De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatiemiddag studiekeuzecheck

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatiemiddag studiekeuzecheck"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatiemiddag studiekeuzecheck
Delft University of Technology Challenge the future

2 Programma 13.30 – TU Delft 13.50 – Erasmus Universiteit Rotterdam
14.10 – Universiteit Leiden 14.30 – Vragen en discussie 15.00 – Pauze 15.30 – Parellelsessies 16.15 – Plenaire afsluiting 16.30 – Afsluitende borrel Toelichting wetsvoorstel Aspirant-studenten die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden hebben recht op studiekeuzeadviezen voor de opleiding(en) waarvoor zij op die datum zijn ingeschreven. Dit is een niet-bindend advies dat een kandidaat kan krijgen over zijn of haar geschiktheid om een opleiding succesvol af te ronden. Aspirant-studenten hebben recht op studiekeuzeadviezen voor de opleidingen waarvoor zij op 1 mei zijn ingeschreven. Instellingen kunnen de studiekeuzeactiviteiten (waarop de adviezen gebaseerd zijn) verplicht stellen, maar ook op vrijwillige basis aanbieden. Er is dus sprake van een wederzijds commitment tussen de instelling en de student. Aspirant-studenten die zich na 1 mei aanmelden of zonder geldige reden niet meedoen met de studiekeuzeactiviteiten verliezen hun toelatingsrecht en worden ‘toelaatbaar’. Dat betekent dat de instelling mag bepalen of de student wordt toegelaten. De aspirant-student die zich uiterlijk op 1 mei heeft aangemeld, heeft toelatingsrecht ongeacht het advies. De instelling geeft zelf vorm aan de studiekeuzeactiviteiten. Instellingen mogen geen financiële bijdrage vragen voor de studiekeuzeactiviteiten die zij verrichten in het kader van het studiekeuzeadvies. Het recht op studiekeuzeadvies gaat per 1 mei 2014 in.

3 Leerlingen hebben vele keuzes te maken

4 Wat wil de TU Delft bereiken met matching of studiekeuzecheck?

5 SKC is GEEN selectie……….

6 … maar zelfreflectie bevorderen door het geven van specifieke informatie en feedback daarover

7 Daarnaast biedt studiekeuzecheck voor TU Delft ook alvast de kans om ‘een band op te bouwen’

8 Waarom Studiekeuzecheck?
De kans dat aanstaande studenten een goede studiekeuze maken zo groot mogelijk maken Zelfselectie bevorderen door zoveel mogelijk eerlijke informatie te geven Student voor studiestart al binden aan de opleiding Wet “Kwaliteit in Verscheidenheid” Wet KIV staat bewust onderaan Toelichting wetsvoorstel Aspirant-studenten die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden hebben recht op studiekeuzeadviezen voor de opleiding(en) waarvoor zij op die datum zijn ingeschreven. Dit is een niet-bindend advies dat een kandidaat kan krijgen over zijn of haar geschiktheid om een opleiding succesvol af te ronden. Aspirant-studenten hebben recht op studiekeuzeadviezen voor de opleidingen waarvoor zij op 1 mei zijn ingeschreven. Instellingen kunnen de studiekeuzeactiviteiten (waarop de adviezen gebaseerd zijn) verplicht stellen, maar ook op vrijwillige basis aanbieden. Er is dus sprake van een wederzijds commitment tussen de instelling en de student. Aspirant-studenten die zich na 1 mei aanmelden of zonder geldige reden niet meedoen met de studiekeuzeactiviteiten verliezen hun toelatingsrecht en worden ‘toelaatbaar’. Dat betekent dat de instelling mag bepalen of de student wordt toegelaten. De aspirant-student die zich uiterlijk op 1 mei heeft aangemeld, heeft toelatingsrecht ongeacht het advies. De instelling geeft zelf vorm aan de studiekeuzeactiviteiten. Instellingen mogen geen financiële bijdrage vragen voor de studiekeuzeactiviteiten die zij verrichten in het kader van het studiekeuzeadvies. Het recht op studiekeuzeadvies gaat per 1 mei 2014 in.

