De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 april 2009 Ontwikkeling Rijkswaterstaat Waterdienst en het Werkpakket MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Wim Hoogenboom Rijkswaterstaat Waterdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 april 2009 Ontwikkeling Rijkswaterstaat Waterdienst en het Werkpakket MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Wim Hoogenboom Rijkswaterstaat Waterdienst."— Transcript van de presentatie:

1 14 april 2009 Ontwikkeling Rijkswaterstaat Waterdienst en het Werkpakket MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Wim Hoogenboom Rijkswaterstaat Waterdienst

2 Rijkswaterstaat Workshoptitel214 april 2009 Hoofdwatersysteem: Rijn, Maas, IJssel en kanalen, IJsselmeer, Zeeuwse Delta, Wadden en Noordzee Rijkswaterstaat: 10 Regionale Diensten; 16 waterdistricten

3 Rijkswaterstaat Workshoptitel314 april 2009 Missie Rijkswaterstaat -Droge voeten -Voldoende en schoon water -Vlot en veilig verkeer over weg en water -Betrouwbare en bruikbare informatie Voor hoofdwatersysteem is dit vertaald in een beheerplan (BPRW), waarin ondermeer: -Primaire keringen op orde, nieuw waterveiligheidsbeleid (risicobenadering), nieuwe normering -Optimalisatie zoetwaterverdeling, voorbereiding toekomstige besluitvorming zoetwatervoorziening na 2015 -Realisatie maatregelen Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 -Onderhoudstoestand vaarwegen op basisniveau -Accurate vergunning verlening en handhaving (nieuwe Waterwet) -Ondersteuning diverse gebruiksfuncties, zoals recreatie -Versterking toerusting voor incidenten en calamiteiten Rijkswaterstaat en hoofdwatersysteem

4 Rijkswaterstaat Workshoptitel414 april 2009 Positie Waterdienst in Rijkswaterstaat Waterdienst: - landelijk overzicht van het areaal en de activiteiten RWS - verbinden van uitvoering RWS met benodigde expertise - hands-on weten wat er leeft, 3 dagen bij de regio, 2 thuis

5 Rijkswaterstaat Workshoptitel514 april 2009 Werkpakket Waterdienst Werk voor Rijkswaterstaat: -Landelijk overzicht, zoals programma – management Verkenning en Planstudies -Ontwikkelen kaders voor de uitvoering (landelijke uniformiteit), zoals voor rivierbeheer -Verbeteringen werkprocessen Rijkswaterstaat, zoals bij vergunning verlening -Advisering en ondersteuning bij regionale activiteiten, zoals bij planstudies -Stimuleren innovaties in de werkprocessen -Basisinformatie op orde Waterdienst werkt ook voor DG Water. Bij alle beleidsdossiers ondersteunt de Waterdienst het DG Water bij haar Beleidsontwikkelingen, zoals bij opvolging adviezen commissie Veerman, Waterveiligheidsbeleid, Nationaal Waterplan.

6 Rijkswaterstaat Workshoptitel614 april 2009 Voorbeeld diversiteit vraagstellingen Markt en Economie Ondersteunen planvorming aanlegprojecten (MKBA Afsluitdijk, MKBA blauwalg Volkerak Zoommeer, etc) Vragen over efficiency van beheer en onderhoud, efficiënte onderhouds- en service-niveaus Economische afwegingen rondom waterbescherming (efficiënte veiligheidsniveaus) en waterverdeling, economische beschrijvingen water en gebruik Ontwikkelen instrumenten (OEI leidraad, financiële instrumenten in het waterbeheer, KRW afwegingsinstrumentarium, economische kentallen en standaarden)

7 Rijkswaterstaat Workshoptitel714 april 2009 Ontwikkelingen Water en Economie Deltaprogramma: economische onderbouwing (veiligheid en zoetwatervoorziening): schaal, lange termijn, omgaan met onzekerheden); KRW: 2 e ronde Stroomgebiedbeheerplannen KRW/KRM: Waarderen van moeilijk in geld uit te drukken baten EU: Betalen voor waterdiensten Elverding: Snellere en betere planvorming. MIRT: Integrale gebiedsontwikkeling: toerekenen effecten aan maatregelen.

8 Rijkswaterstaat Workshoptitel814 april 2009 Stellingen -Waterdienst doet nog te veel zelf; voor sommige activiteiten kan de markt veel betere en/of goedkopere oplossingen bieden. -De wijze, waarop de Waterdienst de markt inschakelt kan veel beter. -Rijkswaterstaat Waterdienst is lastig te doorgronden: welk onderdeel of persoon zou interesse kunnen hebben voor een bepaalde expertise. -…………….


Download ppt "14 april 2009 Ontwikkeling Rijkswaterstaat Waterdienst en het Werkpakket MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Wim Hoogenboom Rijkswaterstaat Waterdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google