De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodisch werken met creatief-agogische middelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodisch werken met creatief-agogische middelen"— Transcript van de presentatie:

1 Methodisch werken met creatief-agogische middelen
Open Dag donderdag 7 juni 2007

2 Inhoud Presentatie Wat leer je in deze module Competenties
Invulling Audiovisuele Vorming

3 Wat leer je in deze module
De studenten leren in deze module hoe ze creatief-agogische zoals muziek, beeldend, spel en audiovisuele vorming methodisch in kunnen zetten in de beroepspraktijk

4 Competenties In deze onderwijseenheid werken we aan de volgende competenties: de student is in staat planmatig en methodisch te werk te gaan in pedagogische (probleem) situaties en daarbij creatief-agogische middelen te hanteren weet creatief-agogische methoden gedegen te hanteren om pedagogische doelstellingen te realiseren

5 Studenten maken een animatie

6 Kwaak

7 Invulling AVV (Creatief agogisch vak)
Maak een levensboek over de opvoeding en het verdere leven van een Opa of Oma. (individueel) Maak een Fotoverhaal waarin je je voorstelt aan je medestudenten. (individueel) Maak een registratie van een gezinssituatie en maak daarvan een methodische analyse. (4-tal) Maak een kleianimatie rond een thema uit de belevingswereld van een kind. (3-tal) Ontwerp een Audiovisuele activiteit voor een kind in de leeftijd van Voer die activiteit uit en evalueer de activiteit. (2-tal)

8 Digital Story Telling Een voorbeeld van een Fotoverhaal (PhotoStory)

9 Invulling programma AVV
Wat is beeldtaal Leren fotograferen Leren video opnamen maken Hoe maak je een video productie Gebruik van AVV in de regulatieve cyclus Observeren, registreren, analyseren Stop Motion Animatie Met AV-middelen spelen met kinderen

10 De wedstrijd

11 De eindtoets Voer een activiteitenprogramma uit met één of meerdere kinderen/jongeren, al dan niet samen met hun opvoeders, waarin je op een methodische manier aan pedagogische doelstellingen werkt en daarbij gebruik maakt van het creatief-agogische medium dat je deze onderwijseenheid in de training hebt leren gebruiken. Laat in minuten zien hoe deze activiteit(en) in zijn werk gingen en schrijf een onderbouwing van het programma waarin je laat zien dat je planmatig te werk bent gegaan. In deze onderbouwing staat een probleemanalyse, een plan van aanpak en een evaluatie van de uitvoering van de activiteit(en). De onderbouwing beslaat maximaal 5 A4tjes.

12 Digital Story telling Een voorbeeld van een Fotoverhaal (PhotoStory)

13 Aanwezigen Beoordeling Methodisch werken
4 medestudenten uit je creatief agogische werkplaats Begeleider stageplek (streven) Creatief agogisch docent

14 Adam en Eva

15 Beoordelingscriteria Onderbouwing
Omschrijving van het kind(eren) voor wie het programma ontwikkeld is Hypothese Plan van aanpak Motivatie creatief agogische activiteit Zet creatief agogisch middel adequaat in om pedagogisch doel te bereiken Uitvoering Evaluatie

16 Beoordelingscriteria voor uitvoering activiteit
Je goed kunnen afstemmen op de behoefte en mogelijkheden van kind(eren). Heeft goed contact met de kinderen Weet activiteit planmatig uit te voeren Maakt goed gebruik van omgeving en creatieve middelen

17 Methodiek Periode C: Werken met hypothese Check hypothese
Plan van aanpak maken SMART Periode D: Plan van aanpak uitvoeren Evalueren bijstellen Samenvatting regulatieve cyclus

18

19 Digital Story telling Een voorbeeld van een Fotoverhaal (Photo Story)


Download ppt "Methodisch werken met creatief-agogische middelen"

Verwante presentaties


Ads door Google