De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TB week 1: Wachtrijtheorie en Simulatie Waarom duurt wachten lang en wat kunnen we er aan doen met simulatie Prof.dr.ir. Alexander Verbraeck Sectie Systeemkunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TB week 1: Wachtrijtheorie en Simulatie Waarom duurt wachten lang en wat kunnen we er aan doen met simulatie Prof.dr.ir. Alexander Verbraeck Sectie Systeemkunde."— Transcript van de presentatie:

1 TB week 1: Wachtrijtheorie en Simulatie Waarom duurt wachten lang en wat kunnen we er aan doen met simulatie Prof.dr.ir. Alexander Verbraeck Sectie Systeemkunde

2 5 september 20122 Wachtrijen... Op de weg (net te laat weg, en dan loop je vast) In de supermarkt (en dan net de verkeerde rij kiezen) Bij het call-centrum via de telefoon (er zijn nog 68 wachtenden voor u...) In de kantine (door een nieuw kassasysteem...) In de fabriek (onderdelen die op verwerking liggen te wachten) Op kantoor (stapels dossiers en lijsten met e-mails die nog afgehandeld moeten worden) Vliegtuigen die rondcirkelen voordat ze kunnen landen

3 5 september 20123 Waarom wachtrijen? Waar komen de wachtrijen vandaan en waarom zijn ze zo hardnekkig? Waarom zijn de wachtrijen vaak langer dan wat we op grond van ons ‘gevoel’ zouden zeggen? Hoe goed kunnen we het optreden van wachtrijen voorspellen? Er is theorie over wachtrijen We kunnen wachtrijen simuleren We kunnen de opgedane kennis toepassen

4 5 september 20124 Hoe goed snappen we wachten (1)? Stel dat we de tram met een frequentie volgens de dienstregeling van eens per 10 minuten willen nemen, maar we wonen halverwege het tracé, dus met alle verstoringen gedraagt de tram zich alsof hij geheel willekeurig aankomt. Gemiddeld komen er wel 6 trams per uur, maar soms zit er een groot gat, en soms zitten er twee vlak achter elkaar. Stel ik kom op de halte aan, en ik zie daar iemand staan die zegt dat zij al 10 minuten wacht. Hoe lang moet ik dan gemiddeld nog wachten op de tram?

5 5 september 20125 Hoe goed snappen we wachten (2)? Stel dat we de tram met een frequentie volgens de dienstregeling van eens per 10 minuten willen nemen, maar we wonen halverwege het tracé, dus met alle verstoringen gedraagt de tram zich alsof hij geheel willekeurig aankomt. Gemiddeld komen er wel 6 trams per uur, maar soms zit er een groot gat, en soms zitten er twee vlak achter elkaar. Stel ik kom op de halte aan, en ik zie daar iemand staan die zegt dat zij al 10 minuten wacht. Hoe lang moet ik dan gemiddeld nog wachten op de tram? Antwoord: gemiddeld 10 minuten...

6 5 september 20126 Hoe goed ‘snappen’ we wachten (3)? Stel, we hebben een balie met 5 medewerkers, die elk 10 mensen per uur kunnen helpen. Er komen gemiddeld 48 mensen per uur binnen. Ze kunnen het dus makkelijk aan. Hoe lang is: de gemiddelde wachtrij? de gemiddelde wachttijd? komt de wachtrij wel eens boven de 20? boven de 10? boven de 5?

7 5 september 20127 Hoe goed ‘snappen’ we wachten (4)? Stel, we hebben een balie met 5 medewerkers, die elk 10 mensen per uur kunnen helpen. Er komen gemiddeld 48 mensen per uur binnen. Ze kunnen het dus makkelijk aan. Hoe lang is: de gemiddelde wachtrij12 de gemiddelde wachttijd15 min. komt de wachtrij wel eens boven de 20JA boven de 10VAAK boven de 5VAAK

8 5 september 20128 Hoe goed ‘snappen’ we wachten (5)? Uitgewerkt in simulatiepakket Simio

9 Hoe goed ‘snappen’ we wachten (6)? 5 september 20129 Max 1.2 uur wachttijd! Gebaseerd op een run van 10 dagen Simio uitvoer: "Results tab"

10 Wachten in één rij of meer rijen (1) Soms is er één wachtrij bij meer ‘loketten’, b.v. veiligheidsscan op sommige luchthavens Soms heeft elk ‘loket’ een eigen wachtrij, b.v. kassa’s bij de supermarkt Maakt dat verschil? Wat is ‘eerlijker’? Verschilt de gemiddelde wachttijd? Waarom? 5 september 201210

