De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er waren eens ………………. leerlingen tussen wal en schip.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er waren eens ………………. leerlingen tussen wal en schip."— Transcript van de presentatie:

1 Er waren eens ………………. leerlingen tussen wal en schip.
En iedereen vond dat er iets moest gebeuren. Iedereen deed zijn best. En toch……….. bleven er leerlingen tussen wal en schip ! Hoe heten ze bij jullie ?

2 Wat wil ‘Gedragswerk’? ‘Gedragswerk’ wil de regionale samenwerking verbeteren in de aanpak van leerlingen met gedragsproblemen Met als gewenst resultaat een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het passende onderwijs krijgt waarop zij recht hebben

3 Wat is er aan de hand in Nederland?

4 DEFINITIE Passend Onderwijs = ……………………………. ?

5 VOS/ABB (2004): “Herijking van de zorg”
PASSEND ONDERWIJS Aanleiding Complexe wet- en regelgeving Wie is verantwoordelijk Kinderen tussen wal en schip VOS/ABB (2004): “Herijking van de zorg”

6 ZORGPLICHT Passend onderwijs/zorgarrangement Schoolbestuur is verantwoordelijk Samenwerkende besturen Gemotiveerde doorverwijzing

7 Wat is het verschil en de overeenkomst
tussen Passend Onderwijs en Inclusief Onderwijs?

8 Wat is zorgplicht niet:
inclusief onderwijs opheffen speciaal (basis) onderwijs einde samenwerkingsverbanden de ouders de baas Wat is zorgplicht wel: geen kind tussen wal en schip! inclusief denken: minst beperkende omgeving erkenning regionale verschillen > regionale oplossingen bereidheid knellende regels op te heffen recht doen aan primaire verantwoordelijkheden en professionele verantwoordelijkheden

9 De ruimte in de hoofden van de mensen die het moeten, mogen uitvoeren
PASSEND ONDERWIJS De ruimte in de hoofden van de mensen die het moeten, mogen uitvoeren Dick van Konijnenburg

10 “Wie tot over zijn oren in de soep zit ziet de ballen niet drijven”.
KUNNEN WE (NOG) KIJKEN? “Wie tot over zijn oren in de soep zit ziet de ballen niet drijven”. ( Lucebert)

11 Piramide van Jaap 2 % liggen we van wakker hoe heten ze?
13 % steun nodig: zorgstructuur a.u.b. 85 % goed onderwijs n.b.Wat goed is voor zorgleerlingen is goed voor alle leerlingen

12 Piramide van Jaap Leerling als vertrekpunt Identiteit als vertrekpunt

13 Wie woont er in het penthouse bovenop de piramide van Jaap ?
Kees van de Velden

14 Waar staat de piramide van Jaap ?
EN………….. Waar staat de piramide van Jaap ? Juist ! bij jou in de ………., bij jullie op ……….

15 en nu? en u? Wat is dan de opdracht ?
Wat valt op bij het bevragen van docenten ? Wat is er echt aan de hand ? Het draait om……. ?

16 Aan GEDRAG moet worden gewerkt
Wat is er aan de hand in Nederland ? Ouders klagen over andermans kinderen Aanmeldingen bij BJZ nemen toe Passend Onderwijs draait om ‘lastige’ leerlingen Leerkrachten geven handelingsverlegenheid aan Aan GEDRAG moet worden gewerkt

17 Wat is het Passende Gedrag ?

18 Gedrag = Sorry…Geen medisch model, Interactief en transactioneel
Wederkerig en complementair Kees van der Wolf

19 EMOTIONELE- en GEDRAGSPROBLEMEN
Situatief Relationeel Relatief Flucturend Kees van der Wolf

20 en nu? en u? Preventie en curatie Primair proces
Kennis van leer- en gedragsproblemen Inclusie, integratie, zorgplicht ouders en school Inpassen speciale programma’s in regulier Samenwerken in de regio Competenties van leerkrachten

21 GEDRAGSPROBLEMEN

22 HANDELINGSBEKWAAMHEID
(Onderwijs)behoeften van de leerling ? Wat moet de leerkracht Kennen ? Kunnen ? Willen ? Welke steun is nodig van wie ?

23 VOORZETJE Kent de plaatsen in de klas, de AVI-niveaus, de hobby's en thuissituaties uit het hoofd; “Leve de groepsdynamica!” Weet wat de hulpvraag van het kind is; Jongetjes vragen om een andere aanpak; Niet bang voor een collega, ook niet voor een videocamera; Leg de lat hoger, wat ze allemaal wel kunnen,…. Met ouders in balans; Nee kunnen zeggen, en om jezelf kunnen lachen; Beargumenteerd kunnen doorverwijzen; ………………………………………………

24 en nu? en u? Een goede leerkracht Houdt van kinderen
Heeft optimale vakkennis Heeft persoonlijkheid/performance Tjeu Seeverens ….en kan organiseren

25 ….en hoe heet ze bij jullie op school ?
en nu? en u? Hoe reageert de goede leerkracht naar een leerling met een extra/speciale onderwijsbehoeften Situationeel Relationeel Relativerend Fluctuerend ….en hoe heet ze bij jullie op school ?

26 jullie eigen wiel uitvinden
……. en ga fijn, opnieuw jullie eigen wiel uitvinden “Dat lijkt mij voor iedereen een interessant proces”. Léon de Caluwé, veranderdeskundige

27


Download ppt "Er waren eens ………………. leerlingen tussen wal en schip."

Verwante presentaties


Ads door Google