De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weercursus Weer club Kinderboerderij Gouda Weercursus Weerclub Gouda 20121 Weercursus Weer Club Gouda 2012 Eerste avond Inleiding in de meteorologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weercursus Weer club Kinderboerderij Gouda Weercursus Weerclub Gouda 20121 Weercursus Weer Club Gouda 2012 Eerste avond Inleiding in de meteorologie."— Transcript van de presentatie:

1 Weercursus Weer club Kinderboerderij Gouda Weercursus Weerclub Gouda 20121 Weercursus Weer Club Gouda 2012 Eerste avond Inleiding in de meteorologie

2 Weer Weer: toestand van de dampkring op een bepaalde plaats op een bepaalde tijd Weercursus Weerclub Gouda 20122 Klimaat: gemiddelde toestand van het weer over een periode van 30 jaar over een groot gebied De klassieke 4 elementen waar uit alles zou bestaan kun je ook toepassen op de atmosfeer. Alle elementen hebben een invloed op het weer.

3 Element vuur Onze zon, de motor van het weer Weercursus Weerclub Gouda 20123

4 4 Zonne- stelsel 150.000.000 KM

5 Kernfusie in de zon levert ontzagwekkende hoeveelheden energie Weercursus Weerclub Gouda 20125

6 De hoeveelheid zonlicht die de aarde bereikt is niet altijd en overal gelijk Weercursus Weerclub Gouda 20126

7 Wat gebeurt er met de invallende zonne-energie? Weercursus Weerclub Gouda 20127

8 8

9 9 Optische verschijnselen Verschijnselen in de atmosfeer die te maken hebben met licht en kleur

10 Conclusie Door verschillen in/tussen 1.Dag en nacht 2.Geografische ligging 3.Seizoenen 4.Soort van het aardoppervlak verschilt de hoeveelheid zonne-energie die op een bepaald aardoppervlak valt, geabsorbeerd of teruggekaatst wordt. Daardoor wordt de atmosfeer anders opgewarmd. Dat leidt tot verschillen in temperatuur. Die leiden weer tot verschillen in dichtheid en dus gewicht van luchtmassa’s. De atmosfeer kan zonlicht op verschillende manieren beïnvloeden, waardoor allerlei bijzondere optische verschijnselen kunnen ontstaan. Weercursus Weerclub Gouda 201210

11 Weercursus Weerclub Gouda 201211 Niet altijd hoe hoger hoe kouder Element lucht: de atmosfeer Opbouw atmosfeer

12 Samenstelling atmosfeer Weercursus Weerclub Gouda 201212

13 Luchtdruk • We hebben bij onze experimenten gezien, dat lucht gewicht heeft, en dat luchtdruk voor spectaculaire verschijnselen kan zorgen. • We hebben ook gezien dan warme lucht uitzet en dus minder moleculen gaat bevatten per volume eenheid. Warme lucht is lichter dan koude lucht. De luchtdruk van een warme luchtkolom neemt af. • We weten dat de atmosfeer door allerlei omstandigheden ongelijk opwarmt, waardoor luchtdrukverschillen ontstaan. • Luchtdrukverschillen hebben zoals we bij een opgeblazen ballon eenvoudig kunnen constateren hebben wind tot gevolg. Weercursus Weerclub Gouda 201213

14 Weerkaart Isobaren, hoge en lage luchtdrukgebieden Wind Weercursus Weerclub Gouda 201214 Op een weerkaart worden punten met gelijke luchtdruk met elkaar verbonden. De lijnen die zo ontstaan noemt men isobaren Op de kaart vinden we hoge en lage luchtdrukgebieden. De wind waait van een hoge druk gebied naar een lage. Hoe dichter de isobaren bij elkaar staan hoe harder.