11 Wachten in één rij of meer rijen (2) Soms is er één wachtrij bij meer ‘loketten’, b.v. veiligheidsscan op sommige luchthavens Soms heeft elk ‘loket’ een eigen wachtrij, b.v. kassa’s bij de supermarkt Maakt dat verschil?JA Wat is ‘eerlijker’?1 rij Verschilt de gemiddelde wachttijd?JA Waarom?Lege rij 5 september 201211

12 Wachten in één rij of meer rijen (3) Uitgewerkt in simulatiepakket Simio 5 september 201212

13 Telefonische diensten (1) Als je een telefonische dienst belt, moet je vaak keuzes maken met nummers voordat je iemand aan de lijn krijgt. Waarom is dat? Maakt het verschil in de wachtrijen? Waarom? 5 september 201213

14 Telefonische diensten (2) Als je een telefonische dienst belt, moet je vaak keuzes maken met nummers voordat je iemand aan de lijn krijgt. Waarom is dat? Specialisatie van taken Maakt het verschil in de wachtrijen? Ja Waarom? Meer “gelijke” taken per medewerker 5 september 201214

15 Telefonische diensten (3) Uitgewerkt in simulatiepakket Simio 5 september 201215

16 5 september 201216 Simulatie voor wachtrijproblemen De praktijk De simulatie VSE, Virginia Tech / ORCA Computing

17 5 september 201217 Simulaties: wachten op luchthavens

18 5 september 201218 Simulatie: wachten bij klaar- maken vliegtuig Model: ARC, Aken, Duitsland

19 5 september 201219 Simulatie: Wachten bij instappen Model: ARC, Aken, Duitsland

20 5 september 201220 Simulatie: wachten bij taxiën Model: ARC, Aken, Duitsland

21 5 september 201221 Wachtrijsysteem Doelgroep van potentiële klanten klanten wachtrij server(s) wachtrijsysteem

22 5 september 201222 Toestanden van het wachtrijsysteem klanten wachtrij server(s) Wachtrijsysteem Leeg / Niet-leeg Onbezet / Bezet Welke toestand is onmogelijk?

23 5 september 201223 Parameters van een wachtrijsysteem Prestatie van het wachtrijsysteem is afhankelijk van: Aankomstproces ( en verdeling tussentijd) Bedieningsproces (  en verdeling bedieningstijd) Aantal loketten Capaciteit van het systeem Omvang van de doelgroep ∞ of niet Capaciteit van wachtrij + Aantal servers

24 5 september 201224 Voorbeeld bezettingsgraad Bij de helpdesk van de faculteit: Gemiddeld arriveren er 4 klanten per uur met een hulpvraag (Poisson) Gemiddeld kunnen 6 klanten per uur worden geholpen (Poisson) Wat is de bezettingsgraad (Griekse letter rho) voor 1 helpdesk medewerker? 2 helpdesk medewerkers?

25 5 september 201225 Aankomstproces Aankomsttussentijden stochastisch of deterministisch? Eén voor één op groepsgewijs? Groepsgrootte stochastisch of deterministisch Meestal: Aantal klanten per tijdseenheid Poisson verdeeld Tussenaankomsttijden exponentieel verdeeld Eén voor één Aankomstintensiteit (aantal/tijdseenheid): λ zelfde!

26 5 september 201226 Bedieningsproces Bedieningstijden stochastisch of deterministisch? Bijv. normaal verdeeld of exponentieel verdeeld? Volgorde van bediening Eerste eerst? Laatste eerst? Snelste eerst? Urgentste eerst? Bedieningsintensiteit (aantal/tijdseenheid): µ

27 5 september 201227 Aantal parallelle servers Ieder wachtrijsysteem heeft slechts één wachtrij Anders meerdere wachtrijsystemen Meerdere servers zijn wel mogelijk 1<#servers< , aantal servers: letter c

28 5 september 201228 Capaciteit van het systeem Totale aantal klanten in de wachtrij en bij de loketten Bij eindige capaciteit Klanten gaan terug naar doelgroep als wachtrij vol Effectieve aankomsten  Werkelijke aankomsten Bijvoorbeeld Bellen van klantenservice (in gesprek bij volle rij) Numerus fixus voor studie geneeskunde Opslag in fietsenwinkel

29 5 september 201229 Omvang van de doelgroep Eindig of oneindig groot? Oneindig als groep potentiële klanten is groot Klanten in systeem verwaarloosbaar t.o.v. doelgroep Restaurant, OV-reisinformatie, Postkantoor, etc. Eindige doelgroep Aantal aankomsten hangt af van aantal klanten in systeem Computers te repareren door de helpdesk, #patiënten op een ziekenhuisafdeling, etc.

