De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Carenet End of Life => Migratie Ziekenhuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Carenet End of Life => Migratie Ziekenhuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Carenet End of Life => Migratie Ziekenhuizen
(My)CareNet evolutie Principes & Roadmap Coördinatiecel NIC 03/2012

2 (My)CareNet evolutie Principes en Roadmap
As is (My)CareNet Alternatieve oplossing voor de Gateway CareNet Sync Alternatieve oplossing voor de CareNet Async Milestones 03/2012

3 As Is - context Oplossing Carenet Einde contract CareNet in 11/2014
=> Merkbare verhoging van de kosten => Noodzakelijk om te migreren naar Java 1.6 vanaf 01/01/2014 (momenteel 1.3) Einde contract CareNet in 11/2014 => Alle gateways (client, server) dienen te verdwijnen op deze datum Beschikbaarheid van het nieuwe platform NIPPIN in maart 2012 => Het nieuwe platform NIPPIN streeft naar een standaardisatie van de uitwisselingen tussen verstrekkers/instellingen & de VI en het beschikbaar maken van nieuwe diensten Beschikbaar maken van de standaarden en basisdiensten van het Ehealth platform => Noodzakelijk in lijn brengen van MyCareNet (SSO, …) Project voor een nieuw KB betreffende de bewijskracht (Nota CSS 2011/231) => Bewerkstelligd het gebruik van een aantal basisdiensten van het platform eHealth 03/2012

4 03/2012

5 03/2012

6 03/2012

7 03/2012

8 (My)CareNet evolutie Principes en Roadmap
As is (My)CareNet Alternatieve oplossing voor de Gateway CareNet Sync Alternatieve oplossing voor de CareNet Async Milestones 03/2012

9 Alternatieve oplossing voor CareNet Sync
Principes (verzekerbaarheid) Creëren van een webservice generieke verzekerbaarheid Generiek = toepasbaar op verschillende sectoren Met uitzondering van de apothekers Van eindpunt tot eindpunt ( CP- eH - Nippin – IM – VI) Geen noodzaak aan bewijskracht voor deze uitwisseling De bewijskracht wordt desgevallend gegeven door de betalingsverbintenis Integratie van eHealth Single Sign On en Authenticatie Certificaten Via ESB Gemaakt voor de nieuwe Nippin sync architectuur Gebruik van een integratie module 03/2012

10 Alternatieve oplossing voor CareNet Sync – nieuwe generieke web service - “end2end”
03/2012

11 Impact als gevolg van het verdwijnen van de GW Carenet Sync
Impact (buiten het platform NIPPIN) Ziekenhuizen SSO Gebruik van de webservice getinsurability VI Ontwikkelen van de webservice getinsurability Integratie - Module Toevoegen van de webservice getinsurability Bewijskracht Geen enkele impact 03/2012

12 (My)CareNet evolutie Principes en Roadmap
As is (My)CareNet Alternatieve oplossing voor de Gateway CareNet Sync Alternatieve oplossing voor de CareNet Async Milestones 03/2012

13 Alternatieve oplossing voor CareNet Async
Principes (ADM + FAC) Behoud van de “valies” CareNet als “business container” Limiteren van de impact van de wijziging op business niveau Rekening houden met de verschillende inplanting bij de ziekenhuizen (siteId) Bewijskracht nodig bij de uitwisseling Signature per ziekenhuis Toepassing van het nieuwe KB  dubbele Timestamping End-to-end ontvangstbewijs Partiele integratie van eHealth Single Sign On en authenticatie certificaten Timestamp Niet via de ESB omdat MTOM (streaming) momenteel niet ondersteund wordt (maar wel conform met eHealth standaarden) Gemaakt voor de nieuwe Nippin async architectuur Gebruik van de integratiemodule voor oa. de signature en de timestamp Geen end-to end encryptie SSL (Https) volstaat Xades XML Advanced Electronic Signatures Directive 1999/93/EC/ - Fedict WS Reliable messaging 03/2012

14 Alternatieve oplossing voor CareNet Async - Ziekenhuizen
03/2012

15 Impact als gevolg van het verdwijnen van de GW Carenet Async
Impact (buiten het platform NIPPIN) Ziekenhuizen SSO Webservices (std eHealth) XADES-bes = electronic signature XADES-T = timestamping VI Ontwikkelen van de webservice “Async post” voor ADM & FAC Oproepen van de au webservice “storelegacy” Integratie - Module Technische ontvangstbewijzen Bewijskracht Revisie van het protocol ? 03/2012

16 (My)CareNet evolutie Principes en Roadmap
As is (My)CareNet Alternatieve oplossing voor de Gateway CareNet Sync Alternatieve oplossing voor de CareNet Async Milestones 03/2012

17 Milestones 3-2012 4-2012 05->12 / 2012 Zomer 2012 01-2013
Contact met de ziekenhuizen - High level 4-2012 Contact met de ziekenhuizen – detail => communicatie spec ws sync & async 05->12 / 2012 Pilot eerste ziekenhuizen zonder CareNet – luik synchroon Pilot eerste ziekenhuizen zonder CareNet – luik asynchroon Zomer 2012 Carenet – Security maatregelen te nemen Eerste ziekenhuizen & Alle VI in productie zonder CareNet – luik sync voor de communicatie met NIPPIN (ziekenhuizen) Eerste ziekenhuizen & Alle VI in productie zonder CareNet – luik async voor de communicatie met NIPPIN (ziekenhuizen) 01/01/2014 CareNet – kostprijs verdubbelt Carenet – Java 1.6 verplicht 11/2014 Einde rollout Ziekenhuizen (verbonden aan het einde van het CareNet contract) Opgeven van de CareNet gateways in alle ziekenhuizen Opgeven van de CareNet gateways in alle VI 03/2012

18 New NIPPIN Insurability Sync
Milestones 2012 2013 2014 ZKHVI Carenet Sync AsIs ZKHNIPPIN VI Pilot New NIPPIN Insurability Sync 052012 012013 11/2014 SYNC ZKHVI Carenet Async AsIs ZKHNIPPIN VI Pilot New NIPPIN Async ZKH 11/2014 052012 012013 ASYNC 03/2012

19 Vragen ? 03/2012


Download ppt "Carenet End of Life => Migratie Ziekenhuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google