De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POP Implementeren Mobiliteitsfonds HBO Inleiding Els Frigge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "POP Implementeren Mobiliteitsfonds HBO Inleiding Els Frigge."— Transcript van de presentatie:

1 POP Implementeren Mobiliteitsfonds HBO Inleiding Els Frigge

2 Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) Concrete afspraken over de persoonlijke ontwikkeling op lange en korte termijn. Afspraken gebaseerd op: –Ambities en gekozen ontwikkelrichting van de medewerker na overeenstemming met leidinggevende. –Functieprofiel en competentieprofiel –Feedback

3 ast dit instrument? rganisatiebelang  persoonlijk belang? rioriteit aan ontwikkeling? rocedures en middelen? n de implementatie? azorg en borging? POP-instrument implementeren

4 P ast dit instrument? Marktontwikkelingen vragen om andere competenties Interne mobiliteit bevorderen Breed inzetbare medewerkers Behouden van talenten Gezonde in- en uitstroom Professionaliteit van de mensen verhogen Juiste promotiekeuzes maken

5 Organisatiebelang  Persoonlijk belang? Stelling: De Hogeschool moet de persoonlijke belangen van de medewerkers (er)kennen om haar eigen doelen te kunnen realiseren.

6 P rioriteit aan ontwikkeling? Tegenwerkende krachten: Starheid procedures; Ontbreken flexibiliteit, durf en creativiteit bij managers; Alleen denken in opleidingen; ‘Schalendenken’ door medewerkers; POP’s vanuit ‘moeten’; Klantgezwichtheid; Focussen op de ‘vijf’ i.p.v. de ‘negen’; Denken dat alles ontwikkelbaar is.

7 P rocedures en middelen? Een teveel aan procedures en instrumenten is een blok aan het been en schiet zijn doel voorbij. Competentieprofielen Feedbackinstrumenten Testen en assessments Databank vraag en aanbod Relatie met andere P-instrumenten Relatie met andere plannen in de organisatie

8 E n de implementatie? Eerst denken dan doen: –Welk doel; –Welke procedures en middelen; –Welke meetinstrumenten; –Hoeveel tijd, geld; –Welke ontwikkelacties faciliteren; –Relatie met andere P-instrumenten en andere plannen. Draagvlak creëren gebruikers; Trainen gebruikers; POP-helpdesk; Monitoring.

9 Weerstand overbruggen door vragen en zorgen serieus te nemen Big brother is watching me! Deed ik het niet goed dan? Daar ben ik te oud voor Ik heb niets tegen ontwikkelen maar wel tegen POP’s Laat me gewoon lekker mijn werk doen Weerstand

10 N azorg en borging? POP’s levend houden: Integreren in beleids- en P-cyclus en opnemen in introductieprogramma; Evaluatie- (kwantiteit EN kwaliteit) en verbetermomenten; Resultaten meten; Kosten-baten analyse; Opfrismomenten plannen; Opnemen in intern trainingsprogramma.

11 - Draagvlak + “Wij willen dit” - Huis op orde + “Wij kunnen dit” Nog niet starten Werken aan voorwaarden Low profile starten Belemmeringen en motieven bespreken Integrale aanpak Implementeren competentiemanagement

12 In groepjes: Wissel jullie ervaringen uit met POP’s. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste succesfactoren voor het levend maken en houden van de POP’s zowel voor de organisatie als voor de medewerkers  noteer deze op flipovervel. Wat kun je daaraan bijdragen vanuit jouw functie?


Download ppt "POP Implementeren Mobiliteitsfonds HBO Inleiding Els Frigge."

Verwante presentaties


Ads door Google