De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonruimtebemiddeling: wijziging van de verordening WRB a.g.v. nieuwe wetgeving Kenniscarrousel 13 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonruimtebemiddeling: wijziging van de verordening WRB a.g.v. nieuwe wetgeving Kenniscarrousel 13 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Woonruimtebemiddeling: wijziging van de verordening WRB a.g.v. nieuwe wetgeving Kenniscarrousel 13 mei 2014

2 1. Veranderde wetgeving Huisvestingswet 2014 Wijziging Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (‘Rotterdamwet’) Sturen t.b.v. schaarste Sturen t.b.v. leefbaarheid door probleemcumulatie Kleine leefbaarheidsproblematiek; preventieve maatregelen i.k.v. leefbaarheid?? Status: in behandeling bij Eerste Kamer Status: op 8 april 2014 aangenomen door Eerste Kamer; inwerkingtreding 15 april 2014

3 3. Gevolgen voor de verordening WRB 1)Verdwijnen van procedureverordening -> alle verdeelregels in de verordening zelf! Let op: dus geen nadere afspraken die vestigingsbeperkend kunnen werken in prestatieafspraken 2) Huisvestingsvergunning als basis -> publiekrechtelijke basis voor match tussen woningzoekende en woonruimte 3) Borging sociale cohesie, danwel voorkomen van gevaarlijke (woon)situaties en overlast (leefbaarheid) geen motief! -> passendheidsvoorwaarden en directe bemiddeling toe te passen met het oog op bevordering van de leefbaarheid (zie artikel 2.5.4) Let op: link naar de Rotterdamwet

4 4) Voorrang verlenen in plaats van in- en uitsluiten -> iedereen kan in theorie in aanmerking komen Let op: diverse trapjes in verhuur waarin bemiddelingsmodel toegepast 5) Voorrang voor maatschappelijk of economische gebondenen -> 50% van de voorraad mag met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden uit de regio en de helft daarvan aan woningzoekenden uit een tot een kern behorende gemeente Let op: definitie kern: gefuseerde gemeente, concentratie bebouwing, zekere isolatie 6) Wijzigingen ten aanzien van urgentiegronden -> mantelzorg nu officieel urgentiegrond en absolute voorrang verblijfsgerechtigden en slachtoffers verblijvend in instelling bij binding 7) Beperkte werkingsduur van de verordening -> 4 jaar 3. Wijzigingen n.a.v. de Huisvestingwet - grootste wijzigingen inhoud:

5 2. 1. Urgenten = überurgenten: Overige woningzoekenden: Voorrang op basis van urgentieregeling (binnen zoekprofiel) Casus 1: Reguliere woning = niet schaars, dus geen bindingseisen & passendheidsvoorwaarden Een ieder is gelijk Bemiddelings -model

6 3. 2. 1. Urgenten = überurgenten: ‘Schaarse types’: Overige woningzoekenden: Voorrang op basis van urgentieregeling; binnen zoekprofiel & voldoen aan passendheids- voorwaarden Voorrang op grond van voldoen aan passendheids- voorwaarden Casus 2: Schaarse woning zonder bindingseisen Een ieder is gelijk

7 4. 3.1. 2. Überurgenten: Urgenten met binding: ‘Schaarse types’ met binding: Urgenten zonder binding ‘Schaarse types’ zonder binding Overige woningzoekenden: Voorrang op basis van urgentieregeling; binnen zoekprofiel & voldoen aan passendheids- voorwaarden: MAAR absolute voorrang boven gebondenen!! Voorrang op basis van urgentieregeling; binnen zoekprofiel & passendheids- voorwaarden incl. binding Casus 3: Schaarse woning met bindingseisen Voorrang op grond van voldoen aan passendheids- voorwaarden incl. binding Urgenten zonder binding Schaarse types zonder binding Overig

8 Inspraakprocedure: 11 juli t/m 12 oktober Nota van beantwoording + aangepaste verordening & memorie van toelichting:DB + PfhO Wonen in november Vaststellen aangepaste verordening door AB en in werkingtreding: december/januari 4. Planning/proces: doorkijk


Download ppt "Woonruimtebemiddeling: wijziging van de verordening WRB a.g.v. nieuwe wetgeving Kenniscarrousel 13 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google