De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring18-04-20121 OR Spring Resultaat gericht beïnvloeden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring18-04-20121 OR Spring Resultaat gericht beïnvloeden."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring18-04-20121 OR Spring Resultaat gericht beïnvloeden

2 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen Vraag 18-04-20122 Wanneer had de OR de meeste invloed? Waar merkte je dat aan? Hoe kwam het?

3 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-20123 Begint bij inhoud… omgeving inhoud OR

4 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-20124 Waarde toevoegen >Visie ontwikkelen >Onderscheidend zijn >Een duidelijke positie innemen, ook richting achterban “Het zijn de beste en meest betrokken medewerkers” “Het management kan niet zonder de OR” “Ik ben trots op onze OR!”

5 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen Concreet: >Doelen stellen: –Waar sta je voor? Waar ga je voor? –Wanneer ben je tevreden? >Daaraan consequent werken 18-04-20125

6 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen Prioritering… BelangrijkNiet belangrijk Niet urgent Urgent • Crisis-situatie • Problemen Te veel werkt verlammend! • Ongemerkt • Waan v/d dag Urgentieverslav ing • Proactief • Preventie • Plannen • Eigen waarden Richting ons doel • Verspilling • irrelevante e- mail • internetten Even op adem komen

7 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-20127 beleidsmatig efficiënt OR inhoud samenwerken

8 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-20128 OR >Samen werken aan visieontwikkeling >Zelf initiatief nemen >Vroegtijdig inhoudelijke inbreng >Mogelijkheden benutten >Beleidsmatig en efficiënt werken: –prioriteiten vasthouden –taken verdelen >Werken aan onderling vertrouwen: –duidelijkheid over verwachtingen –rekening houden met inbreng/belangen –openheid over afweging

9 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-20129 Omgeving HR arbodienst middenkader bestuurder ‘concullega’ financiële afd. vakbonden aandeelhouders RvC/RvT platforms adviseurs werknemers inhoud OR

10 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201210 Netwerkanalyse >Richt zich op vaststellen netwerken en de invloed van belangrijke actoren –Per thema of bijvoorbeeld de organisatie als geheel

11 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201211 Netwerkanalyse Stap 1: vaststellen relevante actoren Stap 2: taxeren van hun invloed –Soort en mate van macht (kennis, formele positie, persoonlijkheid, etc.) –Beïnvloedingsrelaties (wie kent wie en wat is de aard van hun relatie) –Beïnvloedingsrichting (houding t.o.v. thema, belangen, etc.) Stap 3: wat is de eigen positie –Nu? –Gewenst?

12 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201212 Wederkerigheid Een contact wordt pas een relatie als de ander er wat aan heeft… netwerk anderOR netwerk

13 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen Stel… Je weet wat je wilt En waar je het moet halen Wat nu? 18-04-201213

14 Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring18-04-201214 Beïnvloeden methoden

15 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201215 Inspireren >Enthousiasme opwekken voor een verzoek of voorstel door in te spelen op waarden, idealen en aspiraties van de ander >Spreekt vertrouwen uit in de capaciteiten van de ander: zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan geschetste toekomstperspectieven Vb: organisatie symposium voor stakeholders of film met voorbeelden

16 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201216 Consulteren >Anderen laten meedenken in strategie, activiteit of verandering >Je onderzoekt belangen van de ander en betrekt deze bij oordeelsvorming (en eventueel voorstellen aan anderen) >Vraagt bereidheid rekening te houden met belangen en suggesties Vb. betrekken staffunctionarissen

17 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201217 Persoonlijk beroep doen >Beroep op loyaliteit of sympathie ander >Inspelen op gevoelens om iets te bereiken >Anderen vragen om een bijzondere behandeling op basis van een goede relatie of ervaringen Vb. t.a.v. de eigen bestuurder of leidinggevenden

18 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201218 Onderhandelen, o.a. >Ander iets beloven om terug te doen als hij/zij nu steunt >Onderzoek belangen van de ander en geef aan waarin je mee wilt gaan >De ander een gunst verlenen om de ander mee te krijgen Vb. rondom reorganisaties

19 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201219 Gunstige sfeer creëren >Om een positieve reactie te krijgen op voorstellen of verzoeken >Ander in de goede stemming krijgen (belangstelling tonen, complimenten geven, behulpzaam zijn) >Initiatief tonen om de ander te ondersteunen voor zelf een beroep op hen te doen Vb. bij elkaar brengen commissarissen, informeel contact, persoonlijke aandacht

20 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201220 Rationeel overtuigen >Feiten en logische argumenten aanvoeren >Vanuit dossierkennis tegenargumenten inbrengen >Voordelen en kansen en eigen voorstellen onderbouwen Vb. pamflet, visiestuk, zwartboek

21 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201221 Coalitie sluiten >Hulp of steun van anderen gebruiken om weer anderen te overtuigen >Gelijkgestemden opzoeken >Gebruik maken van medestanders bij realiseren eigen belang Vb. coalitie met onverwachte medestanders (zoals middenkader)

22 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201222 Druk uitoefenen >Dreigende scenario’s schetsen als uw verzoek niet wordt ingewilligd of voorstel niet gevolgd >Duidelijk op gevolgen wijzen als het doel niet gehaald wordt Vb. concept persbericht

23 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201223 Legitimeren >Naar jurisprudentie verwijzen >Duidelijk maken dat voorstel conform bestaande regelingen, procedures, normen en waarden zijn >Duidelijk maken aan wie gunst eerder is verleend Vb. vergelijking met andere branches of andere organisatie onderdelen

24 GITPOR Spring Dr. Patrick Vermeulen 18-04-201224 Invloed HR arbodienst middenkader bestuurder ‘concullega’ financiële afd. vakbonden aandeelhouders RvC/RvT platforms adviseurs werknemers inhoud OR


Download ppt "Dr. Patrick Vermeulen GITPOR Spring18-04-20121 OR Spring Resultaat gericht beïnvloeden."

Verwante presentaties


Ads door Google