De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken"— Transcript van de presentatie:

1 Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken
H3 methodisch werken Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken Uitvoering Doelstelling © Boom Lemma uitgevers. Strategie

2 Doelstelling analyse fase
Ontleden van de bestanddelen. Informatie selecteren. Werkbare benadering. Hulpverlening ontwerpen. © Boom Lemma uitgevers.

3 Tijdsbesteding in deze fase
Formuleren doelstellingen. Duiden van de problemen. Achterliggende problemen. Haalbaar? © Boom Lemma uitgevers.

4 Neem de tijd! Neiging oplossingsgericht te zijn.
Cliënt helpen zijn eigen problemen op te lossen. Meer zicht op problemen: beter plan. © Boom Lemma uitgevers.

5 Microniveau Micro betekent ‘klein’. Gering beïnvloedingsspectrum.
Persoon of een kleine groep. Je werkt met een persoon of een groep. © Boom Lemma uitgevers.

6 Hulp op microniveau Hulp bij problemen van sociale, psychologische of lichamelijke aard. Bijvoorbeeld: Een gevoel van overspannen zijn Rouwverwerking Opvoedingsproblemen Grote schulden Wonen in een leefgroep Altijd ruzie met partner Huiselijk geweld Strafbare feiten plegen en daarom geplaatst in een instelling Behandelen in instelling Bang om dood te gaan © Boom Lemma uitgevers.

7 Mesoniveau Meso betekent ‘midden’.
Actie om op microniveau je werk te kunnen doen. Je hebt dan iets meer afstand van de cliënt en zijn directe omgeving. Je werkt met de cliënt en voor de cliënt door er voor te zorgen dat goede hulpverlening ook mogelijk is. © Boom Lemma uitgevers.

8 Hulp op mesoniveau Problemen die een cliënt op mesoniveau kan hebben met organisaties of een wat grotere omgeving om zich heen. Bijvoorbeeld: Zich onveilig voelen in de buurt Klachten over de vorige hulpverleningsinstelling Problemen met slechte arbeidsomstandigheden Ruzie met de sociale dienst Geen toegang krijgen tot zorginstellingen Onverzekerd zijn Ruzie met een werkgever Ruzie met de woningbouwvereniging Conflicten met een uitkerende instantie Conflict met de gemeente  © Boom Lemma uitgevers.

9 Mesoniveau en samenwerking
Problemen op mesoniveau: aanleiding om contact op te nemen met een derde partij/andere organisaties. Samen met andere organisaties een cliënt op weg helpen zijn probleem op te lossen. © Boom Lemma uitgevers.

10 Macroniveau Macro betekent ‘groot’; ‘op grote afstand van de cliënt’.
Beïnvloedingsprocessen die de grenzen van het micro- en mesoniveau overschrijden. De kaders van het werkveld worden verruimd door andere samenlevingsverbanden dan het primair proces (micro) of door de organisatie van de vormen van hulpverlening op te nemen (meso). © Boom Lemma uitgevers.

11 Hulp op macroniveau Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen waarmee je de cliënt niet direct helpt maar waardoor je indirect de groep cliënten een grote dienst bewijst. Bijvoorbeeld: Meer adhd kinderen. Geen hulporganisatie kunnen vinden door wachtlijsten. Dak en thuislozen problematiek neemt toe. Alcoholgebruik onder jeugdigen neemt toe. Plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt. © Boom Lemma uitgevers.

12 Criterium voor zorgvuldig hulpverlenen (v.d. Laan)
Schenk op een evenwichtige manier aandacht aan de objectieve, sociale en subjectieve aspecten van de probleemsituatie van de cliënt. Gebruik meerdere invalshoeken om het probleem te verkennen en te ontrafelen.  © Boom Lemma uitgevers.

13 Het drie werelden model een ‘sorteermachine’ die je helpt bij de analyse
In bakje 1 komt alles terecht uit de objectieve wereld. In bakje 2 komt alles terecht uit de subjectieve wereld. In bakje 3 komt alles terecht uit de sociale wereld. © Boom Lemma uitgevers.

14 Wat sorteren wij? Dat wat gezegd wordt kan worden gesorteerd.
Het handelen van de cliënt kan ook worden gesorteerd: Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de objectieve wereld, de feiten. Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de subjectieve wereld, emotioneel. Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de sociale wereld, moreel. © Boom Lemma uitgevers.

15 Wanneer projectmatig werken?
Het is een middel dat je in staat stelt om alle werkzaamheden in een complexe situatie meer structuur te geven, en om overzicht te krijgen en te houden. Het is geen doel op zich. © Boom Lemma uitgevers.

16 Voordelen projectmatige aanpak
Vooruitkijken, meer controle en de kans op fouten wordt minder. Inzichtelijk maken welk proces je wilt volgen. Handelen, evalueren en het proces bijstellen. Overdraagbaar. © Boom Lemma uitgevers.

17 Doelen SMART formuleren
S Specifiek M Meetbaar A Acceptabel/aanwijsbaar R Realistisch T Tijdsgebonden Bijvoorbeeld: Op 1 mei van dit jaar moet de schuld van Marie door bureau schuldhulpverlening zijn verminderd met 30%. © Boom Lemma uitgevers.


Download ppt "Initiatief Bijstellen Analyse Evaluatie Probleemstelling Netwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google