De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Urgentiebepaling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Urgentiebepaling"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Urgentiebepaling
Woningzoekenden Rijnmond

2 Urgentiesysteem Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006
Overeenkomst Woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam Hoofdstuk 3, artikel 11: Urgentiesysteem Bijlage 1 – Het urgentiesysteem

3 Hoofdstuk 1 Algemeen “De hoofdlijn van het urgentiesysteem is als volgt: In alle gemeenten van de Stadsregio Rotterdam worden dezelfde, in hoofdstuk 3 uitgewerkte gronden voor de urgentietoekenning gehanteerd. Alle corporaties in de Stadsregio Rotterdam erkennen alle door de verschillende urgentieverleners afgegeven urgentieverklaringen”.

4 Hoofdstuk 2 Uitvoering en organisatie
“Uitgangspunt is dat de lokale overheid verantwoordelijk is voor het aanwijzen van de instantie die de urgentie bepaalt en de verklaring afgeeft. Deze instantie kan een gemeentelijke organisatie zijn, of een woningcorporatie, of een samen door de gemeente(n) en woningcorporatie(s) opgezet instituut”. “Om een eenduidige uitvoering te waarborgen, is voor de functionarissen die urgentie bepalen een collegiaal uitvoeringsoverleg ingericht. Hierin wordt tevens gezorgd voor een adequate informatieuitwisseling en afstemming met betrekking tot het vaststellen van zoekprofielen en woningtyperingen”.

5 Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond
sinds 2006 Rotterdam, inclusief Hoek van Holland Maassluis Schiedam Vlaardingen

6 Doelstelling SUWR “Op professionele wijze uitvoering geven aan het bepalen van de urgentie van woningzoekenden”

7 Werkwijze SUWR Bereikbaar (woningcorporaties zijn de front-ofice)
Beschikking < 4 weken (AWB 8 weken) Continuïteit Kwaliteit en eenduidigheid: Collegiale toetsing Toetsing van de dienstverlening door externen Protocollen met externen (GGD, politie etc.) 50% medische beoordelingen door eigen personeel Medische expertise bereikbaar en aanbesteed (€110) Outputfinanciering, sinds 1/1/2009 (€542,30) Transparant

8 SUWR 2009 Gemiddelde doorlooptijd verlagen
Aanvraag digitaliseren Digitalisering dossier (uitwisseling gegevens met derden) Protocollen met derden uitbreiden Aanvrager kan status aanvraag volgen Klantcontact intensiveren Organisator van het regionaal collegiaal overleg

9

10

11

12


Download ppt "Stichting Urgentiebepaling"

Verwante presentaties


Ads door Google