De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jurriaan Omlo.  Alledaags vs. wetenschappelijk evalueren  Nut en noodzaak van evalueren  Evidence based practice.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jurriaan Omlo.  Alledaags vs. wetenschappelijk evalueren  Nut en noodzaak van evalueren  Evidence based practice."— Transcript van de presentatie:

1 Jurriaan Omlo

2  Alledaags vs. wetenschappelijk evalueren  Nut en noodzaak van evalueren  Evidence based practice

3  “Evalueren is niets bijzonders. We doen het altijd en overal in de waarneming en in ons denken; ons dagelijks gedrag is er op gebaseerd. Als de wekker onze ochtendrust verstoort, zijn we geneigd meteen uit bed te springen dan wel nog even rustig te blijven liggen, al naar gelang onze evaluatie van de situatie: we voelen ons fris of nog slaperig, we moeten tijdig ergens zijn of we kunnen ons permitteren te blijven liggen.”

4 Evaluatieonderzoek is gebonden aan criteria en er is sprake van:  een duidelijk geformuleerde probleemstelling;  een doordacht ontwerp voor een onderzoek;  een systematische dataverzameling en - analyse;  een rapportage van de resultaten van een evaluatie.

5 1. Onvrede over projectencarrousel 2. Stevige kritiek over prestaties van uitvoeringsinstanties 3. Schaarste van publieke middelen

6 Maatschappelijk relevante kennis  Inzicht in of, hoe en onder welke voorwaarden interventies werken  Inzicht in onvoorziene effecten (schadelijke effecten & bijvangsten)  Explicitering van praktijkkennis

7  Burger wil zo goed mogelijk geholpen worden  Professionals voelen zich vanuit beroepsethiek geroepen om professioneel te ondersteunen  Managers moeten gekozen interventies naar opdrachtgever verantwoorden  Bestuurder moet kunnen laten zien dat geld goed wordt besteed.  Professionele uitstraling van de sector en het werk legitimeren.

8  Evaluatie kan leerprocessen en verbeteringen direct stimuleren.  Doelstelling aanscherpen en tot consensus komen.  Daagt uit tot kritische reflectie op eigen vooronderstellingen  Helpt beslissen over voortzetten, verbeteren of beëindigen interventie

9  Grote kennisleemtes  Te vaak gebaseerd op gezond verstand, goed gevoel en gewoonten  Groeiende belangstelling voor evaluatieonderzoek  Spanning tussen evidence based werken en community based werken?

10  Smalle benadering EBP  Kritiek  Brede benadering EBP

11  Effectiviteitsvraag ‘werkt het?’ (instrumentele doelmatigheid)  Morele vraag ‘hoort het?’ (maatschappelijke aanvaardbaarheid)  Uitvoeringsvraag ‘past het?’ (institutionele haalbaarheid en uitvoerbaarheid)  Juridische vraag ‘mag het?’ (constitutionele rechtmatigheid)


Download ppt "Jurriaan Omlo.  Alledaags vs. wetenschappelijk evalueren  Nut en noodzaak van evalueren  Evidence based practice."

Verwante presentaties


Ads door Google