De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Een aansluiting van HAVO naar bèta/technische HBO-studies: De Genderbril opgezet Cees Terlouw & Marian Kienhuis Lectoraat Instroommanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Een aansluiting van HAVO naar bèta/technische HBO-studies: De Genderbril opgezet Cees Terlouw & Marian Kienhuis Lectoraat Instroommanagement."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Een aansluiting van HAVO naar bèta/technische HBO-studies: De Genderbril opgezet Cees Terlouw & Marian Kienhuis Lectoraat Instroommanagement & Aansluiting Kenniscentrum Onderwijsinnovatie VHTO Conferentie 12 juni 2012 HAVO HAVO -HBO HBO -BT

2 Kom verder. Saxion. Inleiding •1. Nederlandse onderwijssysteem: leerlijnen en studieloopbanen •2. Ketenaanpak studieloopbaanleren •3. Concrete SLB-activiteiten •4. Onderwijsleerprocessen en te vervullen functies •5. Afsluiting

3 Kom verder. Saxion. Algemene competenties Domeinspecifieke competenties Vakinhou- delijk leren (Studie) Loopbaan- leren Doorlopende leerlijnen en studieloopbanen (Terlouw, 2011) 1. Nederlandse onderwijssysteem : Leerlijnen en studieloopbanen

4 Kom verder. Saxion. 1. Nederlands onderwijssysteem: Leerlijnen en studieloopbanen Genderbril: structureel maatschappelijk niveau •Te vroege keuzes •Weinig correctie- mogelijkheden •Weinig doorlopende leerlijnen •Stagnerende doorlopende studieloopbanen •Veel talent gaat onderweg verloren

5 Kom verder. Saxion. 2. Ketenaanpak Studieloopbaanleren Geintegreerde Doorlopend(e) (Studie)Loopbaanleren en -begeleiding (Kienhuis, 2011)

6 Kom verder. Saxion. Kienhuis, 2011 2. Ketenaanpak studieloopbaanleren Geintegreerde Doorlopend(e) (Studie)Loopbaanlleren en -begeleiding

7 Kom verder. Saxion. 2. Ketenaanpak studieloopbaanleren •Genderbril : structureel (curruculair) en symbolisch niveau •Vroege start •Persoonlijke talentontwikkeling in relatie tot schoolprestaties •Aandacht voor toekomstige opleiding en beroep: ontwikkeling arbeids- identiteit (normen en waarden) • Ontwikkeling van realistische verwachtingen •Geen garantie –Stereotypen –Langlopende enculturatie - processen

8 Kom verder. Saxion. 3. Concrete SLB-activiteiten •Profielkeuzedagen * •Gastlessen * •Proefstuderen * •Meeloopdagen * •Oriëntaties op jezelf, studeren in het hbo, arbeidsmarkt # •Casus * •Project * •ProbleemGestuurd Leren * •Praktische opdrachten * •Gesprekken met mentor, studieloopbaanbegeleider, studenten, beroepsuitoefenaars, e.a. # •Excellentie-activiteiten *

9 Kom verder. Saxion. 3. Concrete SLB-activiteiten •Profielwerkstuk (PLUS) * •Wiskunde D; NLT; O&O: Ondernemen * •Beroepenmarkt # •Onderwijsbeurs # •Open dagen # •Simulaties * •Studiekeuzegesprekken # •eDingen (sociale media) # •Testen en vragenlijsten # •Buddies # •Inzet ouderejaarsstudenten * # •Speed-dating # •Bijspijker(kampen, ICT, summerschools) *

10 Kom verder. Saxion. 3. Concrete SLB-activiteiten •Genderbril: structureel en symbolisch niveau bèta/technische SLB- activiteiten •Contextrijkheid problemen •Maatschappelijke relevantie, nut • Teamwerk • Multidisciplinair werken • Brede onderwerpen • Relatie met beroepspraktijk • Sociale en ethische aspecten • Inzet rolmodellen, professionals, docenten, alumni, en studenten • Genderinclusieve oriëntatie, oefening & begeleiding, en toetsing & begeleiding

11 Kom verder. Saxion. Leer- en Werkprocessen Studieloop baanproces sen Zelf Regulatie Taken Ontwikkelings processen & Resultaten (Be)geleiding Wrijving Activiteiten Studieloopbaanbegeleiding 4. Onderwijsleerprocessen en te vervullen functies

12 Kom verder. Saxion. 4. Onderwijsleerprocessen en te vervullen functies •Ontwikkelingsprocessen en resultaten •Functievervulling: Voor en in de poort –Doorlopende studieloopbaan(keuze)processen: leerlingen beschikken over: •Goede Beelden van studie, beroep, en instelling •Motivatie voor de studie, beroep, en instelling: interesse, inschatting eigen kunnen, binding •Zelfstandigheid om te kiezen •Intentie die in gedrag wordt omgezet –In relatie tot: Doorlopende leer- en werkprocessen: leerlingen beschikken over: •Gewenste Algemene (start)competenties –Niveau, zelfstandigheid, en excellentie •Gewenste Domeinspecifieke (start)competenties •Besef van noodzaak tot remediëring

13 Kom verder. Saxion. 4. Onderwijsleerprocessen en te vervullen functies •Functievervulling: Na de poort •Doorlopende studieloopbaanprocessen: studenten beschikken over : –Sociaal en academisch integratievermogen –Motivatie voor de studie, beroep, en instelling : interesse, inschatting eigen kunnen, binding –Doorzettingsvermogen •In relatie tot: Doorlopende leer- en werkprocessen: leerlingen beschikken over: –Algemene en Domeinspecifieke (studie)vaardigheden: planning, toetsvoorbereiding –Flexibele leer- en verwerkingsstrategieën –Time-on-task vaardigheden –Besef van noodzaak tot remediëring

14 Kom verder. Saxion. 4. Onderwijsleerprocessen en te vervullen functies •Genderbril: symbolisch en individueel niveau bèta/technische SLB-activiteiten. Gendersensitieve aandacht voor: •Aanleg, prestatie en talent voor bèta & techniek dezelfde mogelijkheden •Beelden: van zichzelf, de opleiding, en het beroep / vooropleiding(en) en profiel • Motivatie (intern / extern) –Interesse / plezier –Perceptie van eigen kunnen (‘self efficacy’) –Ervaren keuzevrijheid –Ervaren van druk en spanning –Ervaren sociale en academische binding •Zelfstandigheid; Invloed van relevante anderen (ouders, vrienden, docenten, etc.) en (sociale) media •Intentie, gedrag en doorzettingsvermogen

15 Kom verder. Saxion. 5. Afsluiting HAVO HAVO- HBO BT- HBO

16 Kom verder. Saxion. Hartelijk dank voor uw aandacht! Cees Terlouw c.terlouw@saxion.nl


Download ppt "Kom verder. Saxion. Een aansluiting van HAVO naar bèta/technische HBO-studies: De Genderbril opgezet Cees Terlouw & Marian Kienhuis Lectoraat Instroommanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google