De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het erf van de toekomst Jan Broos Brooswater B.V..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het erf van de toekomst Jan Broos Brooswater B.V.."— Transcript van de presentatie:

1 Het erf van de toekomst Jan Broos Brooswater B.V.

2 Broos Water B.V. Kennis- en adviesbureau gespecialiseerd in projecten gericht op het terugdringen van emissies uit de omgeving naar oppervlaktewater en bodem. Specialisten voor het ontwikkelen van producten, diensten en projecten. Flexibele schil voor projectuitvoering en detacheren Onderzoek, advies, training, communicatie, toezicht En beleidsontwikkeling, projectmanagement

3 Aanleiding / vertrekpunt Beleid: Europese Kaderrichtlijn Water, Deltaprogramma, Nationaal Waterplan Wet- en regelgeving: Activiteitenbesluit Milieubeheer, Waterwet, Meststoffenwet Landbouw: Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Rijk: Certificering landbouw Waterschappen: in 2027 nulemissie, horizontale handhaving Landbouw staat voor grote milieuopgaven! Verbeteren waterkwaliteit, voldoende zoet water Vergroening en verduurzamen van de landbouw

4 De landbouw Het merendeel van de bedrijven valt onder Activiteitenbesluit (circa 90.000) Maatregelen toepassen om aan milieu-eisen te voldoen Schaalvergroting zal (versnelt) doorzetten: Veehouderij: ± 19.000  ± 13.000 bedrijven Gemiddeld verhard opp.: ± 7.500 m 2  ± 12.000 m 2 Bijna 16 miljoen m 2 erfverharding per jaar vervangen/aanleggen Alles in asfalt: ruim 4 miljoen ton asfalt per jaar Veel verandering in bedrijfsvoering (mechanisatie, automatisering) Groei door afschaffen melkquotum (Mestverwerking volgende uitdaging)

5 Activiteitenbesluit

6 Ontwikkelingen in landbouw Schaalvergroting (gevolg: grotere bedrijven en erven); Toename mechanisatie en automatisering; Steeds strengere milieuregels (de vervuiler betaalt); Inkomen (deels) afhankelijk van vergroening en verduurzaming; Behoefte aan stimulerende en motiverende maatregelen;  Toename van oppervlakte verharding op bedrijven  Toename milieumaatregelen  Win-win situatie nastreven

7 Voorbeeld: stro als onderlaag  Perssap uit snijmaïs kan niet meer afstromen naar omgeving  Voederwaarde blijft in het voer  Praktische winst!

8 Het erf van de toekomst Terugdringen emissies en op termijn nulemissie; Deeloplossingen en totaaloplossingen; Voor de praktijk: haalbaar, betaalbaar, stimulerend en motiverend; aansluiten bij bedrijfsomstandigheden; Voor overheden voldoende effectief en zekerheid onafhankelijk van agrariër Ontwikkelen van kansrijke en concrete maatregelen / innovaties voor het erf:

9 Het erf van de toekomst Duurzame maatregelen / innovaties die betrekking hebben op: Erfinrichting Afwatering Zuiveren / hergebruik Locatie voor opslag voer en mest Automatisch schoonhouden van erfdelen Verharding

10 Ontwikkelen / toepassen van innovatieve verhardingen Inrichting, afschot en afwatering Verharding in relatie met wet- en regelgeving goede landbouwpraktijk andere thema’s (bijv. energie)

11 Project Ontwikkelen erf van de toekomst Inrichten voorbeeld- / demonstratiebedrijf Ontwikkelen keurmerk / label Haalbaarheidsonderzoek / praktijktesten Trainingen Praktijkonderwijs Communicatie (o.a. beurzen, website, brochure) In samenwerking met agrariërs, LTO, overheden en (landbouw)bedrijfsleven:

12 U kunt meedoen! Wat vragen wij: -Expertise van bouw en verharding -Affiniteit met agrarische sector -Investeren in tijd en geld Wat krijgt u: -U doet in de VIP-room mee -Exposure en spin-off Project

13 Het erf van de toekomst WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN


Download ppt "Het erf van de toekomst Jan Broos Brooswater B.V.."

Verwante presentaties


Ads door Google