De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koe & Ondernemer in Balans Guus van Laarhoven aan de slag met Nature’s Dairy Ondernemen binnen de grenzen van een natuurlijke omgeving en de plaatselijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koe & Ondernemer in Balans Guus van Laarhoven aan de slag met Nature’s Dairy Ondernemen binnen de grenzen van een natuurlijke omgeving en de plaatselijke."— Transcript van de presentatie:

1 Koe & Ondernemer in Balans Guus van Laarhoven aan de slag met Nature’s Dairy Ondernemen binnen de grenzen van een natuurlijke omgeving en de plaatselijke maatschappij

2 Koe & Ondernemer in Balans Nature’s dairy door Guus van Laarhoven  Wie ben ik?  Waarom kies ik voor Rechten / Duties & Rights?  Het beeld “nature’s dairy”  Het beeld geprojecteerd op mijn bedrijf  Hoe ga ik hier in werkelijk mee om?

3 Koe & Ondernemer in Balans Nature’s dairy : Guus van Laarhoven  Huidige situatie  Ik zit in maatschap met mijn ouders en heb een baan  Het bedrijf bestaat uit 90 melkkoeien en 45 ha cultuurgrond en 17 ha met een natuurlijke invulling  De strategie tot nu toe is continueren van het bedrijf met flexibeler en efficiënter inzet van arbeid Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet

4 Koe & Ondernemer in Balans Nature’s Dairy  In het project Koe en Ondernemer in balans is het volgende plaatje ontwikkeld voor Nature’s Dairy zoals dat er in 2025 uit zou kunnen zien: Meer info nature's dairy 2025Meer info nature's dairy 2025  Deze presentatie gaat verder over de kansen die ik zie om een dergelijk systeem op poten te zetten en welke stappen ik daarvoor ga ondernemen

5 Koe & Ondernemer in Balans Strategie van Guus van Laarhoven Waarom kies ik voor Nature’s Dairy:  Ik voel me niet thuis bij de schaalvergroting als doel  Ik zie kansen in natuurbeheer  Ik ben niet zozeer gericht op maximale productie, maar meer op in het in harmonie met de omgeving produceren

6 Koe & Ondernemer in Balans Strategie van mij zelf Mijn missie:  Met plezier werken en richten op persoonlijke interesses van educatie en informatie overdracht  Dit binnen de randvoorwaarde om te ondernemen binnen de grenzen van de landelijke en plaatselijke maatschappij Mijn strategie:  Inkomen verwerven via educatie in combinatie met natuurontwikkeling  Mensen gaan hun vrije tijd bij mij betaald besteden  De bedrijfsvoering is gebaseerd op lage kosten om minder financiële risico te lopen bij mindere aandacht voor bedrijfsvoering bij educatie als hoofdtak

7 Koe & Ondernemer in Balans  Kritische succesfactoren:  Innovatiteit en creativiteit van mij als ondernemer  Right to produce (acceptatie door de omgeving)  Economische duurzaamheid  Het zelf kunnen opzetten van een educatie centrum  Aanwezigheid van burgers in de omgeving  Kansen -> Het huidige natuurbeleid en ontwikkelingen in de maatschappij  Bedreigingen -> Het inconsistente natuurbeleid en de mogelijke uitbreiding van het dorp Kritische succesfactoren in mijn ontwikkelingvisie

8 Koe & Ondernemer in Balans Van ideaal 2025 naar realiteit in 2015?  Uitbreiden van de huidige (melkvee) tak en intensievere samenwerking met natuurorganisaties / collega ondernemers  Ik heb bijvoorbeeld een contract met alle duinboeren over bepaalde opzet  Meer natuur op mijn bedrijf. Bijv. van 10 ha naar 100 ha beheersgrond  Melkveehouderij zonder stal (Nieuw-Zeeland, Australië stijl, no-nonsense)

9 Koe & Ondernemer in Balans Van ideaal 2025 naar realiteit in 2015?  Eerste opzet Kinderdagverblijf (wel de zelfde locatie, nog niet geïntegreerd)  Dwarsverbanden met (basis)school gelegd. Dat wil zeggen de educatieve kant. Wellicht natuur en boerderij lessen.  Diesel koeien = goedkope brandstof, duurzaam, efficiënt, herkenbaar  Melkveehouderij gericht op saldo

10 Koe & Ondernemer in Balans Wat moet er daarvoor nu gebeuren?  Bedrijfsovername  Er moeten vergoedingen voor natuurbeheer komen i.p.v. het betalen voor inscharen op natuurlandschap.  Voldoende aanbod van natuurgronden waar wel beheer mogelijk is (lees enige productie)  Bekijken van de mogelijkheden voor kinderdagverblijf. Hierin moet mijn vriendin een keuze maken. Onze droom is onze beider hobby's in één activiteit te laten samensmelten = boerderijkinderdagverblijf.  Het opzetten van een kinderdagverblijf vereist naast de aanwezige diploma’s ook de nodige vergunningen. Die moeten aangevraagd / verkregen worden.

11 Koe & Ondernemer in Balans Hoe pak ik dit aan?  Enthousiasme  Initiatief nemen in contacten  Het ideaalplaatsje met alle randvoorwaarden moet ik nog concreter maken  Maken van plannen en doen van voorstellen  Keuzes maken  Een tijdstraject opstellen met te realiseren doelen

12 Koe & Ondernemer in Balans Waar loop ik dan tegen aan?  Gebrek aan kennis van mogelijkheden  Is bedrijfsovername daarvoor wel nodig?  Durf om daadwerkelijk mijn / onze ideeën uit te werken  Draagvlak voor vernieuwende ideeën in eigen omgeving  Vertrouwen in eigen kunnen  De definitieve keuze voor overnametijdstip

13 Koe & Ondernemer in Balans Kan ik dit en wil ik dit?  Ik ben enthousiast  Ik ben wel zeker over de mogelijkheden Maar:  Eerst moet overname proces afgemaakt worden  Heb ik de energie voor het vereiste doorzettingsvermogen  Hebben wij (ik en mijn vriendin) werkelijk de kwaliteiten om dit succesvol te kunnen realiseren?

14 Koe & Ondernemer in Balans


Download ppt "Koe & Ondernemer in Balans Guus van Laarhoven aan de slag met Nature’s Dairy Ondernemen binnen de grenzen van een natuurlijke omgeving en de plaatselijke."

Verwante presentaties


Ads door Google