15 Wind en draaiing van de aarde Lucht stroomt van een gebied met relatief veel lucht (dus hoge druk) naar een gebied met minder lucht (lage druk). Dat gaat niet in een rechte lijn, maar met een afwijking door rotatie van de aarde Weercursus Weerclub Gouda 201215

16 Coriolis kracht in de speeltuin Weercursus Weerclub Gouda 201216

17 Mondiale luchtcirculatie Weercursus Weerclub Gouda 201217

18 Zee- en landwinden Weercursus Weerclub Gouda 201218

19 Moessonwinden zijn periodieke winden in tropische gebieden die een half jaar uit een bepaalde richting waaien en dan ongeveer 180 graden draaien. De temperatuurverschillen tussen land en zee zijn de motor. Zee verandert minder snel van temperatuur dan land. Weercursus Weerclub Gouda 201219

20 Straalstromen Krachtige winden op grote hoogte Weercursus Weerclub Gouda 201220

21 Luchtmassa’s, grote oppervlakten lucht met dezelfde eigenschappen Weercursus Weerclub Gouda 201221 Soorten luchtmassa’s: 1.Arctische lucht 2.Polaire lucht 3.Tropische lucht 4.Equatoriale lucht De luchtmassa’s kunnen zich verplaatsen van het oorsprong gebied en van eigenschappen veranderen door de ondergrond die ze passeren

22 Weer front: wanneer luchtmassa’s met verschillende eigenschappen elkaar ontmoeten Weercursus Weerclub Gouda 201222 Warmte front: relatief warme lucht verplaatst zich naar een gebied met relatief koude lucht Kou front koude lucht verplaatst zich naar gebied met relatief warme lucht Occlusiefront: warmtefront en koude front raken elkaar

23 Weerkaarten en fronten Weercursus Weerclub Gouda 201223 Een koufront wordt aangegeven met een blauwe lijn met blauwe driehoekjes. Een warmte front met een rode lijn met rode halve rondjes Een occlusiefront wordt aangegeven met een paarse lijn met aan weerzijden driehoekjes en halve bolletjes

24 Element water Weercursus Weerclub Gouda 201224 71 % van onze planeet is met water bedekt Water is een bijzonder vreemd molecuul

25 Water, water en nog eens water Weercursus Weerclub Gouda 201225 Temperatuurmeting in graden Celsius op vries- en kook punt water gebaseerd Kook- en vriespunt afhankelijk van luchtdruk en opgeloste stoffen

26 Watercyclus Weercursus Weerclub Gouda 201226

27 Relatieve luchtvochtigheid Weercursus Weerclub Gouda 201227 Lucht kan slechts een beperkte hoeveelheid gasvormig water bevatten bij een bepaalde temperatuur en luchtdruk. Men drukt die hoeveelheid uit in procenten. Als de relatieve luchtvochtigheid bij 1 atmosfeer bij 20 graden 65 % is betekent dat dat de lucht nog meer gasvormig water kan bevatten. Maar bij 100 % gaat dat watergas condenseren tot water en er ontstaat bv mist of dauw Gaat de temperatuur omlaag dan gaat de relatieve luchtvochtigheid stijgen, terwijl er toch niet meer water in de lucht komt. Het dauwpunt geeft de temperatuur aan waarbij lucht met een gegeven hoeveelheid gasvormig water het verzadigingspunt bereikt.

28 WOLKEN Weercursus Weerclub Gouda 201228 Wolken bestaan uit al dan niet onderkoelde waterdruppels of ijsdruppels die condensatie of sublimatie zijn ontstaan. Deze zgn wolkenelementen zijn echter zo klein dat ze Blijven zweven. In een wolk is het alles behalve rustig. Er zijn allerlei op en neergaande bewegingen, soms zeer krachtig Er zijn heel veel typen wolken. Ze kunnen veel zeggen over het te verwachten weer.

29 Hoe ontstaat neerslag? Weercursus Weerclub Gouda 201229 Coalescentie: kleine en grotere druppeltjes vallen met een verschillende snelheid. Door op en neergaande bewegingen in de wolk groeien de druppels Wegener Bergeron principe: onderkoelde waterdruppeltjes verdampen in de aanwezigheid van ijskristallen en slaan er op neer

30 Vormen van neerslag Weercursus Weerclub Gouda 201230

31 Bliksem Ontstaat vaak bij warm weer als warme vochtige lucht snel opstijgt, afkoelt en dan in botsing komt met nieuwe opstijgende lucht. Daardoor ontstaat wrijving waarbij lading zich gaat ophopen. Die kan zich ontladen door bliksem. Daarvoor vinden voorontladingen plaats. Donder is het gevolg van door de hitte zeer snel uitzettende lucht. Weercursus Weerclub Gouda 201231


Download ppt "Weercursus Weer club Kinderboerderij Gouda Weercursus Weerclub Gouda 20121 Weercursus Weer Club Gouda 2012 Eerste avond Inleiding in de meteorologie."

Verwante presentaties


Ads door Google