30 5 september 201230 Notatie van Kendall A/B/c/N/K waarin: AVerdeling aankomsttussentijd BVerdeling bedieningstijd cAantal servers NCapaciteit van het systeem KOmvang van de doelgroep Afkortingen verdelingen: M Exponentieel D Constant of deterministisch E k Erlang G Random of algemeen

31 5 september 201231 Nu een beetje dieper

32 5 september 201232 Wet van Little Behoudsvergelijking Aankomstintensiteit Gemiddelde tijd in systeem Gemiddeld aantal klanten

33 5 september 201233 Gemiddelde wachttijd: Wq prestatiecriteria Gemiddelde tijd in systeem Gemiddelde bedieningstijd Gemiddelde tijd in wachtrij

34 5 september 201234 Gemiddelde # klanten in wachtrij: Lq prestatiecriteria Little’s vergelijking voor de wachtrij Totaal # klanten in systeem Bezettingsgraad server

35 5 september 201235 Gemiddeld # klanten in systeem Prestatiecriteria M/M/1

36 5 september 201236 Oefening 1: Kantine met 1 kassa u Gemiddeld komt er één klant aan per minuut (Poisson verdeeld) u Gemiddelde bedieningstijd is 40 seconde per klant (exponentieel verdeeld) u Bepaal … –Kendall notatie –Gemiddelde tijd in systeem? –Gemiddelde wachttijd? –Gemiddeld aantal klanten in de rij? –Kans dat er precies 5 klanten in systeem zijn?

37 5 september 201237 Bedieningsproces Bedieningsvolgorde: FIFOFirst In, First Out LIFOLast In, First Out SIROService In Random Order SPTShortest Processing Time first PRService according to Priority Bedieningstijden stochastisch of deterministisch? Bijv. normaal verdeeld of exponentiëel verdeeld?  is de bedieningsintensiteit (bijv. 12 klanten/uur) 1/  is de gemiddelde bedieningstijd (5 minuten) Wie is er het eerst aan de beurt?

38 5 september 201238 Bedieningsvolgorde versus Prestatie wachtrijsysteem Bedieningsvolgorde heeft geen invloed op Bezettinggraad Totale tijd in het systeem Gemiddelde wachttijd Totaal aantal klanten in het systeem Gemiddelde lengte wachtrij Bedieningsvolgorde heeft alleen invloed op Variantie van de wachttijd

39 5 september 201239 Oefening 2 Wat is de klantenvolgorde als als bedieningsvolgorde “Shortest processing time first” wordt gebruikt? Welke andere bedieningsvolgorde zou hetzelfde resultaat geven? Wat is de gemiddelde wachttijd? (Wq) Wat is het gemiddeld aantal klanten in de wachtrij? (Lq) KlantAankomsttijdBedieningstijdPrioriteit 1023 2112 31.50.754 41.750.55 52.750.51

40 5 september 201240 LIFO SPT Voorbeeld = 4 (Poisson)  = 6 (Poisson) c = 1 N = 50 Klanten L = 2.6 L q = 1.7 L = 3.2 L q = 2.9 --Systeem --Wachtrij --Server

41 5 september 201241 LIFO SPT w = 38 w q = 27 w = 31 w q = 20 --Tijd in systeem --Tijd in wachtrij --Bedieningstijd Voorbeeld = 4 (Poisson)  = 6 (Poisson) c = 1 N = 50 klanten

42 5 september 201242 Systeem met meer servers...  bezettingsgraad systeem P 0 kans op 0 klanten in systeem P n kans op n klanten in systeem Lgem. aantal klanten in systeem wgemiddelde tijd dat klant in systeem is w Q gemiddelde tijd in wachtrij L Q gemiddelde lengte wachtrij L-L Q gem. aantal bezette balies

43 5 september 201243 Systeem met 4 servers: c=4

44 5 september 201244 Berekende waarden  bezettingsgraad0.83 P 0 kans op 0 klanten in systeem3 % Lgem. aantal klanten in systeem5.5 wgemiddelde tijd dat klant in systeem is8.25 min w Q gemiddelde tijd in wachtrij 5.5/40 -1/12 = 0.054 uur = 3.25 min L Q gemiddelde lengte wachtrij2.16 L-L Q gem. aantal bezette balies3.33 4 balies, =40/uur,  =12/uur M/M/4

45 5 september 201245 Het systeem met 4 balies in Simio

46 5 september 201246 Simulatie Met b.v. wachttijdtheorie kunnen bepaalde problemen analytisch worden opgelost maar wat als: het systeem zo complex is dat het ondoenlijk is de beste oplossing analytisch te berekenen er veel oplossingen berekend moeten worden en het berekenen veel tijd kost snel een oplossing nodig is en er geen tijd is voor berekeningen inzicht verschaft moet worden aan een opdrachtgever over de analyse en de oplossingen Werkelijkheid TB-problemen is meestal zo complex dat alleen simulatie gebruikt kan worden

47 5 september 201247 Handsimulatie Kunnen we een dergelijk proces in een wachtrijsysteem ook met de hand uitvoeren? Laten we een voorbeeld uitproberen met de groep...

