De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Albert de Boer IJsselgroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Albert de Boer IJsselgroep"— Transcript van de presentatie:

1 Albert de Boer IJsselgroep
Passend onderwijs Albert de Boer IJsselgroep

2 Passend onderwijs is internationaal fenomeen
UN convention on the rights of people with disabilities – Article 24 - Education States parties are requested to ensure an inclusive education system at all levels Persons with disabilities can access an inclusive, qualitative and free primary and secondary education on an equal basis with others

3 Wat ? zorgplicht in wetgeving regionaal (sluitend) samenwerken
kwaliteit transparant: wat kun je minder regels vast budget per regio

4 Regionale aanpak per 2011 WSNS SWV - VO externen REC ROC/AOC
1 loket + 1 indicatie- stelling + budgettair kader ouders

5 Wat is Passend Onderwijs?
Het is inclusief denken: minst beperkende omgeving Het is ook: erkenning regionale verschillen > regionale oplossingen Het is ook: bereidheid knellende regels op te heffen Het is ook: recht doen aan primaire verantwoordelijkheden (bestuur) en professionele verantwoordelijkheden (school en leraar)

6 Wat betekent het voor de school?
Zorgplicht Een eigen visie Een uitwerking Vakmanschap Faciliteiten lgf: harde criteria rest = - SWV PO + VO - AB REC + Preventieve AB - (V)SO – budget

7 Sjaloom in vogelvlucht
U hebt gekozen voor een school met kenmerken: Huiselijk Respect Individu Zorg voor elkaar Zelfstandigheid Zorg op maat “niks is gek” Christelijk

8 Wat betekent het voor ouders?
Een positieve basishouding t.o.v. de medemens met zorgbehoefte De mogelijkheid om een zorgkind in het regulire onderwijs een plaats te geven Vertrouwen in (het vakmanschap)de school Gesprek met de school (dialoog) B-S-V-Sc Maken van keuzes op basis van je opvattingen (verantwoordelijkheid nemen)

9 Wat is er gaande in het onderwijs?
Visie op samenleven verandert:individualisering De kinderen leven in een andere maatschappij De kinderen leren anders Er worden eisen gesteld (oude normen), o.a. samenwerking en leerprestaties Daarvoor is nieuw onderwijs nodig

10 Wat betekent Passend Onderwijs?
Is het adaptief onderwijs? Is het inclusief onderwijs? Is het (wéér) een onderwijsvernieuwing? Betekent het alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht opvangen in elke klas? Betekent het op elke school verplicht rugzakleerlingen? Is het vooral voor de besturen en de gemeenten? Is het vooral voor de school en de leraar?


Download ppt "Albert de Boer IJsselgroep"

Verwante presentaties


Ads door Google