De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging voor Register Informatici Algemene Leden Vergadering 15 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging voor Register Informatici Algemene Leden Vergadering 15 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging voor Register Informatici Algemene Leden Vergadering 15 november 2012

2 Agenda • Welkom/opening • Mededelingen • Ingekomen stukken • Notulen vorige vergadering • Ambitie • Vri/Ngi • Budget • Data Activiteiten • Rondvraag / afsluiting 15 november 20122

3 Agenda • Welkom/opening • Ambitie • Vri/Ngi • Budget • Data Activiteiten • Rondvraag / afsluiting 15 november 20123

4 Ambitie • Vri Doelstelling: Onafhankelijk forum/Platform voor dual denkers, waarbij de leden gevraagd / ongevraagd advies uit brengen aan CIO’s, Business Management, politiek landelijk en Europees met betrekking tot informatie voorzienings vraagstukken. • Verhoging kwaliteit • Verbetering interne organisatie van de vereniging 15 november 20124

5 Communicatie “Hoe houden we de RI op de hoogte?” De commissie Communicatie draagt zorg voor: • Communicatie naar de leden • Vertegenwoordiging van de Vri naar buiten • Creatie van state-of-the-art faciliteiten voor het informeren van de leden, de RI’s en andere (externe) geïnteresseerden • Implementatie van State-of-the-art faciliteiten voor het delen van kennis, ervaring en wetenschap • Organisatie van voorlichting en promotie bij de drie O’s, t.w. Onderwijs, Overheid en Ondernemers 15 november 20125

6 Ontmoetingen “Het fysieke platform voor RI’s” De commissie Ontmoetingen draagt zorg voor: • Organisatie van ontmoetingen die actueel en RI-gericht zijn • Organisatie van consultatiebijeenkomsten voor & bij bedrijven • Organisatie van netwerkbijeenkomsten met branchegenoten • Organisatie van intervisiebijeenkomsten met RI’s onderling • Organisatie van kennis- en kunde workshops van RI’s voor RI’s 15 november 20126

7 VRI intern 15 november 20127

8 Beroep en Arbitrage “Welk gedrag mag van een RI worden verwacht?” De commissie Beroep en Arbitrage draagt zorg voor: • Organisatie van processen rond beroep en arbitrage • Organisatie van activiteiten rond de gedragscode • Ontwikkeling van hulpmiddelen om de RI bij te staan • Ontwikkeling van de gemeenschappelijke gedragscode en tuchtrecht i.s.m. andere beroeps en brancheorganisaties • Mede inrichting van de geschillen en klachtenprocedure • Registratie van jurisprudentie over informatisering trajecten 15 november 20128

9 Tucht recht “Samen staan wij sterk !” • Gezamenlijke gedragscode als basis • Onafhankelijk • Uniformiteit in de procedure • Gezamenlijke jurisprudentie • Beter signaal naar de markt • Delen van de kosten tuchtrechtcolleges 15 november 20129

10 Kennis en Kunde “Welke deskundigheid mag van een RI worden verwacht?” De commissie Kennis en Kunde draagt zorg voor: • Ontwikkeling van deskundigheidsprofielen die toegang geven tot het register (bepaalt mede de norm*) • Ontwikkeling van het toetsingskader voor de RI • Bijdrage aan het Nederlandse e-Competence Framework • Ontwikkeling van het instrumentarium en de structuur voor Persoonlijke Educatie • Advisering van trainingen en opleidingen 15 november 201210

11 Voordracht en Toetsing “Hoe wordt iemand ingeschreven in het register?” De commissie Voordracht en Toetsing draagt zorg voor: • Ontwikkeling en onderhoud van het protocol voor voordracht voor toelating tot het register • Organisatie van intervisie • Ontwikkeling van waarderingstabel voor Permanente Educatie • Periodieke toetsing (*) • Ontwikkeling van ondersteunend systeem t.b.v. RI-profiel 15 november 201211

