De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden Stadsregio Rotterdam GROM 7 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden Stadsregio Rotterdam GROM 7 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden Stadsregio Rotterdam GROM 7 februari 2013

2 •Delen uitkomsten gebiedsuitwerkingen •Het gesprek aangaan •Input voor Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden 25 maart Doel presentatie Deltaprogramma l Rijnmond-Drechtsteden 2

3 3

4 •Het westen is goed beschermd met Maeslantkering en hoge dijken. De veiligheidsopgave is beperkt –Benutten overhoogtes en voorlanden dijken waar nodig –Onzekerheid in sterkte van de dijken nader onderzocht •In het oosten is de veiligheidsopgave groot voor de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Hollandsche IJssel. Maatwerk is nodig voor Krimpen ad IJssel en Capelle ad IJssel •Onderzoek naar evacuatiemogelijkheden ism de veiligheidsregio’s •Nieuwe ontwikkelingen/herstructurering waterveilig bouwen? De toename t.o.v. bestaand is marginaal… Maar voor de lange termijn… •Maatwerk voor buitendijkse gebieden Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden Deltaprogramma l Rijnmond-Drechtsteden 4

5 •Open-afsluitbaar houden Nieuwe Waterweg, vervanging Maeslantkering na 2070 In onderzoek: •Waterberging op Grevelingen •Haringvliet als stormvloedkering? –Dagelijkse omstandigheden Haringvliet veranderen, meer zout en getij –Erosie vermindert, waardoor stabiliteitsproblemen verkleinen •Wijzigen afvoerverdeling over riviertakken Maatregelen in het bovenregionaal watersysteem Deltaprogramma l Rijnmond-Drechtsteden 5

6 Opgave Zoetwater •Klimaatontwikkelingen: –Toename van de vraag: meer water nodig voor beregenen, doorspoelen en peilbeheer –Afname aanbod door verzilting •Huidige zoetwatervoorziening: knelpunten zijn beperkt. Tot 2050 geen extra inlaatbeperkingen bij Bernisse, wel meer inlaatbeperkingen langs de Nieuwe Maas en de Oude Maas •Mogelijk kansrijke maatregelen in hoofdwatersysteem in onderzoek: –Bellenscherm in de Nieuwe Waterweg –Kering in Spui (ten gunste van Gouda) –Evt aanvullend andere maatregelen zoals herstel trapjeslijn –Na 2070 (knikpunt Maeslantkering) zoutbeperkende functie in geval van nieuwe afsluitbare kering

7 •December 2012 – maart 2013: Bestuurlijke consultatie •7 februari: Deltaprogramma in portefeuillehouders overleg GROM van de Stadsregio •Resultaat consultatie is input voor Stuurgroep Rijnmond- Drechtsteden vanaf 25 maart •17 april en 19 mei: Nationale stuurgroep Deltaprogramma “Op weg naar het Deltaprogramma 2014” •Mei - juni 2013: Consultatie en bestuurlijke conferentie RD Consultaties en vervolgproces Deltaprogramma l Rijnmond-Drechtsteden 7

8 EINDE Deltaprogramma l Rijnmond-Drechtsteden 8

9 EINDE Deltaprogramma l Rijnmond-Drechtsteden 9


Download ppt "Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden Stadsregio Rotterdam GROM 7 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google