De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steven van Slageren OR Spring Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steven van Slageren OR Spring Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Steven van Slageren OR Spring Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap? 1

2 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Organisatieveranderingen >Internationalisatie (‘Baas zit over de oceaan’) >Decentralisatie (‘Eigen broek ophouden’) >Efficiëntie (‘Kan het goedkoper’) >Besluitvorming in netwerken (‘Wie is de baas?’) >Digitalisering (‘Ik werk vandaag thuis’) >Individualisering (lossere binding, zzp-ers) >….. 2

3 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Problemen voor de OR >Achterstand OR in informatie >Geruzie over WOR-bevoegdheden >Onduidelijk proces (OR ‘achteraan’) >Suffig imago >‘Overdosis grijze mannen’ >‘Slecht voor mijn loopbaan’ >Gebrek aan animo >Chronisch tijdgebrek voor OR-werk >….. 3

4 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Is het nog niet genoeg? >OR niet verbonden met ‘business’ >OR niet benut voor ‘waardecreatie’ 4

5 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 ‘Old school’ medezeggenschap >Uitoefenen WOR-bevoegdheden >Sterk procedureel gericht >Controle en beheersing >Grote verantwoordelijkheid >Weinig doelgericht 5

6 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Competentieprofiel OR-lid 6

7 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Uitgangspunten passende MZ >Aansluiting vinden >Verbinding zoeken >Kwaliteitsverbetering 7

8 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Aansluiting vinden >Bestuurder (s) Toezichthouders Stakeholders Netwerkrelaties >Kaders centraal Maatwerk invulling decentraal >Veranderde behoefte medewerkers Directe participatie Belang van waarden Lossere binding met organisatie 8

9 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Verbinding zoeken >Contactennetwerk >Actieve inbreng achterban >Interactie leidinggevenden >Inzet interne deskundigen >HR-functionarissen >Regie-rol: mobiliseren van de troepen >Participatie van onderop >Projectgroepen 9

10 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Kwaliteit verbeteren >Profielen >Competenties >Werkwijze verbeteren >Verantwoording (‘beoordelen’) >Doorstroming >Investeren in overleg en overlegvaardigheden 10

11 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Stappenplan passende mz 1.Diagnose: -huidige situatie en structuur -ontwikkelingen en dynamiek -cultuur 2.Voorstellen: -vaste (WOR) elementen -flexibele elementen -functioneren 3.Draagvlak: -input alle geledingen -randvoorwaarden en faciliteiten 4.Borging: -reglementen / convenanten -functioneren / beoordelen 11

12 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Voorbeeld 1: Gemeente Was: >Diensten met directeur en centrale koepel >OR met OC’s 12 Uitdaging: >Collectieve directie; geen muren tussen diensten >Organiseren op beleidsthema’s; herbezinning taken Medezeggenschap: >Overleg Bestuurder – HR – OR – OC >Participatieve medezeggenschap: OR centraal niveau en participatie in afdelingsplannen >Linking pins in afdelingen: sparren met management en oren/ogen OR >Linking pins in achterban commissie >Workshops voor leidinggevenden en linking pins

13 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Voorbeeld 2: Groothandel Was: >Veel bedrijven soortgelijke / verwante activiteiten >OR’en en COR 13 Uitdaging: >Centrale aansturing >Leren van elkaar >Inzetten interne deskundigheid >Kostenvoordelen Medezeggenschap: >Serie workshops directie – senior management – HR – COR – kaderleden vakbonden >Eén (grote) OR met leden uit alle onderdelen >Thema commissies >Lokale issues: lokaal OR-lid, contacten uit onderdeel, eventueel inhoudelijke commissie leden

14 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 Voorbeeld 3: Ministerie Was: >Decentraal georganiseerd >Meerdere OR’en en beperkte coördinatie 14 Uitdaging: >Centrale aansturing >Efficiënte medezeggenschap >Gerichtheid op strategische issues Medezeggenschap: >Inventarisatieronde relevante thema’s >Eéndaagse conferentie op basis LSI: –Gezamenlijke aftrap over ontwikkelingen en doel –Wereldcafé rond thema’s –Destilleren van conclusies –Vissenkomsessie OR-leden, bestuurders en SG >Centrale OR met projectgroepen

15 OR Spring Steven van Slageren 10 april 2013 steven.van.slageren@gitp.nl 06-51552883 15


Download ppt "Steven van Slageren OR Spring Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google