De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kaderrichtlijn Water en Natura 2000:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kaderrichtlijn Water en Natura 2000:"— Transcript van de presentatie:

1 Kaderrichtlijn Water en Natura 2000:
Kansen voor vernieuwend waterbeheer Leo Santbergen Dinsdag 5 oktober 2010 Tilburg, Brabantse Milieu Federatie Water kleurt het leven

2 Ambitieuze systematiek voor alle Europese wateren

3 Wanneer is de kaderichtlijn water geslaagd
Wanneer is de kaderichtlijn water geslaagd? Antwoord: Gezond water zonder blauwalg-plagen ©Leo Santbergen/VZM, 12/10/2007

4 Wanneer is de kaderichtlijn water geslaagd
Wanneer is de kaderichtlijn water geslaagd? Antwoord: Goede landbouwpraktijken

5 Wanneer is de kaderichtlijn water geslaagd
Wanneer is de kaderichtlijn water geslaagd? Antwoord: Natuurlijkere watersystemen

6 Wanneer is de kaderichtlijn water geslaagd
Wanneer is de kaderichtlijn water geslaagd? Antwoord: Sociaal-economische winst

7 De (potentiële) meerwaarde van de KRW?
Nieuwe politieke aandacht Versterking van internationale samenwerking Niet afwentelen Actieve participatie Watercondities voor beschermde gebieden

8 Deelgebied Brabant-West = Maas en Schelde

9 25 waterlichamen in Brabant-West

10 De (potentiële) valkuilen van de KRW?
Feestje van de overheden, weinig actieve participatie Kosteneffectiviteit maatregelen Hoog hangend fruit kost heel veel geld Lange termijn baten lastig te kwantificeren Polarisatie: Landbouw/industrie versus natuur Tweedeling waterlichamen en overig water

11 Al veel bereikt, nu het hoog hangend fruit!

12 Goede landbouwpraktijken

13 Waar staan we nu?

14 Waar staan we nu?

15 Waar staan we nu?

16 Waar gaan we heen? 2027 2021 2009

17 Waar gaan we heen?

18 Trendbreuk: Planet + People = Profit
© Cartoons by Loet van Moll

19 Schaduwkanten van de Deltawerken (huidige toestand)

20 Actuele Waterkwaliteit VZM: strijd tegen blauwalg
Lichte verbetering P gehalten in afgelopen 4-5 jaar: structureel of tijdelijk? 13 augustus 2010: innamestop drie punten op Tholen en St. Philipsland Krammersluizen 20 augustus 2010 Inlaat Nieuw-Vossemeer

21 De toekomst van de Delta: zouter

22 Alternatieve zoetwatervoorziening bij zout Volkerak-Zoommeer
Eerst het Zoet, dan het Zout!

23 Slimmer omgaan met het beschikbare zoetwater

24 Meekoppelkansen voor integrale gebiedsontwikkeling

25 Meekoppel kansen Bergen op Zoom?

26 Meekoppelkansen Binnenschelde en Markiezaatsmeer?
Uitgangssituatie: slechte watersysteemkwaliteit; fosfaatrijke waterbodem gefaseerd herstel (KRW: uiterlijk in 2027) meekoppelkansen zout VZM

27 Meekoppel kansen Bergen op Zoom?

28 Water uit de wal: efficiënt omgaan met zoet water
Maandelijks vloeit gemiddeld (zomer) tot bijna 6 miljoen m3 kwelwater (winter) uit de wal ongebruikt naar de Westerschelde Kostenefficiënt benutten van kwelwater Brabantse Wal en/of effluent RWZI Bath

29 Stellingen: Gezond water vraagt om een gezamenlijk plan van overheden en niet overheden, vertaald in een integraal gebiedscontract. Om polarisatie te doorbreken moet de BMF actief de samenwerking met andere sectoren (landbouw, industrie,…) zoeken voor verkennen van duurzame, haalbare en betaalbare maatregelen.


Download ppt "Kaderrichtlijn Water en Natura 2000:"

Verwante presentaties


Ads door Google