De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Guus van Laarhoven aan de slag met Nature’s Dairy

Verwante presentaties


Presentatie over: "Guus van Laarhoven aan de slag met Nature’s Dairy"— Transcript van de presentatie:

1 Guus van Laarhoven aan de slag met Nature’s Dairy
Ondernemen binnen de grenzen van een natuurlijke omgeving en de plaatselijke maatschappij

2 Nature’s dairy door Guus van Laarhoven
Wie ben ik? Waarom kies ik voor Rechten / Duties & Rights? Het beeld “nature’s dairy” Het beeld geprojecteerd op mijn bedrijf Hoe ga ik hier in werkelijk mee om?

3 Nature’s dairy : Guus van Laarhoven
Huidige situatie Ik zit in maatschap met mijn ouders en heb een baan Het bedrijf bestaat uit 90 melkkoeien en 45 ha cultuurgrond en 17 ha met een natuurlijke invulling De strategie tot nu toe is continueren van het bedrijf met flexibeler en efficiënter inzet van arbeid Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet

4 Nature’s Dairy In het project Koe en Ondernemer in balans is het volgende plaatje ontwikkeld voor Nature’s Dairy zoals dat er in 2025 uit zou kunnen zien: Meer info nature's dairy 2025 Deze presentatie gaat verder over de kansen die ik zie om een dergelijk systeem op poten te zetten en welke stappen ik daarvoor ga ondernemen

5 Strategie van Guus van Laarhoven
Waarom kies ik voor Nature’s Dairy: Ik voel me niet thuis bij de schaalvergroting als doel Ik zie kansen in natuurbeheer Ik ben niet zozeer gericht op maximale productie, maar meer op in het in harmonie met de omgeving produceren

6 Strategie van mij zelf Mijn missie:
Met plezier werken en richten op persoonlijke interesses van educatie en informatie overdracht Dit binnen de randvoorwaarde om te ondernemen binnen de grenzen van de landelijke en plaatselijke maatschappij Mijn strategie: Inkomen verwerven via educatie in combinatie met natuurontwikkeling Mensen gaan hun vrije tijd bij mij betaald besteden De bedrijfsvoering is gebaseerd op lage kosten om minder financiële risico te lopen bij mindere aandacht voor bedrijfsvoering bij educatie als hoofdtak

7 Kritische succesfactoren in mijn ontwikkelingvisie
Innovatiteit en creativiteit van mij als ondernemer Right to produce (acceptatie door de omgeving) Economische duurzaamheid Het zelf kunnen opzetten van een educatie centrum Aanwezigheid van burgers in de omgeving Kansen -> Het huidige natuurbeleid en ontwikkelingen in de maatschappij Bedreigingen -> Het inconsistente natuurbeleid en de mogelijke uitbreiding van het dorp

8 Van ideaal 2025 naar realiteit in 2015?
Uitbreiden van de huidige (melkvee) tak en intensievere samenwerking met natuurorganisaties / collega ondernemers Ik heb bijvoorbeeld een contract met alle duinboeren over bepaalde opzet Meer natuur op mijn bedrijf. Bijv. van 10 ha naar 100 ha beheersgrond Melkveehouderij zonder stal (Nieuw-Zeeland, Australië stijl, no-nonsense)

9 Van ideaal 2025 naar realiteit in 2015?
Eerste opzet Kinderdagverblijf (wel de zelfde locatie, nog niet geïntegreerd) Dwarsverbanden met (basis)school gelegd. Dat wil zeggen de educatieve kant. Wellicht natuur en boerderij lessen. Diesel koeien = goedkope brandstof, duurzaam, efficiënt, herkenbaar Melkveehouderij gericht op saldo

10 Wat moet er daarvoor nu gebeuren?
Bedrijfsovername Er moeten vergoedingen voor natuurbeheer komen i.p.v. het betalen voor inscharen op natuurlandschap. Voldoende aanbod van natuurgronden waar wel beheer mogelijk is (lees enige productie) Bekijken van de mogelijkheden voor kinderdagverblijf. Hierin moet mijn vriendin een keuze maken. Onze droom is onze beider hobby's in één activiteit te laten samensmelten = boerderijkinderdagverblijf. Het opzetten van een kinderdagverblijf vereist naast de aanwezige diploma’s ook de nodige vergunningen. Die moeten aangevraagd / verkregen worden.

11 Hoe pak ik dit aan? Enthousiasme Initiatief nemen in contacten
Het ideaalplaatsje met alle randvoorwaarden moet ik nog concreter maken Maken van plannen en doen van voorstellen Keuzes maken Een tijdstraject opstellen met te realiseren doelen

12 Waar loop ik dan tegen aan?
Gebrek aan kennis van mogelijkheden Is bedrijfsovername daarvoor wel nodig? Durf om daadwerkelijk mijn / onze ideeën uit te werken Draagvlak voor vernieuwende ideeën in eigen omgeving Vertrouwen in eigen kunnen De definitieve keuze voor overnametijdstip

13 Kan ik dit en wil ik dit? Ik ben enthousiast
Ik ben wel zeker over de mogelijkheden Maar: Eerst moet overname proces afgemaakt worden Heb ik de energie voor het vereiste doorzettingsvermogen Hebben wij (ik en mijn vriendin) werkelijk de kwaliteiten om dit succesvol te kunnen realiseren?

14


Download ppt "Guus van Laarhoven aan de slag met Nature’s Dairy"

Verwante presentaties


Ads door Google