De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Thematische werkgroep financiering Eerste samenkomst 3 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Thematische werkgroep financiering Eerste samenkomst 3 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Thematische werkgroep financiering Eerste samenkomst 3 juni 2013

2 2 Plan van aanpak tweede sessie WG financiering Verslag vorige vergadering & huiswerk Huidige financieringsmodellen Groepswerk: naar een nieuw financieringsmodel Afsluitende discussie

3 Huidige financieringsmodellen Model van financiering van CBE, CVO en PBA 3

4 Financiering CBE Uitgangspunten model 2007 – Enveloppe financiering vervangen door model op basis van de reële onderwijsprestaties – Één systeem, geen projectmiddelen meer – Derdebetalersregeling – Maximale afstemming met systeem CVO

5 Financiering CBE: basismodaliteiten Voorwaarde op financierbaar te zijn – Min 60.000 /360.000 LUC realiseren – Totaliteit van het werkingsgebied – Pluralistisch ingesteld zijn – Vzw – AV min ¼ lokale besturen

6 Financiering CBE: basismodaliteiten VTE leraren = LUC/ (d*N) LUC: aantal lesuren per cursist d: deler: minimale financ. Groepsgrootte N: financ. Opdrachtnoemer: 667 klokuren of 800 lestijden/jaar. Omkadering Elk CBE= 1 voltijdse directeur 1 punt per volledige schijf van 341 LUC

7 Financiering CBE: basismodaliteiten Werkingsmiddelen: – 1,9564 euro/ LUC Inschrijvingsgelden: – Geen Groeinorm: – Bepaald bedrag, dekt niet de volledige groei

8 Financiering CVO: basismodaliteiten Voorwaarde om financierbaar te zijn: – Min 120.000/720.000/60.000 LUC realiseren – Vanaf 1 sept 2014: HBO5: 60.000 LUC voor lidmaatschap samenwerkingsverband

9 Financiering CVO: basismodaliteiten Leraarsuren= LUC/ d LUC: aantal lesuren per cursist d: deler: minimale financ. groepsgrootte Omkadering Vanaf 120.000 LUC= 1 voltijdse directeur Minder  % 1 punt per volledige schijf van 755 LUC, in bepaalde studiegebieden bijkomend punt per 2430 LUC Min 55% voorbehouden aan adm. functies in de laagste twee loonschalen

10 Financiering CVO: basismodaliteiten Groeinorm: – Bepaald bedrag, dekt niet de volledige groei Werkingsmiddelen= inschrijvingsgelden: – Bedragen: 1,15 euro/lestijd Max 460 euro SVWO Max 575 euro HBO5/ SLO – Vrijstellingen - fonds

11 Financierbare cursist Vrije aanwending leraarsuren en coördinatie-uren 10% extra VTE of leraarsuren voor AV en NT2 Voordrachtgevers: max 5% van toegekende VTE/ leraarsuren 120% voor combi + projectfinanciering Overdrachten: – Binnen schooljaar naar een ander centrum – Binnen eigen centrum naar een volgend schooljaar – Max 2% Financiering CVO – CBE bijkomende bepalingen

12 Financiering PBA: doelstellingen Participatie hoger onderwijs bevorderen Studierendement verhogen Gelijke kansen garanderen Rationalisatie en optimalisatie opleidingenaanbod Flexibele trajecten ondersteunen Kwaliteit onderwijs en onderzoek stimuleren

13 Het onderwijsgedeelte Vast + variabel deel Studentafhankelijk  financieringsvoorwaarden – Inschrijvingsvoorwaarden: Diploma- / creditcontract Inschrijving in: – Bachelor of masteropleiding / opleidingsonderdelen – Schakelprogramma of voorbereidingsprogramma master – Nationaliteitsvoorwaarden – Positief leerkrediet

14 Onderwijssokkel

15 variabel onderwijsdeel: financieringspunten Variabele onderwijsdelen worden verdeeld op basis van financieringspunten Financieringspunten van een instelling = financieringspunten input + financieringspunten output + financieringspunten diploma + financieringspunten credits

16 Variabel onderwijsdeel: financieringsbonussen Zowel input, output als diploma Beursstudenten: factor 1,5 Studenten met een functiebeperking: factor 1,5 (beperkt tot VAPH) Werkstudenten: factor 1,5 als er een specifiek studieprogramma wordt ingericht

17 Variabel onderwijsdeel: evolutie -Berekening financieringspunten: voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar -Half-open met kliksysteem: -stijging van het aantal financieringspunten met ten minste 2%  budget stijgt met 2% -afname financieringspunten met ten minste 2%  budget daalt met 2% -Vanaf 2014: financieringspunten

18 Inschrijvingsgelden Minder dan 54 stp – Vast deel van 66,5 euro, variabel deel van 9,1 euro per studiepunt Tussen 54-66 stp – 610,6 euro Meer dan 66 stp – + 3,6 euro/stp

19 Opdracht groepswerk

20 Twee/vier groepen – CBE/SVWO – HBO5/SLO Krijtlijnen van een financieringsmodel – Doelstellingen – Basismodel – Incentives – Middelen van derden

21 Opdracht groepswerk Rekening houdend met: – Drivers – non drivers van vorige vergadering – Systeem moet flexibel, transparant, billijk, en voorspelbaar zijn – Niveau’s van verantwoordelijkheid: overheid/instelling/cursist – randvoorwaarden

22 22 Volgende bijeenkomsten 25 september 2013 :9.30u 25 oktober 2013: 13.30u 3 december 2013: 13.30u 14 januari 2014: 13.30u


Download ppt "1 Thematische werkgroep financiering Eerste samenkomst 3 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google