12 VRI nieuw… 15 november 201212

13 Persoonscertificering (Register) • ISO/IEC 17024:2012 is leidend – Niet het wiel uitvinden, er is al een standaard – Biedt mogelijkheden voor internationale harmonisatie • Later accreditatie voor RvA indien wenselijk 15 november 201213

14 Heeft U vragen? 15 november 201214

15 Kosten ambitie • De voorgaande plannen kosten maximaal € 65.000,- (1 e jaar) 15 november 201215

16 15 november 201216 Draagt de ambitie jullie goedkeuring en stemmen jullie in met de kosten? Goedkeuring verbreding gedragscode? Akkoord op voorstel tuchtrecht?

17 Ontheffing Huishoudelijk Reglement Essentie van de voorgestelde wijzigingen • Met ingang van 1 januari 2013 wordt naast de contributie van elk van de leden 8 uur inspanning op jaarbasis gevraagd om het intervisieproces inhoud te geven (*) • Elk lid dat is geregistreerd dient met ingang van 1 januari 2013 minimaal eens in de vier jaar een recente casus aan te leveren 15 november 201217

18 15 november 201218 Kan de ALV instemmen met het tijdelijk afwijken van Huishoudelijk regelement en mandaat voor het bestuur om verder te handelen?

19 VRI nieuw… 15 november 201219

20 Agenda • Welkom/opening • Ambitie • Vri/Ngi • Budget • Data activiteiten • Rondvraag / afsluiting 15 november 201220

21 Vri en Ngi • VRI blijft tijdelijk als vereniging bestaan en enkel de ondersteunende diensten worden gecombineerd met het NGI waarbij het komende jaar een verder samenwerking wordt uitgediept, in gevuld met als doel een volledige samenwerking te realiseren. • Statuten wijziging noodzakelijk om dit te realiseren. 15 november 201221

22 Uitwerking / Effecten • Consequenties voor VRI-leden – De leden zullen van het secretariaat van het Ngi een factuur krijgen voor het lidmaatschap 2013 inclusief het lidmaatschap van de afdeling VRI – De lidmaatschapsprijs blijft gelijk: • Procedure-afspraken • Mandaat VRI • Jaarlijkse evaluatie van samenvoeging • Beëindigingsclausule 15 november 201222

23 Statuten Essentie van de voorgestelde wijzigingen • Benoemen 1.1 2.2 3.3 4.Max 6 15 november 201223

24 Agenda • Welkom/opening • Ambitie • VrI/Ngi • Budget • Data activiteiten • Rondvraag / afsluiting 15 november 201224

25 Realisatie 2012 15 november 201225

26 Budget 2013 15 november 201226

27 Kan het budget 2013 de goedkeuring wegdragen van de ALV? 15 november 201227

28 Agenda • Welkom/opening • Ambitie • VrI/Ngi • Budget • Data activiteiten • Rondvraag / afsluiting 15 november 201228

29 Agenda 2012 en 2013 • 29 november 2012 - Bijzondere ALV • 11 december 2012 - Slotontmoeting Evoluon • 16 mei 2013 - ALV • 12 maart 2013- VJ Ontmoeting • 18 september 2013 - ALV • 10 oktober 2013- NJ Ontmoeting 15 november 201229

30 Slotbijeenkomst 11 december vanaf 18:00 uur in Het Evoluon te Eindhoven met als thema “Hoe dichten wij de kloof tussen business en ICT?” We gaan die dag dus een brug slaan! keynote speakers: Pieter Freijns – bruggenhoofd Business Leen Blom - bruggenhoofd ICT 15 november 201230

31 Agenda • Welkom/opening • Ambitie • VrI/Ngi • Budget • Data activiteiten • Rondvraag / afsluiting 15 november 201231


Download ppt "Vereniging voor Register Informatici Algemene Leden Vergadering 15 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google