48 5 september 201248 Voorbeeld Simulatie met de hand Proces in b.v. postkantoor Klanten komen uniform verdeeld aan: tussentijd discreet tussen 1 en 6 minuten Klanten hebben een bedieningstijd: 1 op de 6 klanten 1 minuut, 1 op de 2 klanten 2 minuten, 1 op de 3 klanten 5 minuten

49 5 september 201249 Bouw van een simulatiemodel Veel soorten simulatietalen In 2e jaar: Simio uitgebreid behandeld Andere simulatietalen worden getoond Voorbeeld: hoe wordt een model van de M/M/c wachtrij met 40 aankomsten per uur, 4 loketten en 5 minuten per bediening gesimuleerd?

50 5 september 201250 Voorbeeld handsimulatie in Simio

51 5 september 201251 Simio model altijd 3D

52 5 september 201252 3D plaatjes uit Google 3D warehouse

53 5 september 201253 Interface Simio Project-bar

54 5 september 201254 Gesimuleerde waarden M/M/4 model 40 aankomsten per uur, 4 loketten en 5 minuten per bediening berekendsimulatie  bezettingsgraad0.833.36/4 = 0.84 P 0 kans op 0 klanten in systeem3 %- Lgem. aantal klanten in systeem5.52.24+3.36 = 5.6 wgemiddelde tijd klant in systeem8.25 min8.47 min w Q gemiddelde tijd in wachtrij 5.5/40 -1/12 = 0.054 uur = 3.25 min3.39 min L Q gemiddelde lengte wachtrij2.162.24 L-L Q gem. aantal bezette balies3.333.36

55 Gesimuleerde waarden wachtrij Zijn ze precies hetzelfde? Zo nee, waarom niet? Is de simulatie wel valide? Hoe bepalen we dat? Hoe lang moeten we draaien om een bepaalde betrouwbaarheid te bereiken? Wat is de invloed van de lengte van de simulatie? Wat is de invloed van het “leeg starten”? 5 september 201255

56 5 september 201256 Verkorten wachttijden De theorie leert ons dat de wachttijd verkort kan worden door het: Reduceren aantal aankomsten per tijdseenheid Reduceren bedieningstijd Verhogen aantal servers Verlagen spreiding in aankomsten Verlagen spreiding in bedieningstijd Veranderen van de volgorde voor helpen van klanten

57 5 september 201257 Conclusie wachtrijen en simulatie Murphy heeft gelijk Maar we kunnen er wel wat aan doen!

58 5 september 201258 Wanneer zit dit in het programma? Basis in het eerste jaar: analyse statistiek modelleertechnieken agent-gebaseerd modelleren (college en practicum) Colleges aan het begin van het 2e jaar discrete wiskunde simulatie (discreet en continu) Gebruik in 2e en 3e jaar project discreet modelleren Bachelor project

59 59 Voorbeelden recente simulatiestudies (Alle voorbeelden hieronder zijn afstudeerstages bij Systeemkunde 2010-2011) Verbeteren bagagesysteem E-kelder Schiphol Plaatsing nieuwe remises voor trams bij de HTM Doorrekenen logistiek nieuw schip voor pijpenleggen Heerema Simulatie voor risicomanagement Heerema Visualisatie en simulatie kosten gebruik van opvouwbare containers Gedistribueerde simulatie en serious games voor ProRail Simulaties voor kadeprocessen Maersk containerterminal Rotterdam Doorrekenen wachtlijstproblematiek bij Jeugdzorg Verbeteren doorlooptijd laboratorium Reinier de Graaf ziekenhuis Verbeteren laad- en losprocessen Norfolkline terminal Vlaardingen Personeelsdoorstroming verbeteren bij grote organisaties (Accenture) Verbeteren voorraadposities bij Proctor & Gamble Pet Food Just-in-Time voorraadstrategie voor KLM motorenonderhoud Verbeteren prestaties fabricagelijn Ford in Engeland 5 september 2012

60 Uitgebreidere modellen: SEH Straks beschikbaar om mee te oefenen 5 september 201260

61 Practicum 10.45 – 12.30 uur met halverwege 15 minuten pauze 5 opgaves Achternaam A t/m K begint met opgave 1 & 2 Achternaam L t/m Z begint met opgaves 3 – 5 (namen zonder van, de, ter, etc.) Na de pauze wisselen Opgave 1 & 2: zaal D1 of D2, maak groepjes van 5 Opgave 3 – 5: computerzaal A of studielandschap, maak groepjes van 2 5 september 201261


Download ppt "TB week 1: Wachtrijtheorie en Simulatie Waarom duurt wachten lang en wat kunnen we er aan doen met simulatie Prof.dr.ir. Alexander Verbraeck Sectie Systeemkunde."

Verwante presentaties


Ads door Google