De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale geschillenbeslechting • Hoe is het nu georganiseerd ? • Wijzigingen n.a.v recente jurisprudentie • Proces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale geschillenbeslechting • Hoe is het nu georganiseerd ? • Wijzigingen n.a.v recente jurisprudentie • Proces."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale geschillenbeslechting • Hoe is het nu georganiseerd ? • Wijzigingen n.a.v recente jurisprudentie • Proces

2 Huidige situatie bezwarenbehandeling woonruimteverdeling urgentieverlening •Samenwerking Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis in de regionale geschillencommissie. Behandeling van de bezwaren op afstand gezet. Commissie behandelt en besluit op de bezwaren • Secretariaat is ondergebracht bij Maaskoepel •Samenwerking Schiedam, Vlaardingen en Maassluis in de regionale geschillencommissie. Behandeling van de bezwaren op afstand gezet. Commissie behandelt en besluit op de bezwaren • Secretariaat is ondergebracht bij Maaskoepel •Rotterdam benut gemeentelijke bezwarencommissie voor afhandeling bezwaren.

3 Keuze voor publiekrechtelijke weg •Regels in de Huisvestingsverordening = publiekrecht; uitvoering is privaatrechtelijk georganiseerd. Houdt geen stand in procedure •DB heeft 21 april jl gekozen voor publiekrechtelijke weg: anticipeert op nieuwe Huisvestingswet en past in regionale streven naar 1 aanbod- en 1 urgentieverlening model •Samenwerking Schiedam, Vlaardingen en Maassluis was gestoeld op privaatrecht

4 Wijzigingen als gevolg van jurisprudentie woonruimteve rdeling urgentieverl ening •Samenwerking Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vastleggen in een gemeenschappelijke regeling die de 4 gemeenten aangaan. •De regionale bezwarenadviescommissie adviseert het betrokken gemeentebestuur. •Gemeentebestuur (of de gemandateerde ) neemt een besluit. •Secretariaat en financiële zaken worden ook in de gemeenschappelijke regeling afgesproken. •Samenwerking Schiedam, Vlaardingen en Maassluis wordt op zelfde wijze geregeld als bij woonruimte verdeling.

5 Vervolg proces • 13 oktober Algemeen Bestuur over keuze voor model 2 • Wijziging van de Huisvestingsverordening (reparatie) loopt mee in al lopende consultatie van gemeenten: januari 2011 in DB, februari in AB • 15 dec 2010 Tijdelijke dienstverleningsovereenkomst Maaskoepel – stadsregio in DB • 1 juli 2011 Gemeenschappelijke Regeling van de 4 gemeenten in werking


Download ppt "Regionale geschillenbeslechting • Hoe is het nu georganiseerd ? • Wijzigingen n.a.v recente jurisprudentie • Proces."

Verwante presentaties


Ads door Google