De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Februari 2012 Deltaprogramma Zoetwater Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Februari 2012 Deltaprogramma Zoetwater Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën."— Transcript van de presentatie:

1 Februari 2012 Deltaprogramma Zoetwater Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën

2 programma 2 •13:30Introductie Knelpuntenanalyse •13:45resultaten verfijning landelijke knelpuntenanalyse •14.15knelpunten vertalen naar effecten en schades •14.45pauze Strategieën •15.00inleiding strategieën •15.15op zoek naar oplossingen •15.45effectbepaling strategieën •16.30vervolg en afronding

3 Opzet deltaprogramma •Nationaal programma •Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water •Rijksoverheid werkt samen met provincies, gemeenten, waterschappen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven •3 generieke en 6 regionale deelprogramma’s

4 Proces deelprogramma Zoetwater

5 Hoofdboodschap Deltaprogramma 2012 - Zoetwater •Huidig doel en strategie overheid: “De landelijke waterhuishouding is gericht op een systeem met voldoende water voor alle functies gedurende het gehele jaar” •Conclusie na eerste fase: Huidig doel en strategie lopen tegen grenzen aan op middenlange termijn en lange termijn > knelpunten worden groter 5

6 Knelpuntenanalyse •In de knelpuntenanalyse wordt naar autonome ontwikkeling gekeken. –4 deltascenario’s –Klimaatverandering en sociaal-economische verandering 6 Knelpunten zoetwater rustwarmdrukstoom Deltascenario’s Het watertekort neemt in 3 van de 4 deltascenario’s toe

7 Wat is het probleem? •Watertekorten nemen toe, verschillende oorzaken: –Verzilting inlaatpunten –Geen aanvoer mogelijk –Voorraad overvraagd –Onvoldoende water in rivieren/kanalen •Tekorten kunnen leiden tot knelpunten

8 Deelprogramma zoetwater •Plaatje 8 Voorjaar 2011

9 Verfijning knelpuntenanalyse 9 In samenwerking met de gebruiksfuncties brengen we de effecten van knelpunten in beeld

10 Oplossingsrichtingen en effecten •Het deelprogramma Zoetwater brengt in samenwerking met regio’s en gebruiksfuncties maatregelen in beeld. •Vandaag gaan we in op: –Aanbod kant: Welk effect hebben maatregelen op de gebruiksfunctie natuur? –Vraag kant: Op welke manier kunnen gebruiksfuncties bijdragen aan het verminderen van het watertekort? 10

11 11 Vragen?

12 Deltabeslissing zoetwaterstrategie - 2014 •De strategie voor duurzame en economisch doelmatige zoetwatervoorziening: –Geeft inzicht in vraag en aanbod van zoetwater en de waterzekerheid. –Doet uitspraken over de mogelijkheden voor waterbesparing, de optimale waterverdeling en toekomstig serviceniveau in relatie tot functies en de effecten daarvan voor die functies. –Maakt de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, markt en gebruiker duidelijk.

13 Conclusie eerste fase Aanbod-kant We moeten naar flexibeler en efficiënter watersysteem Vraag-kant We moeten naar een efficiënter gebruik 13

14 Opzet DP Zoetwater 2012 autonome ontwikkelingen klimaatveranderingen en sociaaleconomische ontwikkelingen knelpunten rustwarmdrukstoom deltascenario’s strategieën sturend: water vraag of aanbod? wie: publiek of privaat? Maatregelen en instrumenten Voorkeursstrategie Input voor Deltabeslissing (in 2014)

15 autonome ontwikkelingen klimaatveranderingen en sociaaleconomische ontwikkelingen rustwarmdrukstoom Visie Nieuw doel? sturend: water vraag of aanbod? wie: publiek of privaat? Kansen Vanuit toekomstperspectieven Ambities, wensen effecten Voorkeursstrategie Input voor Deltabeslissing (in 2014) strategieën Maatregelen en instrumenten knelpunten Opzet DP Zoetwater 2013 deltascenario’s

16 Doorkijk vervolg •Niet alleen uitgaan van het oplossen van mogelijke knelpunten maar ook kijken naar kansen! •Formuleren van kansrijke strategieën. •De houdbaarheid van het huidige beleid wordt onder de loep genomen: Is het nodig om het huidige beleidsdoel aan te passen?


Download ppt "Februari 2012 Deltaprogramma Zoetwater Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën."

Verwante presentaties


Ads door Google