De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Persconferentie 8/11/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Persconferentie 8/11/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Persconferentie 8/11/2013

2 Historiek • 1994: The Salamanca-statement and framework for action on special needs education • 1998: Advies over inclusief onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) • 2006: VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap • 2008: Vlaams Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet • 2009: Vlaams Parlement ratificeert VN-Verdrag • 2002-2009: verschillende pogingen ondernomen ‘maatwerk in samenspraak’ en ‘leerzorg’, maar geen gestemd decreet • 2010-2011: resonantiegroepen  geen draagvlak voor leerzorg • 2012-2013: DAM-decreet, BNM-decreet, M-decreet

3 Cijfers: niets doen is geen optie (1/2)

4 Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: 30.504 => Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking of leerstoornis Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: 20.177 => Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale beperking (type 8 bestaat vandaag niet in BuO) Cijfers 2012-2013

5 Na 15 jaar overleg evenwicht bereikt Definitieve goedkeuring Vlaamse Regering ‘Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ – Met VN-Verdrag als achtergrond zoeken naar de plaats van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in ons onderwijs. – Logische stap… internationale regelgeving vertaald naar onderwijsregelgeving – Broos evenwicht als belangrijke eerste stap – Alle partners eensgezind: ‘niets doen, is geen optie!’

6 Wat verandert er? • Gedeeltelijk verlaten van medisch model – focus op onderwijsbehoeften • Basisaanbod vervangt type 1 en 8 • Kwaliteitsverbetering diagnostiek - belangrijke rol voor CLB • Type 9 voor leerlingen met ASS • Opdracht van gewoon onderwijs: gemeenschappelijk curriculum en redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren) • Herdefiniëring draagkrachtafweging voor leerlingen met individueel curriculum: disproportionaliteit

7 Nieuwe indeling Huidige indeling buitengewoon onderwijs: (zonder criteria) Type 1: voor kinderen met een licht mentale beperking Type 2: voor kinderen met een matig of ernstig mentale beperking Type 3: voor kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen Type 4: voor kinderen met een lichamelijke beperking Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium Type 6: voor kinderen met een visuele beperking Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen Nieuwe indeling buitengewoon onderwijs: (met criteria) Type basisaanbod (vervanging type 1 en 8): op basis van onderwijsbehoeften Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking (IQ ≤ 60) + beperking in sociaal aanpassingsgedrag Type 3: voor kinderen met emotionele- of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben Type 4: voor kinderen met een motorische beperking Type 5: voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of preventorium Type 6: voor kinderen met een visuele beperking Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking, of taal- of spraakstoornis Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben

8 Flankerende maatregelen • Competentieontwikkeling (109 VTE vrijgemaakt) • Waarborgregeling: middelen blijven ingezet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften • Geleidelijkheid • Monitoring i.f.v. verdere stappen (o.a. GON/ION)

9 Middelen Vandaag • 880 miljoen euro van de onderwijsbegroting (10,6 miljard euro) gaat naar buitengewoon onderwijs • 34 miljoen euro: GON basis • 19 miljoen euro: GON secundair • Kostprijs per leerling: – gewoon basis: 5.030, 32 euro – buitengewoon basis: 15.890,88 euro – gewoon secundair: 8.588,75 euro – buitengewoon secundair: 19.460,03 euro Met het nieuwe decreet: zelfde middelen, anders inzetten

10 Cijfers GON


Download ppt "Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Persconferentie 8/11/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google