De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatief Analyse Probleemstelling Strategie Netwerken Doelstelling Evaluatie Uitvoering Bijstellen © Boom Lemma uitgevers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatief Analyse Probleemstelling Strategie Netwerken Doelstelling Evaluatie Uitvoering Bijstellen © Boom Lemma uitgevers."— Transcript van de presentatie:

1 Initiatief Analyse Probleemstelling Strategie Netwerken Doelstelling Evaluatie Uitvoering Bijstellen © Boom Lemma uitgevers.

2 Doelstelling analyse fase  Ontleden van de bestanddelen.  Informatie selecteren.  Werkbare benadering.  Hulpverlening ontwerpen. © Boom Lemma uitgevers.

3 Tijdsbesteding in deze fase  Formuleren doelstellingen.  Duiden van de problemen.  Achterliggende problemen.  Haalbaar? © Boom Lemma uitgevers.

4 Neem de tijd!  Neiging oplossingsgericht te zijn.  Cliënt helpen zijn eigen problemen op te lossen.  Meer zicht op problemen: beter plan. © Boom Lemma uitgevers.

5 Microniveau  Micro betekent ‘klein’.  Gering beïnvloedingsspectrum.  Persoon of een kleine groep.  Je werkt met een persoon of een groep. © Boom Lemma uitgevers.

6 Hulp op microniveau  Hulp bij problemen van sociale, psychologische of lichamelijke aard. Bijvoorbeeld:  Een gevoel van overspannen zijn  Rouwverwerking  Opvoedingsproblemen  Grote schulden  Wonen in een leefgroep  Altijd ruzie met partner  Huiselijk geweld  Strafbare feiten plegen en daarom geplaatst in een instelling  Behandelen in instelling  Bang om dood te gaan © Boom Lemma uitgevers.

7 Mesoniveau  Meso betekent ‘midden’.  Actie om op microniveau je werk te kunnen doen.  Je hebt dan iets meer afstand van de cliënt en zijn directe omgeving.  Je werkt met de cliënt en voor de cliënt door er voor te zorgen dat goede hulpverlening ook mogelijk is. © Boom Lemma uitgevers.

8 Hulp op mesoniveau  Problemen die een cliënt op mesoniveau kan hebben met organisaties of een wat grotere omgeving om zich heen. Bijvoorbeeld:  Zich onveilig voelen in de buurt  Klachten over de vorige hulpverleningsinstelling  Problemen met slechte arbeidsomstandigheden  Ruzie met de sociale dienst  Geen toegang krijgen tot zorginstellingen  Onverzekerd zijn  Ruzie met een werkgever  Ruzie met de woningbouwvereniging  Conflicten met een uitkerende instantie  Conflict met de gemeente © Boom Lemma uitgevers.

9 Mesoniveau en samenwerking  Problemen op mesoniveau: aanleiding om contact op te nemen met een derde partij/andere organisaties.  Samen met andere organisaties een cliënt op weg helpen zijn probleem op te lossen. © Boom Lemma uitgevers.

10 Macroniveau  Macro betekent ‘groot’; ‘op grote afstand van de cliënt’.  Beïnvloedingsprocessen die de grenzen van het micro- en mesoniveau overschrijden.  De kaders van het werkveld worden verruimd door andere samenlevingsverbanden dan het primair proces (micro) of door de organisatie van de vormen van hulpverlening op te nemen (meso). © Boom Lemma uitgevers.

11 Hulp op macroniveau  Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen waarmee je de cliënt niet direct helpt maar waardoor je indirect de groep cliënten een grote dienst bewijst.  Bijvoorbeeld:  Meer adhd kinderen.  Geen hulporganisatie kunnen vinden door wachtlijsten.  Dak en thuislozen problematiek neemt toe.  Alcoholgebruik onder jeugdigen neemt toe.  Plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt. © Boom Lemma uitgevers.

12 Criterium voor zorgvuldig hulpverlenen (v.d. Laan)  Schenk op een evenwichtige manier aandacht aan de objectieve, sociale en subjectieve aspecten van de probleemsituatie van de cliënt.  Gebruik meerdere invalshoeken om het probleem te verkennen en te ontrafelen. © Boom Lemma uitgevers.

13 Het drie werelden model een ‘sorteermachine’ die je helpt bij de analyse  In bakje 1 komt alles terecht uit de objectieve wereld.  In bakje 2 komt alles terecht uit de subjectieve wereld.  In bakje 3 komt alles terecht uit de sociale wereld. © Boom Lemma uitgevers.

14 Wat sorteren wij?  Dat wat gezegd wordt kan worden gesorteerd.  Het handelen van de cliënt kan ook worden gesorteerd:  Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de objectieve wereld, de feiten.  Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de subjectieve wereld, emotioneel.  Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de sociale wereld, moreel. © Boom Lemma uitgevers.

15 Wanneer projectmatig werken?  Het is een middel dat je in staat stelt om alle werkzaamheden in een complexe situatie  meer structuur te geven, en  om overzicht te krijgen en te houden.  Het is geen doel op zich. © Boom Lemma uitgevers.

16 Voordelen projectmatige aanpak  Vooruitkijken, meer controle en de kans op fouten wordt minder.  Inzichtelijk maken welk proces je wilt volgen.  Handelen, evalueren en het proces bijstellen.  Overdraagbaar. © Boom Lemma uitgevers.

17 Doelen SMART formuleren  SSpecifiek  MMeetbaar  AAcceptabel/aanwijsbaar  RRealistisch  TTijdsgebonden Bijvoorbeeld: Op 1 mei van dit jaar moet de schuld van Marie door bureau schuldhulpverlening zijn verminderd met 30%. © Boom Lemma uitgevers.


Download ppt "Initiatief Analyse Probleemstelling Strategie Netwerken Doelstelling Evaluatie Uitvoering Bijstellen © Boom Lemma uitgevers."

Verwante presentaties


Ads door Google