De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Supply chain engineering: Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA Doorstromen en Aansluiten in de hbo-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Supply chain engineering: Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA Doorstromen en Aansluiten in de hbo-"— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Supply chain engineering: Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA Doorstromen en Aansluiten in de hbo- onderwijsketen Rotterdam, 5 november 2010

2 Kom verder. Saxion. Inleiding 1. Wat is probleem? 2. Wat is de diagnose? 3. Wat is het ontwerp? 4. Wat werkt (niet)?

3 Kom verder. Saxion. Percentage studieuitval na 1 jaar hbo / htno totaal en naar vooropleiding

4 Kom verder. Saxion. Percentage studieuitval na 1 jaar hbo, htno, en engineering studies totaal

5 Kom verder. Saxion. Percentage studieuitval na 1 jaar hbo, htno, en engineering studies met havo-vooropleiding

6 Kom verder. Saxion. Percentage studieuitval na 1 jaar hbo, htno, en engineering studies met mbo-vooropleiding

7 Kom verder. Saxion. 2. Wat is de diagnose? 1. Aankomende studenten –Domeinspecifieke competenties –Algemene hbo-startcompetenties –Studieloopbaancompetenties 2. Begeleiders –Begeleidingscompetenties 3. Organisaties en hun medewerkers –Ketencompetenties 4. Allen –Leercompetenties

8 Kom verder. Saxion. 3. Wat is het ontwerp? Interventie in studieloopbaanprocessen van aankomende studenten vo en mbo –Digitale zelfbeoordeling van competenties en/of studiekeuze –Studiekeuzegesprekken Flankerend –Training begeleiders –Organisatie in overleg met vo en mbo

9 Kom verder. Saxion. Achterliggende theorie Achtergrondvar iabelen: - Voor- opleiding - geslacht Houding: perceptie van de / het. - studie - beroep(en) - instelling Intrinsieke motivatie: - Interesse / plezier - Waarneming van de competentie - Druk / spanning - Waarneming van de keuze - Relatie met personen Mate van zelfregula tie. Invloed van: -ouders - vrien- den -mede- leerlin- gen -decaan mentor -leraren Gedrags- intentie voor studie- keuze Gedrag: - han- delingen ter reali- satie van de inten- tie in de omge- ving Feedback

10 Kom verder. Saxion. SKG | Saxion procesmodel SKG aanvraag Digitale SKG Matching Self- assessment Reflectie web/radar Driehoek Pre aanmelders Groepsgesprek Advies Advies Advies Online invullen Gespreksvorm

11 Kom verder. Saxion. Self assessment > Web/radar

12 Kom verder. Saxion. Inzet digitaal assessment instrument in LOB van vo en mbo Tussendoelen: (a)Beter beeld hbo-studie? (b)Beter inzicht in voorwaardelijke competenties? Studie keuze gesprek Tussendoelen: (a)Beter beeld hbo-studie? (b)Beter inzicht in voorwaardelijke competenties? Einddoelen 1. Beter onderbouwd studiekeuzeproces 2. Betere individuele competentieontwikkeling (vakinhoudelijk en studieloopbaan) Ultieme doelen 1. Lagere echte studieuitval 2. Lagere onte rechte studie- omzwaai ‘causale’ ketenre- denering

13 Kom verder. Saxion. 4. Wat werkt (niet)? Direct na afname : verandering beeld van de studie. Na 1 semester groei te onderkennen in: –het beeld van de studie –de kennis van de beroepstaken –de eigen inschatting en de verwachting van deze inschatting van anderen van de kans van slagen –de eigen inschatting een ‘goede studiekiezer’ te zijn –zin te hebben in de opleiding ? Studiesucces, studieuitval, studieomzwaai Inrichting 1e jaar Inbedding in een regionaal keten met vo en mbo

14 Kom verder. Saxion. Supply chain (re)engineering & management HBO/engineering Havisten MBO’ ers


Download ppt "Kom verder. Saxion. Supply chain engineering: Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA Doorstromen en Aansluiten in de hbo-"

Verwante presentaties


Ads door Google