De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsgericht werken; een introductie Ingrid Kroezen Gedragswetenschapper AB-dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsgericht werken; een introductie Ingrid Kroezen Gedragswetenschapper AB-dienst."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsgericht werken; een introductie Ingrid Kroezen Gedragswetenschapper AB-dienst

2 Programma Doel van vanmiddag Uitgangspunten HGW Opdrachten Evaluatie

3 Doelstelling HGW Systematische manier van werken met als doel onderwijs op maat te kunnen bieden aan leerlingen

4 1. Doelgericht Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden SMART Doelen: bepalen de richting geven houvast voor effectieve feedback bieden mogelijkheid om je werk te evalueren (PDCA)-> kwaliteitsverbetering  Kleine stapjes vergroten de kans op succes en daarmee de motivatie

5 Maar ook: Doelgericht handelen in de dagelijkse praktijk: Waar willen wij als team naar toe en hoe zien we dat terug in ons handelen? Wat is het doel van een bepaalde aanpak? Wat is de vraag achter de vraag? Wat is het doel van een bepaald gesprek, vergadering, observatie?  Verwachtingen op elkaar afstemmen.

6 PDCA PDCA-cyclus Plan: doelen formuleren Do: uitvoeren van interventies Check: evalueren van resultaten Act: borgen en/of bijstellen (Deming) Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren is voortdurende afstemming tussen vraag en aanbod nodig

7 2. Afstemming en wisselwerking Iemand ontwikkelt zich in een context ‘Waarom heeft dít kind, uit dít gezin, in déze school, met déze leraar en déze medeleerlingen de gesignaleerde problemen en hoe kunnen we die goed aanpakken?’ (Pameijer)

8 Van theorie naar praktijk Zorgvuldig in kaart brengen van Kindkenmerken Kenmerken onderwijsleersituatie Opvoedsituatie Werken aan Het wegnemen of aanpassen van de factoren die het probleem beïnvloeden Het versterken van de positieve factoren

9 3. Onderwijsbehoeften Probleem in kaart brengen én wat goed gaat/sterke kanten Vertalen van probleem naar onderwijsbehoefte

10 Hoe vind je onderwijsbehoeften? Praten met collega’s en andere professionals Vragen aan leerling en ouders; − Wat kan het kind wel? − Maak gebruik van uitzonderingen; wanneer ging het wel goed? Literatuur benutten Observatie Dossier

11 Opdracht 1: van probleem naar onderwijsbehoefte Maak 2-tallen Bedenk meerdere problemen van leerlingen Vertaal dit naar (extra)onderwijsbehoeftes

12 4. De leerkracht doet er toe! De mate van vakmanschap van een docent is meest doorslaggevende factor in het leerrendement van leerlingen (Marzano) Bepaal wat nodig is voor de leerling én wat de docent nodig heeft om dat mogelijk te maken

13 5. Positieve aspecten Richt de aandacht op wat werkt en wat goed gaat, dat motiveert en maakt de aanpak effectiever Toekomstgericht Zoek de uitzondering Maak gebruik van kwaliteiten Doe meer van wat werkt Stop met wat niet werkt Kleine verandering is voldoende

14 Opdracht 2: marktplaats Maak 2-tallen Verkoop Bram

15 6. Samenwerking met alle betrokkenen Leren van en met elkaar: Leerling Docent Ouders Team

16 7. Systematisch en transparant Inzichtelijk hoe de school wil werken en waarom Heldere afspraken over wie wat doet, wanneer, hoe, waar en waarom Planmatige werkwijze, afstemming tussen onderwijs en begeleiding Van overzicht, naar inzicht en uitzicht

17 Fasen van HGW Om Handelingsgericht te werken moeten een aantal fasen van informatieverzameling en verwerking plaatsvinden HGW onderscheidt 4 fases 1.Waarnemen 2.Analyseren en begrijpen 3.Plannen 4.Realiseren

18 Uitwisselen van ervaringen Wat doen jullie al handelingsgericht? Waar hebben jullie goede ervaringen mee? Hoe merk je dat aan leerlingen, ouders, collega’s, jezelf?

19 Evaluatie Wat heeft vanmiddag je opgeleverd? Wat neem je mee?


Download ppt "Handelingsgericht werken; een introductie Ingrid Kroezen Gedragswetenschapper AB-dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google