9 Gegevens over cohort 2012/2013 14% heeft in het eerste jaar de opleiding gestaakt (tussen 8% en 21%) 19% kreeg een negatief bindend studieadvies (45 EC) Studenten die zich goed hebben georiënteerd, hebben grotere kans om het eerste jaar succesvol door te komen Voor sommige opleidingen (Technische Natuurkunde en de dubbele BSc Technische Natuurkunde/Technische Wiskunde) zijn de cijfers voor WiB en NA goede voorspellers voor studiesucces Maar……..we hebben te maken met individuen en dit is statistiek In totaal is 33% in het eerste jaar uitgevallen. De TU neemt momenteel veel maatregelen om dit percentage terug te brengen

10 Activiteiten in eindexamenjaar
Oktober: verdiepende open dagen Vanaf oktober tot mei: meeloopdagen (zie sites opleidingen) On-line: tab High School: voorbeelden van BSc cursussen Programma : kies BSc opleiding om te zien wat je te wachten staat Last Question Day op 6 maart 2014: 1 op 1 gesprekken met studenten en studieadviseurs van max 2 opleidingen Presentaties over “Studeren en dan?” => huisvesting/financiën, honours programme, functiebeperking, studiebegeleiding aan TU Delft.

11 Studiekeuze check Eind april: online vragenlijst naar alle aanmelders
NAW gegevens Welk beeld heb je van studie en beroepenveld? Schoolexamen cijfers NA en WiB? Hoe heb je je georiënteerd? Informatie over studie en opleiding => word je blij? Kennisvragen Feed back in vragenlijst Half mei => feed back per mail Juni: on campus of on-line activiteit Wat cursief staat geldt niet voor alle opleidingen

12 Numerus Fixus Industrieel Ontwerpen :
decentrale selectie (50), aanmelden voor 28 februari 2014 Gewogen loting (280), aanmelden voor 15 mei 2014 Bouwkunde: gewogen loting (450), aanmelden voor 15 mei 2014 Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek: Decentrale selectie voor studenten met buitenlands diploma (100), aanmelden voor 15 januari 2014 Gewogen loting (400), wel SKC Werktuigbouwkunde: gewogen loting (600) studenten, wel SKC Klinische Technologie: gewogen loting (100) studenten, wel SKC Aanmeld deadline voor LR, Wb en KT: aanmelden voor 15 mei! SKC eind april, late aanmelders krijgen de lijst in de 2e ronde (augustus)

13 Voorbereiding op SKC Orienteer je goed op je toekomstige studie: maak gebruik van het aanbod Haal zo hoog mogelijke cijfers Neem de tijd voor de vragenlijst Check regelmatig en neem contact op bij twijfel Kom naar de open dagen (in mei voor 4 en 5 vwo) Ga meelopen op opleidingen Kijk op tab High School: voorbeelden van BSc cursussen Kijk op Programma : wat doe je allemaal op de opleiding? Kom naar de Last Question Day op 6 maart

14 Orientatie op studiekeuze Aanmelden via Studielink School Examen
Evt. campus activiteit Orientatie op studiekeuze Aanmelden via Studielink School Examen Digitale vragenlijst invullen CE Keuze definitief maken Open dagen, meelopen, website, etc. Bevestiging via Digitale vragenijst via Feedback via Studiekeuze

15 Wat als een leerling….. zich na 1 mei aanmeldt? => geen recht op SKC, maar de meeste TU Delft opleidingen bieden het wel aan ondanks negatieve feedback komt studeren? => weet waar je aan begint… niet kan komen op een on campus SKC activiteit => jammer de online vragenlijst niet invult en terugmailt => gemiste kans na SKC een andere studiekeuze wil maken? => orienteer je goed!


Download ppt "Welkom Informatiemiddag studiekeuzecheck"

Verwante presentaties


Ads door Google