De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ir. Joël Vandamme Europese Commissie DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling Brussel – EP – 1 december 2009 Energie & Duurzaamheid vanuit het perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ir. Joël Vandamme Europese Commissie DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling Brussel – EP – 1 december 2009 Energie & Duurzaamheid vanuit het perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 Ir. Joël Vandamme Europese Commissie DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling Brussel – EP – 1 december 2009 Energie & Duurzaamheid vanuit het perspectief van het Europees beleid inzake Plattelandsontwikkeling

2 Energie & Duurzaamheid in het kader van Plattelandsontwikkeling 2 Uitgangspunten voor plattelandsontwikkeling  Een EU strategiedocument geeft prioriteiten aan voor de vier assen waarrond de programma’s opgebouwd zijn  De Lidstaten vertalen de EU prioriteiten naar hun eigen situatie en zorgen voor afstemming met andere beleidskaders  Nederlandse Plattelands Strategie 2007-2013  Nationale of regionale programma’s zorgen voor de invulling van de assen, waarbij specifieke maatregelen gekozen worden uit het menu dat in EU Verordeningen voorzien is  Nederlands Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013  Geïnteresseerden dienen hun projecten in bij de nationale of regionale instantie die het programma beheert  Bij goedkeuring van het project betaalt de nationale of regionale instantie het volledig steunbedrag en krijgt naderhand een deel terugbetaald vanuit Brussel

3 Energie & Duurzaamheid in het kader van Plattelandsontwikkeling 3 Uitgangspunten voor plattelandsontwikkeling De doelstellingen van de vier assen van de programma’s:  As 1: Verbetering van het concurrentievermogen van de landbouw- en bosbouwsector (kennisoverdracht / modernisering / innovatie / kwaliteit )  As 2: Verbetering van het milieu en de levenskwaliteit (biodiversiteit / instandhouding landschap & bos / water / klimaat)  As 3: Kwaliteit van het leven op het platteland en diversificatie (capaciteitsopbouw / verwerven van vakkundigheid / ontwikkeling van lokale strategieën)  As 4: LEADER (uitvoering van geïntegreerde & originele strategieën voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden opgezet door Plaatselijke Groepen)

4 Energie & Duurzaamheid in het kader van Plattelandsontwikkeling 4 Maatregelen in het Nederlandse POP inspelend op energie & duurzaamheid  (111) Beroepsopleiding & voorlichting (met inbegrip van demonstratieprojecten)  (121) Modernisering landbouwbedrijven (focus op verdergaande verduurzaming van land- en tuinbouw)  (124) Samenwerking bij innovatie (thema’s: duurzame agrologistiek, groene grondstoffen, verduurzaming tuinbouw, transitie veehouderij)  (214) Agromilieuverbintenissen (vnl. gericht op biodiversiteit en water kwaliteit)  (311) Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten  (321) Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking (begunstigden: lokale overheden, samenwerkingsverbanden)

5 Energie & Duurzaamheid in het kader van Plattelandsontwikkeling 5 Nieuwe uitdagingen & Breedband November 2008: bestaande EU enveloppe van 91,9 miljard EURO voor de periode 2007-2013 verhoogd met 4,8 miljard EURO (te besteden in 2010-2013) aan 7 prioriteiten:  Klimaatverandering  Hernieuwbare energie  Waterbeheer  Biodiversiteit  Herstructurering zuivelsector  Innovatie (met betrekking tot eerste vier prioriteiten)  Breedband in plattelandsgebieden

6 Energie & Duurzaamheid in het kader van Plattelandsontwikkeling 6 Nieuwe uitdagingen & Breedband  Nederland krijgt 97,6 miljoen EURO bijkomende EU middelen (bovenop bestaande enveloppe van 495,6 miljoen EURO)  Bijkomende middelen worden ingezet voor prioriteiten: klimaatwijziging (23%), biodiversiteit (23%), waterbeheer (21%), hernieuwbare energie (19%), innovatie (13%) en breedband (1%)

7 Energie & Duurzaamheid in het kader van Plattelandsontwikkeling 7 Nieuwe uitdagingen & Breedband Nederland zet extra middelen o.m. in voor:  (121) Modernisering landbouwbedrijven: verduurzaming land- en tuinbouw (o.m. energieteelten, productie van biogas, productie van hernieuwbare energie, verbetering energie-efficiëntie, waterbesparing)  (311) Diversificatie: projecten gericht op productie van hernieuwbare energie op landbouwbedrijven voor afzet buiten het landbouwbedrijf  (321) Basisvoorzieningen: productie en andere activiteiten rond hernieuwbare energie door lokale overheden en samenwerkingsverbanden gericht op plattelandsgebieden  (321) Basisvoorzieningen: breedbandaansluiting in “probleemgebieden”

8 Energie & Duurzaamheid in het kader van Plattelandsontwikkeling 8 Tot besluit  EU steun voor plattelandsontwikkeling draagt bij aan investeringen op landbouwbedrijven en aan productiewijzen gericht op energiebesparing, energieproductie en duurzaamheid  Deze steun richt zich ook op de andere actoren in de plattelandsgebieden voor projecten gericht op diezelfde thema’s. Het NL POP definieert als platteland als: alles wat geen stedelijk gebied is (waarbij de grens op 30.000 inwoners ligt).


Download ppt "Ir. Joël Vandamme Europese Commissie DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling Brussel – EP – 1 december 2009 Energie & Duurzaamheid vanuit het perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google