De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Competentieontwikkeling voor OR-leden Workshop voor CNV-leden 25 juni 2010 Eveline van der Aa, Stavoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Competentieontwikkeling voor OR-leden Workshop voor CNV-leden 25 juni 2010 Eveline van der Aa, Stavoor"— Transcript van de presentatie:

1 1 Competentieontwikkeling voor OR-leden Workshop voor CNV-leden 25 juni 2010 Eveline van der Aa, Stavoor evanderaa@stavoor.nl

2 2 Vraag workshop  Goede medezeggenschap vraagt specifieke competenties  Moeten OR-leden deze competenties ontwikkelen?  Moet dit zichtbaar worden in je loopbaan?

3 3 Het vermogen om succesvol gedrag te vertonen in een specifieke situatie - …het gaat dus om zichtbaar gedrag - …dat succesvol bijdraagt in een specifieke situatie - …in dit geval binnen de medezeggenschap - het zichtbare gedrag wordt gestuurd door o.a. kennis, vaardigheden, houding, maar ook persoonlijkheid, achtergrond, normen en waarden Wat zijn competenties?

4 4 Voorbeeld  Competentie ‘luisteren’  Hoe zie je dat iemand luistert? -kijkt iemand aan en neemt zichtbaar informatie op -stelt vragen -knikt bevestigend Dit is bijvoorbeeld kritisch succesvol gedrag als een achterbanlid vertelt over problemen op zijn/haar afdeling

5 5 Wat zijn specifieke medezeggenschapssituaties?  Vertegenwoordigen van de achterban  Een eigen OR-strategie bepalen en positie innemen  Overleg voeren met de bestuurder Binnen elk van die situaties zijn verschillende competenties belangrijk om succesvol (effectief)te zijn

6 6 Stavoor competentieprofiel OR-lid  Overtuigingskracht  Samenwerking  Lef  Resultaatgerichtheid  Kunnen bewegen  Omgevingsbewustzijn  Probleemanalyse  Leidinggeven

7 7 Beoordelen versus ontwikkelen  Competentiemanagement wordt vaak ingezet om medewerkers te beoordelen  Werken met competenties is echter ook een manier om je te helpen ontwikkelen: * Hoe kan ik effectiever functioneren binnen de MZ? * Hoe kom ik meer tot mijn recht?

8 8 Hoe kun je jezelf ontwikkelen?  Door bewust te zijn/te worden welk gedrag je laat zien in een specifieke situatie  Door (al dan niet met behulp van feedback) te kijken of dit effectief is en effectiever kan worden  Door hierin te oefenen en uit te proberen  Door je bewust te worden van je kwaliteiten en die (meer) in te zetten  Door mogelijk belemmeringen (bv. onzekerheid) te verminderen

9 9 Leergang medezeggenschap met Effect  Focus op het individu en de individuele ontwikkeling  Leergang van ongeveer 8 maanden  Training, coaching, intervisie  Praktijkopdrachten die direct een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de medezeggenschap  Opbouw portfolio en mogelijkheid tot het aanvragen van een EVC-certificaat

10 10 Resultaat Effectiever functioneren:  Effectiever : je doet dingen die je nu nog lastig vind gemakkelijker, sneller, effectiever (functionaliteit)  Slagvaardiger : doordat je beter weet en kunt aangeven wat voor jou belangrijk is (sensitiviteit)  Meer invloed : je levert een actieve bijdrage in het OR-team, tijdens de overlegvergadering of in contacten met de achterban. Inzicht in kwaliteiten en ontwikkeling:  Voor jezelf  Voor de organisatie/ het team

11 11 Conclusie  Goede medezeggenschap vraagt specifieke competenties  Individuele OR-leden moeten deze competenties ontwikkelen  Hierdoor wordt de kwaliteit van de medezeggenschap versterkt  Het werkt motiverend voor individuele OR-leden  En de opgedane ervaring moet zichtbaar worden in ieders individuele loopbaan  Het maakt het OR-werk aantrekkelijker  Het geeft erkenning aan de ontwikkeling van het individu  De organisatie heeft er baat bij


Download ppt "1 Competentieontwikkeling voor OR-leden Workshop voor CNV-leden 25 juni 2010 Eveline van der Aa, Stavoor"

Verwante presentaties


Ads door Google