De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methode en Methodiek Methode: ‘vaste, weldoordachte manier van handelen om een zeker doel te bereiken’. Methodiek: ‘leer der te volgen methoden’. (Uit:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methode en Methodiek Methode: ‘vaste, weldoordachte manier van handelen om een zeker doel te bereiken’. Methodiek: ‘leer der te volgen methoden’. (Uit:"— Transcript van de presentatie:

1 Methode en Methodiek Methode: ‘vaste, weldoordachte manier van handelen om een zeker doel te bereiken’. Methodiek: ‘leer der te volgen methoden’. (Uit: Van Dale woordenboek) © Boom Lemma uitgevers.

2 Kenmerken methodisch werken Je handelen is doelgericht Je handelen is systematisch Je handelen is procesmatig Je handelen is bewust © Boom Lemma uitgevers.

3 Voordelen methodisch werken beter vooruitkijken, meer controle en minder kans op fouten inzichtelijker handelen bespreekbaar maken/evalueren en je proces bijstellen overdraagbaar aan anderen © Boom Lemma uitgevers.

4 Gemeenschappelijke visie social work We werken met cliënten. We werken in en vanuit een organisatie. We werken aan professionaliteit. © Boom Lemma uitgevers.

5 Gemeenschappelijke competenties (3) 1.Een social worker is in staat (heeft de competentie) een agogische of therapeutische of pedagogische relatie aan te gaan, te onderhouden en te beëindigen met een individu, groep of groter samenlevingsverband en op basis daarvan de kerntaken uit te voeren die behoren tot één van de social work beroepen. © Boom Lemma uitgevers.

6 Gemeenschappelijke competenties (3) 2.Een social worker heeft de competentie deze kerntaken op een methodische wijze op basis van gedragswetenschappelijke, sociaal wetenschappelijke en agogische kennis vorm te geven en uit te voeren door te laten zien dat hij in staat is planmatig, procesmatig, resultaatgericht en strategisch te werken vanuit verschillende methodische benaderingen, onder meer vraaggericht, competentiegericht en systeemgericht. © Boom Lemma uitgevers.

7 Gemeenschappelijke competenties (3) 3.Een social worker is in staat (heeft de competentie) tot voortdurende evaluatie en bijstelling van zijn methodisch handelen en kan daarop reflecteren en zich daarover verantwoorden aan de hand van theoretische en normatieve kaders. © Boom Lemma uitgevers.

8 Gemeenschappelijke competenties (3) Samenvatting: 1.Een relatie met de cliënt tot stand brengen en/of in stand te houden 2.Methodisch te werk gaan 3.Reflecteren, verantwoording afleggen en bijstellen © Boom Lemma uitgevers.

9 Lineair model Doelformulering Stap 1 Stap 2 Stap3 Doelresultaat. © Boom Lemma uitgevers.

10 Circulair model Nadenken Plan makenUitvoeren Evalueren © Boom Lemma uitgevers.

11 Cyclisch model © Boom Lemma uitgevers.

12 Voordelen cyclisch model psychologisch voordeel als je doelresultaat niet meteen wordt behaald procesmatig werken het proces volgen flexibel cliënt krijgt de ruimte om te experimenteren circulair plan is cyclisch te maken © Boom Lemma uitgevers.


Download ppt "Methode en Methodiek Methode: ‘vaste, weldoordachte manier van handelen om een zeker doel te bereiken’. Methodiek: ‘leer der te volgen methoden’. (Uit:"

Verwante presentaties


Ads door Google