De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap."— Transcript van de presentatie:

1 Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

2 Doorwerking van het VRPH Wachten op het recht op inclusief onderwijs ? Patrick Vandelanotte – 13 februari 2014

3 Luka in het eerste leerjaar

4

5 Wachten op het recht op inclusief onderwijs: 1. Het VRPH vanuit personen met een handicap en de burgerrechtenbeweging. 2. Kanttekeningen bij de implementatie van het VRPH binnen onderwijs. 3. Wat is er nodig om het VRPH waar te maken ? En het M-decreet ?

6 GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP

7 Ouders kiezen voor inclusief onderwijs

8 Artikel 24 = inschrijvingsrecht = recht op ondersteuning

9  Kanttekeningen: - verschillende interpretaties - tevredenheid met huidige situatie - het politieke spel - beperkte juridische actie - te weinig kennis over VN-Verdrag

10 1. De ‘klik’ maken Leerlingen moeten niet mee kunnen om mee te doen.

11 2. Handicap is een zaak van mensenrechten Vrees voor juridisering In M-decreet ‘recht op redelijke aanpassingen’ vervangt draagkrachtafweging

12 3. Inclusief onderwijs ten volle (full inclusion)

13 Progressief is alle beschikbare middelen benutten ‘Redelijke aanpassingen’ hebben directe doorwerking 4. Het VN-Verdrag waar maken : stap voor stap ?

14 5. Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen Verschillende visies: 1. Principieel geen inschrijvingsrecht voor leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum niet kunnen volgen. 2. Wel inschrijvingsrecht, maar nu te vroeg omdat er onvoldoende bijkomende omkadering is voorzien. 3. Alle leerlingen hebben hetzelfde inschrijvingsrecht op basis van een afweging van redelijke aanpassingen.

15 5. Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen Het Centrum (CGKR): ‘Het koppelen van de mogelijkheden om dispenserende maatregelen te nemen als redelijke aanpassingen aan de voorwaarde dat de doelen voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het onderwijsniveau ofwel de doelen voor het doorstromen naar vervolgonderwijs nog in voldoende mate bereikt kunnen worden, gaat in tegen het principe van inclusief onderwijs en is volgens het Centrum in strijd met het VN-Verdrag’.

16 5. Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen CONCLUSIE: Iedere leerling heeft recht op inschrijving op basis van een afweging van de redelijke aanpassingen (en de beschikbare middelen ter ondersteuning).

17 5. Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen Tekst decreet art. II,11§2: ‘leerlingen die beschikken over een verslag als vermeld in artikel 15 worden door een school onder ontbindende voorwaarden ingeschreven. De school organiseert overleg … over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen die nodig zijn, bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden…’

18 5. Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen Twee lezingen ??? 1. Scholen moeten ook bij leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen, een afweging maken van redelijke aanpassingen en kunnen enkel weigeren wanneer ze de disproportionaliteit aantonen. 2. De inschrijving van leerlingen met een handicap die het gemeenschappelijk curriculum niet kunnen volgen hangt af van een vrijwillig engagement van de school.

19 6. Het recht op ondersteuning In 15 jaar is er nog niets veranderd qua middelen voor ondersteuning. Vlaanderen komt niet tegemoet aan de verplichting om alle beschikbare middelen in te zetten.

20 7. Men kan niet leren zwemmen op het droge Verhaal uit Portugal: Een moeder ging op de eerste schooldag naar een school, om er haar kind met een handicap in te schrijven. De school gaf aan dat dit niet kon, dat ze zich nog moesten voorbereiden. Het jaar daarop trok de moeder terug naar die school en zei ‘nu zijn jullie toch voorbereid’.

21 SLOT: HELP !

22 HANDICAP een zaak van mensenrechten ???????????????? VRAGEN ?????????????


Download ppt "Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap."

Verwante presentaties


Ads door Google