIJS Aanleiding Complexe wet- en regelgeving Wie is verantwoordelijk Kinderen tussen wal en schip VOS/ABB (2004): “Herijking van de zorg”

7 Resultaat door verbinden ZORGPLICHT Passend onderwijs/zorgarrangement Schoolbestuur is verantwoordelijk Samenwerkende besturen Gemotiveerde doorverwijzing

8 Resultaat door verbinden Wat is het verschil en de overeenkomst tussen Passend Onderwijs en Inclusief Onderwijs?

9 Resultaat door verbinden Wat is zorgplicht niet: inclusief onderwijs opheffen speciaal (basis) onderwijs einde samenwerkingsverbanden de ouders de baas Wat is zorgplicht wel: geen kind tussen wal en schip! inclusief denken: minst beperkende omgeving erkenning regionale verschillen > regionale oplossingen bereidheid knellende regels op te heffen recht doen aan primaire verantwoordelijkheden en professionele verantwoordelijkheden

10 Resultaat door verbinden PASSEND ONDERWIJS De ruimte in de hoofden van de mensen die het moeten, mogen uitvoeren Dick van Konijnenburg

11 Resultaat door verbinden KUNNEN WE (NOG) KIJKEN? “Wie tot over zijn oren in de soep zit ziet de ballen niet drijven”. ( Lucebert)

12 Resultaat door verbinden Piramide van Jaap 85 % goed onderwijs 13 % steun nodig: zorgstructuur a.u.b. 2 % liggen we van wakker hoe heten ze? n.b.Wat goed is voor zorgleerlingen is goed voor alle leerlingen

13 Resultaat door verbinden Piramide van Jaap Leerling als vertrekpunt Identiteit als vertrekpunt

14 Resultaat door verbinden EN………….. Wie woont er in het penthouse bovenop de piramide van Jaap ? Kees van de Velden

15 Resultaat door verbinden EN………….. Waar staat de piramide van Jaap ? Juist ! bij jou in de ………., bij jullie op ……….

16 Resultaat door verbinden en nu? en u? Wat is dan de opdracht ? Wat valt op bij het bevragen van docenten ? Wat is er echt aan de hand ? Het draait om……. ?

17 Resultaat door verbinden Wat is er aan de hand in Nederland ? Ouders klagen over andermans kinderen Aanmeldingen bij BJZ nemen toe Passend Onderwijs draait om ‘lastige’ leerlingen Leerkrachten geven handelingsverlegenheid aan Aan GEDRAG moet worden gewerkt

18 Resultaat door verbinden Wat is het Passende Gedrag ?

19 Resultaat door verbinden Gedrag = -Sorry…Geen medisch model, -Interactief en transactioneel -Wederkerig en complementair Kees van der Wolf

20 Resultaat door verbinden EMOTIONELE- en GEDRAGSPROBLEMEN Situatief Relationeel Relatief Flucturend Kees van der Wolf

21 Resultaat door verbinden en nu? en u? Preventie en curatie Primair proces Kennis van leer- en gedragsproblemen Inclusie, integratie, zorgplicht ouders en school Inpassen speciale programma’s in regulier Samenwerken in de regio Competenties van leerkrachten

22 Resultaat door verbinden GEDRAGSPROBLEMEN

23 Resultaat door verbinden HANDELINGSBEKWAAMHEID (Onderwijs)behoeften van de leerling ? Wat moet de leerkracht -Kennen ? -Kunnen ? -Willen ? Welke steun is nodig van wie ?

24 Resultaat door verbinden VOORZETJE Kent de plaatsen in de klas, de AVI-niveaus, de hobby's en thuissituaties uit het hoofd; “Leve de groepsdynamica!” Weet wat de hulpvraag van het kind is; Jongetjes vragen om een andere aanpak; Niet bang voor een collega, ook niet voor een videocamera; Leg de lat hoger, wat ze allemaal wel kunnen,…. Met ouders in balans; Nee kunnen zeggen, en om jezelf kunnen lachen; Beargumenteerd kunnen doorverwijzen; ………………………………………………

25 Resultaat door verbinden en nu? en u? Een goede leerkracht Houdt van kinderen Heeft optimale vakkennis Heeft persoonlijkheid/performance Tjeu Seeverens ….en kan organiseren

26 Resultaat door verbinden en nu? en u? Hoe reageert de goede leerkracht naar een leerling met een extra/speciale onderwijsbehoeften Situationeel Relationeel Relativerend Fluctuerend ….en hoe heet ze bij jullie op school ?

27 Resultaat door verbinden ……. en ga fijn, opnieuw jullie eigen wiel uitvinden “Dat lijkt mij voor iedereen een interessant proces”. Léon de Caluwé, veranderdeskundige

28 Resultaat door verbinden


Download ppt "Resultaat door verbinden Er waren eens ………………. leerlingen tussen wal en schip. En iedereen vond dat er iets moest gebeuren. Iedereen deed zijn best. En."

Verwante presentaties


Ads door Google