De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gecombineerd onderwijs Gecombineerd onderwijs Studiedag Talen 19 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gecombineerd onderwijs Gecombineerd onderwijs Studiedag Talen 19 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Gecombineerd onderwijs Gecombineerd onderwijs Studiedag Talen 19 maart 2010

2 Inhoud Algemeen kader Art. 28 Financiering/subsidiëring - ondersteuning Aanvraag en procedure Extra ondersteuning en stimulering Controle Nieuw vanaf 1/9/09 Cijfertjes

3 Algemeen kader Art. 28 Het volwassenenonderwijs kan georganiseerd worden als contactonderwijs of als gecombineerd onderwijs. Titel II - Definities, Art. 2 Gecombineerd onderwijs : een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

4 Art. 28 Gecombineerd onderwijs voldoet ten minste aan volgende criteria : het voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs; het omvat minimaal een evaluatiemoment in contactonderwijs; het cursusmateriaal en de didactische middelen voor het gedeelte afstandsonderwijs zijn geschikt voor multimediaal gebruik; de wijze van evalueren van het gedeelte afstandsonderwijs is duidelijk omschreven; de deelname van cursisten aan het gedeelte afstandsonderwijs wordt systematisch opgevolgd (zowel administratief als inhoudelijk). De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de aanvraag van gecombineerd onderwijs.

5 Financiering/subsidiëring-ondersteuning Art. 85 en 98 : –Aandeel < 25% afstandsonderwijs → regulier –Aandeel ≥ 25% afstandsonderwijs → LUC gegenereerd via gecombineerd onderwijs x 1,2 Art. 49 : Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten moeten 20 percent van de subsidie toegekend op basis van respectievelijk artikel 47, § 1, van dit decreet en artikel 28 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs aanwenden voor de gezamenlijke uitvoering van volgende opdrachten : 7° expertise en expertise-uitwisseling ontwikkelen in zake afstandsleren, e-leren en gecombineerd onderwijs;

6 Aanvraag en procedure Elk centrum dat gecombineerd onderwijs wil organiseren, dient dit jaarlijks te melden via de elektronische gegevensuitwisseling in functie van de financiering/subsidiëring. Een centrum dat gecombineerd onderwijs met minimaal 25 % afstandsonderwijs wil organiseren en in aanmerking wil komen voor een vermenigvuldiging met factor 1,2 van het volume lesurencursist gegenereerd in dat gecombineerd onderwijs dient hiertoe ten laatste twee maanden voor de aanvang van het gecombineerd onderwijs elektronisch een aanvraag in bij de afdeling Volwassenenonderwijs. Indien een centrum gecombineerd onderwijs wil organiseren in de loop van de maand september, dan wordt de aanvraag ten laatste op 30 juni van het voorafgaande schooljaar ingediend. Een centrum dient niet te wachten op de goedkeuring van de aanvraag om met het gecombineerd onderwijs van start te gaan.

7 Extra ondersteuning en stimulering Art. 72bis e.v. : De Vlaamse Regering beschikt jaarlijks over ten minste een totaal bedrag van 200.000 euro voor het ondersteunen en het stimuleren van de centra die opleidingen als gecombineerd onderwijs willen organiseren. –aanvraag voor 30/4 –1 of meer modules van een opleiding –≥ 50% afstandsonderwijs en ≥ 200 lestijden –OLC –protocol lokaal comité Voor de beoordeling van de ingediende aanvragen worden specifieke criteria gehanteerd door een selectiecommissie. De VR beslist op basis van voorrangscriteria. Engagement van het bestuur : binnen de 2 jaren effectief inrichten, systematische dataverzameling, samenwerking met de andere + beoordeelde centra, regelmatige debriefing consortium en decretale stuurgroep, opmaak van een eindrapport.

8 Controle Art. 93 en 99 : voor de berekening van het aantal lesurencursist in het gecombineerd onderwijs komen enkel cursisten in aanmerking die : 1° ingeschreven zijn vóór één derde van het minimum aantal lestijden van een module voorbij is, dat volgens het opleidingsprofiel [vermeld in artikel 24 en artikel 24bis,]² georganiseerd moet worden; 2° aantoonbaar participeren aan de opleiding (cursistvolgsysteem). De onderwijsinspectie gaat ter plaatse na in welke mate het centrum dat de aanvraag heeft ingediend de vooropgestelde doelstellingen bereikt en formuleert hierover een gemotiveerd advies: Administratief Agogisch-didactisch Gunstig advies → automatisch gedurende 5 schooljaren LUC x 1,2

9 Nieuw vanaf 1/9/09 De aanvraagdossiers worden niet langer geadviseerd door de inspectie (= melding). Mogelijk tot 100% afstandsonderwijs (met enkel een evaluatiemoment in contactonderwijs). Afstandsonderwijs < 25% → GEEN LUC x 1,2 Inspectie doet kwaliteitscontrole enkel voor ≥ 25%. Jaarlijks extra middelen ter ondersteuning, mits aan bijkomende voorwaarden wordt voldaan.

10 Cijfertjes 2007-20082008-20092009-2010SG’en Talen 245300295Aantal dossiers 696035Aantal dossiers 131916Aantal centra 70-- aanvraag 208niet ingericht 1412- advies 2830+ projecten 2009-2010: + dossiers < 25%


Download ppt "Gecombineerd onderwijs Gecombineerd onderwijs Studiedag Talen 19 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google