De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 1."— Transcript van de presentatie:

1 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 1

2 Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring 18-04-2012 OR Spring Medezeggenschap en betrokkenheid 2

3 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 ‘Programma’ in 2 delen >Onderzoek naar overlegvormen in Nederland >Ontwikkeling medezeggenschap in het bijzonder 3

4 Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring 18-04-2012 Deel 1 Overlegvormen in Nederland 4

5 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 5 Veel vormen van overleg werkgroep, OR, klankbordgroep, projectgroep, werkoverleg, kwaliteitskringen, zelfsturend team, strategische conferenties, panels, ronde tafelgesprekken, beleidscafés, lunchbijeenkomsten, roadshows, chatrooms, communities, yammer…

6 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 6 Directe vormen… >Sluiten aan op veranderingen in ondernemingen: –Minder hiërarchie – meer eigen verantwoordelijkheid –Flexibeler –Druk op openheid naar stakeholders –Toename automatisering en ICT >Passen bij wensen (jonge) medewerkers: –Hoger opleidingsniveau –Meer vertrouwd met nieuwe middelen –Toegenomen (eigen) mondigheid –Verbondenheid niet per se ‘for life’

7 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 7 Van participatie van enkelen naar betrokkenheid van velen

8 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 8

9 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Vormen worden veel ingezet –kwaliteit van besluiten en draagvlak –versterken motivatie en prestaties –communicatie en samenwerking –verkleinen druk op leidinggevenden –verbeteren relatie tussen werkgever en werknemer –vergroten eigenaarschap en betrokkenheid –verminderen ziekteverzuim 9

10 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 >regelmatig: –geen effect –of zelfs negatief 10

11 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Hoe komt dat? 11

12 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Onderzoeksvraag >Wat bepaalt participatief gedrag?*)*) >gedrag waarmee mensen invloed uitoefenen op besluiten, zoals: –je voorbereiden op –je mening geven –anderen hun mening vragen –een vraag stellen >binnen overlegvormen –werkoverleg, medezeggenschap, MT’s, projectgroepen, netwerkbijeenkomsten, klankbordgroepen, etc. >wat zijn effecten?

13 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Positieve effecten, o.a. >Ervaren invloed op beslissingen >Psychosociale voordelen (vb. toename zelfvertrouwen, interessanter werk) >Betrokkenheid bij team (en organisatie) >Ervaren waardering en doorgroeimogelijkheden Nb.Ervaren invloed is belangrijk om andere effecten te verkrijgen

14 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Hogere actieve deelname >Als deelnemers vooraf hoog scoren op combinatie Motivatie, Capaciteit en Gelegenheid –Motivatie (“Ik wil graag…”) sterkste voorspeller 14

15 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Meer specifiek… >Hogere deelname als mensen: –invloed (en andere positieve effecten) ervaren –dat ook zelf belangrijk vinden –de overleggroep zien als plek om dat te doen >Belangrijkste individuele factor: –persoonlijkheid (vertrouwen in eigen kunnen) 15

16 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Ook de groep is belangrijk! >de groepsnorm (het is gebruikelijk om…) >participatief leiderschap >steun van collega’s en leidinggevenden >duidelijkheid over doel, inhoud en moment van betrokkenheid 16

17 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Conclusies, o.a. >Ga door! –positieve effecten (individu en organisatie) –stimuleren actieve deelname >Niet voor de vorm! –Duidelijkheid over vorm = voorwaarde voor succes >Stem af: doel, wat/wanneer/met wie bespreken (en terugkoppeling), etc. 17

18 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 Praktisch o.a. >vraag vaker om mening ander >pak concreet aan wat beïnvloedbaar is >aandacht voor individu: –leidinggevende en medewerker –inbedding in HR 18

19 Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring 18-04-2012 Deel 2 Ontwikkeling MZ in het bijzonder 19

20 Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring 18-04-2012 08-01-2012 20 Betekenis voor de (C)OR?

21 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 16-06- 2011 21 Even somberen… >O.a. Goodijk & Sorge (2005), Smit & Schilstra (2006), Van Hoof (2007), GBIO (2010): –Overbelasting OR-leden –Afnemend animo –Gebrek aan deskundigheid –Spanning loopbaan en OR-lidmaatschap –Moeite met verkrijgen relevante informatie –Grote afstand tot achterban –Weinig invloed op strategie en financieel economisch beleid –Onduidelijke rol t.o.v. andere overlegvormen –Afhankelijkheid van bestuurder

22 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 16-06- 2011 22

23 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 16-06- 2011 23 Gelukkig… >Gaan deze onderzoeken niet over jouw OR >En:

24 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 24 En toch… de (C)OR >Als we hem niet hadden, dan… vonden we hem uit! >organiseert betrokkenheid op hoogste niveau van de organisatie; >waar kaders worden vastgesteld en belangen worden gewogen

25 Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring 18-04-2012 25 We vonden hem wel net anders uit…

26 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 26 Belangrijke opgaven OR >Waarde toevoegen >Verbindingen leggen >Nieuwe wegen bewandelen

27 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 27 Waarde toevoegen >Visie ontwikkelen >Onderscheidend zijn >Een duidelijke positie innemen, ook richting achterban “Het zijn de beste en meest betrokken medewerkers” “Het management kan niet zonder de (C)OR” “Ik vertel aan sollicitanten, dat ik trots ben op onze OR.”

28 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 28 Verbinden >Met andere overlegvormen –werkoverleg, gezamenlijke projectgroepen, strategische conferenties, etc. >Met anderen in de organisatie –naast bestuurder ook staf, P&O, leidinggevenden, jongeren >Met beleidsvorming –Meedenken in vernieuwing, alternatieven voorstellen >Met eigen ontwikkeling –OR-lidmaatschap is onderdeel personeelsbeleid

29 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 29 Nieuwe wegen >Van gelijk halen, naar gelijk hebben >Sturen i.p.v. gas geven of remmen >Van ‘ouderwets’, naar vernieuwend >Gebruik moderne middelen >Zet ‘niet-traditionelen’ in via projecten

30 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 30 OR aantrekkelijk? >Laat mensen kennismaken (‘OR- experience’): –Wat is OR? –Welke kwaliteiten zijn nodig? –Past dat bij mij? >Ondersteuning van collega’s en leiding >Investeer (mondigheid, kennis, vaardigheden) >Bevestig ontwikkeling (EVC’s, certificaten, bespreekpunt bij functioneren) >Beloon deelname (onderdeel beoordeling) >Etc.


Download ppt "GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-2012 1."

Verwante presentaties


Ads door Google