De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

|Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences 1 Matching bij Pedagogische Wetenschappen >Pedagogische Wetenschappen: instroom jaarlijks van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "|Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences 1 Matching bij Pedagogische Wetenschappen >Pedagogische Wetenschappen: instroom jaarlijks van."— Transcript van de presentatie:

1 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences 1 Matching bij Pedagogische Wetenschappen >Pedagogische Wetenschappen: instroom jaarlijks van 200 studenten bachelor Pedagogische Wetenschappen en 70 Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs-studenten >AOLB-studenten sinds 2009 intake-procedure >PW-studenten sinds juni 2013 matchingsprocedure: de Matchingsdagen

2 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Matching PW Doelen: ›Verbeteren studiesucces ›Verminderen studie-uitval eerstejaars 2

3 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Aanpak Matching bij PW ›Vier Matchingsdagen op 11, 12 en 14 juni en 21 augustus ›Kleinschalig ›Realistisch beeld van de opleiding ›Academische competentie ›Motivatie studiekiezer ›Ruimte voor verdiepende voorlichting ›Beroepsperspectief (alumni en Masterstudenten) 3

4 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Programma Matchingsdag 09.30-10.30Proefcollege Pedagogische Wetenschappen door prof. dr. A.E.M.G. Minnaert ›10.30-12.30Lezen artikel uit boek Pedagogisch Quotiёnt en opdracht: essay ›12.30-13.00Student-assistenten geven rondleiding Hortus GMW ›13.00-14.00Lunch in kantine GMW met student-assistenten, tijd voor vragen aan student-assistenten ›14.00-15.00Groepsgesprekken/motivatiegesprekken studieadviseurs, mentoren ›14.00-15.00Voorlichting Masterstudenten over Masterproject en alumni APW/OWK/Orthopedagogiek over beroepsperspectief ›15.00-16.00Groepsgesprekken/motivatiegesprekken studieadviseurs, mentoren ›15.00-16.00 Voorlichting Masterstudenten over Masterproject en alumni APW/OWK/Orthopedagogiek over beroepsperspectief ›16.00- 16.15Afsluiting en einde programma Matching: informatie over vervolgtraject Matching. Mogelijkheid voor vragen studiekiezers. 4

5 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Opdracht Schrijf een kort essay over het volgende onderwerp : ›Het is moeilijk om een maat te bepalen voor pedagogische kwaliteit en om pedagogische kwaliteit te meten. Maar het is niet onmogelijk. ›Geef uw eigen oordeel gebaseerd op goede redenen en geïllusteerd aan concrete gevallen (praktijken, situaties). Maak kritisch gebruik van argumenten uit de tekst en het college (argumenten die u het meest overtuigend vindt, kunt u volgen, argumenten die u zwak vindt, kunt u kritiseren) en bedenk zelf andere argumenten. Omvang: minimaal 800 woorden, maximaal 1200 woorden. 5

6 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Groepsgesprekken ›Motivatiegesprekken in kleine groepjes ›Verdiepende informatie programma, realistisch ›Honours programma, mogelijkheden extra ondersteuning, functiebeperking etcetera ›Studiemotivatie voor Pedagogische Wetenschappen, keuzeproces, theorie/praktijk persoonlijke interesses, profielwerkstuk.. 6

7 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences En daarna? ›Iedere aankomende student heeft recht op advies vanuit opleiding ›Advies: beoordeling essay op (potentie) academische schrijfvaardigheden, analyseren, argumentatie en deelname groepsmotivatie- gesprekken 7

8 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Een advies ›Beste aankomend student, [….] ›Jouw essay is door ons beoordeeld. De opleiding kan op basis van jouw essay geen duidelijk oordeel geven over jouw geschiktheid. › Tijdens de groepsmotivatie is gebleken dat je gemotiveerd bent voor de opleiding en dat je een duidelijk beeld hebt van wat de opleiding Pedagogische Wetenschappen inhoudt. ›Wij adviseren je op basis van het essay dat je hebt geschreven dat je extra ondersteuning zoekt bij het Studenten Service Centrum van de RuG voor een academische schrijfcursus. ›Zoals je weet is dit een niet dwingend advies van de opleiding en kun je zelf bepalen al dan niet te starten met de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Wij hopen dat de matchingsdag een inspirerende dag is geweest, op basis waarvan je je studiekeuze nog beter hebt kunnen maken! ›[…] 8

9 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Ervaring deelnemers ›Positief, leuk om aan deel te nemen ›Interessant en pittig ochtendprogramma ›Realistischer beeld van de opleiding ›Beter idee van beroepsperspectief (niet alleen met kinderen werken) 9

10 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Ervaring opleiding Enthousiaste deelnemers Ochtendprogramma intensief Openheid deelnemers motivatiegesprekken Lijkt dat deelnemers bij aanvang studie beter beeld opleiding en gevraagde competenties niet-deelnemers Opkomst lager dan verwacht Beperkte middelen maximale uit studenten halen 10

11 |Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences Matching 2014 ›Meer online toetsen ›Hoorcollege online aanbieden ›Groepsmotivatiegesprekken en alumnivoorlichting in middagprogramma ›Inzetten van webklassen voor matching ›Voldoende gedaan aan andere voorlichtingen? Dan geen matching 11


Download ppt "|Date 12-12-2013 faculty of behavioural and social sciences 1 Matching bij Pedagogische Wetenschappen >Pedagogische Wetenschappen: instroom jaarlijks van."

Verwante presentaties


Ads door Google