De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intervisie als methodiek bij collegiale coaching

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intervisie als methodiek bij collegiale coaching"— Transcript van de presentatie:

1 Intervisie als methodiek bij collegiale coaching
Intervisie = letterlijk: het uitwisselen van opvattingen tussen collega’s Intervisie = een middel om aan IPB te doen IPB * vanuit beleidsvoorstellen (bv. klassenmanagement); * vanuit teamleden (welke kwaliteiten hebben we en welke hebben we nodig?) Vandaag voornamelijk instructie en oefening van collegiale coaching (werken in een POP-groep). in het kader van Integraal PersoneelsBeleid Regionaal OnderwijsBureau Beerta

2 Wat zijn competenties? Dingen die weergeven wat je goed kunt en graag doet, waarvoor je warm loopt en waaraan je herkenbaar bent persoonlijke competenties Brede omschrijvingen van kennis, vaardigheden, attitudes noodzakelijk voor succesvolle vervulling taak functionele competenties Voorbeelden persoonlijke competenties: KWALITEITEN of TALENTEN in dagelijkse leven - muziek maken; - autonoom zijn; - experimenteren. Voorbeelden functionele competenties: KWALITEITEN OF TALENTEN in relatie tot werk bv. voor een leerkracht: - organiseren; -leiding geven; - begeleiden bv. voor een administratief medewerker - structureren; - plannen; - externe contacten functionele competenties bepalen in hoge mate het succes/overleven bij werkzaamheden op een specifieke plek Regionaal OnderwijsBureau Beerta

3 Regionaal OnderwijsBureau Beerta 2003-2004
Wat zijn competenties? Concrete gedragingen Competenties Kwaliteiten Persoonlijk- heidsaspecten Kennis vaardigheden inzichten Concrete gedragingen: DIT VIND IK LEUK! Persoonlijkheidsaspecten: DIT KAN IK GOED! BEIDE LEIDEN TOT TALENTEN/COMPETENTIES/KWALITEITEN Dus: naast scholing, bestudering, kennis vergaren ook de motivering En niet: dit heb ik geleerd, maar ik voer het (nog) niet uit OOK: MENSEN ONTPLOOIEN ZICH IN HET WERKEN en worden derhalve in staat gesteld talenten te ontwikkelen. Willen en durven zelfconcept motieven, drijfveren waarden, normen Regionaal OnderwijsBureau Beerta

4 Centrale doelstelling van competenties en pop’s
Hulpmiddel om personeels-leden te stimuleren tot: permanente professionele ontwikkeling daarvoor zelf verantwoordelijkheid nemen; verantwoordelijkheid nemen voor de eigen loopbaan POP = persoonlijk ontwikkelingsplan GOP = groeps ontwikkelingsplan Doel: permanente professionele ontwikkeling, dus voortdurende beroepsmatige groei IPB intervisie als methodiek om te komen tot collegiale coaching ter stimulering van competenties met behulp van pop en gop Regionaal OnderwijsBureau Beerta

5 Basisfilosofie bij permanente persoonlijke ontwikkeling
Relatie: menselijke interactie; mensen werken niet graag alleen Competentie: wat kun je goed en graag; zoeken naar zone naaste ontwikkeling Autonomie: zelf keuzes kunnen maken; binnen de grenzen van de organisatie Filosofie is van Kennon Sheldon: LEIDT TOT GELUK Dit wordt tot dusver nauwelijks (h)erkend in het personeelsbeleid. Filosofie van prof. Stevens bij ADAPTIEF - relatie; - competentie; - autonomie. In het werk ontwikkelen mensen hun talenten, kwaliteiten of competenties; men ontwikkelt dus het zelfbeeld, de eigen identiteit. “Met de ontwikkelde kwaliteiten onderscheiden mensen zich van anderen; voelen zij zich gewaardeerd, dragen iets bij”. Focus op: ontwikkelen Regionaal OnderwijsBureau Beerta

6 Infrastructuur en traditie
Wat is er niet (voldoende) Wat wel? Geld Collega’s Tijd opnemen in jaartaak uur Infrastructuur is voorwaarde. HIERBIJ: - tijd voor elkaar; - delen van werkervaringen - competentie en pop-ontwikkeling - loopbaanbezinning en zingeving uitgaande van de 4 basisbehoeften autonomie, relatie, competentie, zelfwaardering Organisatie zo inrichten dat hier ruimte voor is, vb. - gesprekkencyclus (funct.- voortgangsgesprekken); - momenten inroosteren voor intervisie en voor professionele pauzes (geen dagelijkse regelzaken). Methodiek: collegiale coaching, opbrengsten in een portfolio Infrastructuur professionele pauzes binnen jaartaak Regionaal OnderwijsBureau Beerta

7 Regionaal OnderwijsBureau Beerta 2003-2004
POPgroepen Intervisie: systematisch bespreken van werkproblemen. Methodiek, bv. collegiale coaching. Persoonlijk actieplan (pap) experimenteren met ander gedrag in de werksituatie. Competenties als hulpmiddel. Portfolio verzamelen informatie over eigen ontwikkeling en successen. POP-groep, bijvoorbeeld - in teamverband; - in bouw-groepen; - IB-ers. Collegiale coaching middels intervisie. Intervisie: minuten, daarna TIP-parade, daarna pap (5 minuten). Opbrengsten: pap: kort actieplannetje tussen 2 POP-groep bijeenkomsten portfolio: gegevens over eigen competenties en te ontwikkelen competenties in een soort bewaarmap Regionaal OnderwijsBureau Beerta

8 Regionaal OnderwijsBureau Beerta 2003-2004
Samenvattend * doel startbijeenkomst sept. 2003 - pilot; - informatief (inhoud, begrippen); - een eerste ervaring (popgroep); * doel middellange termijn - competenties bespreken en bespreekbaar houden; - intervisie; * doel lange termijn - permanente persoonlijke ontwikkeling; * de organisatie zodanig inrichten, dat er ruimte is voor - gesprekken; - permanente persoonlijke ontwikkeling. RESULTAATVERWACHTING 1. Meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn; herkennen van eigen zwaktes/sterktes; ook trots, het vieren van successen 2. Het bewust zijn van het dragen van eigen verantwoordelijkheid bij: eigen ontwikkeling; eigen leerproces; eigen loopbaan 3. Elkaar ondersteunen 4. Het werk doen uit plezier, enthousiasme en gesteund voelen. Regionaal OnderwijsBureau Beerta


Download ppt "Intervisie als methodiek bij collegiale coaching"

Verwante presentaties


Ads door Google