De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De GHOR, de zorginstelling en het regionaal crisisplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "De GHOR, de zorginstelling en het regionaal crisisplan"— Transcript van de presentatie:

1 De GHOR, de zorginstelling en het regionaal crisisplan
René Stumpel Gerard Innemee Directeur GHOR Lid raad van bestuur GGD Gooi en Vechtstreek Tergooiziekenhuizen

2 GHOR Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek GHOR = afdeling van de Gewestelijke Gezondheidsdienst Gooi & Vechtstreek 8 medewerkers, 3 OTO, 3 beleid, management-assistent, directeur GHOR

3 Oude GHOR versus Nieuwe GHOR
Oude GHOR (‘zorginstelling’) GHOR is eindverantwoordelijk voor de processen SMH, POG en Nazorg. Nieuwe GHOR (‘geen zorginstelling’) Instellingen zijn zélf verantwoordelijk voor zorgverlening in opgeschaalde situaties: huisartsen, ziekenhuis, ambulance, GGD. GHOR is verantwoordelijk voor coördinatie, regie en aansturing.

4 Nieuwe GHOR Voor de nieuwe GHOR is in ieder geval belangrijk:
alarmering, op- en afschaling (waar zit de ‘knop’); informatiepositie; afstemming binnen het zorgproces; afstemming totale zorgproces met andere processen (rood, blauw, oranje, groen, etc.). Wat betekent dit in de praktijk: wat kunnen GHOR en zorgaanbieders van elkaar verwachten en wat kunnen ze elkaar bieden?

5 Tergooiziekenhuizen (Tergooi)
Fusieziekenhuis sinds 2006 Op twee locaties 200 medisch specialisten, 633 bedden Twee SEH’s, 7 km van elkaar ZiROP sinds 2008 (per locatie)

6 Deze workshop Korte inleiding regionaal crisisplan
Werkwijze zorginstelling (een praktisch voorbeeld) Uitwisselen ervaringen Doel: Discussie openen over hoe om te gaan met de wetswijzigingen Verantwoordelijkheidsverdeling bespreken

7 Regionaal crisisplan Veranderingen in:
Stroomdiagram Namen/functies/afkortingen Er wordt gesproken van het zgn ‘knoppenmodel’ Wat verandert er voor een organisatie in de witte kolom, een zorginstelling (zoals het ziekenhuis)?

8 ZiROP Tergooi Inmiddels 2 x geoefend Aktiekaart ‘Crisisteam’:
RvB (vz team) MT-lid (2x: Operationeel en Facilitair) Manager PR Secretaresse (notulen, logboek) Taken: zie verder

9 Taken directieteam in kader ZiROP
Bijstellen van het plan aan de hand van de situatie/de ramp Ondersteunen en informeren van het operationele team Informatie via medisch coördinator (aantal slachtoffers, aard letsels, capaciteit oa SEH, OK, etc): evt besluiten tot opnamestop Contacten onderhouden: zie verder

10 Contacten in kader ZiROP
Met instellingen en instanties die bij de rampenopvang betrokken zijn: Actiecentrum GHOR Gemeente/burgemeester MKA Inspectie Externe contacten door PR

11 Externe contacten Pers Publiek (ook communiqués) Persconferentie ?

12 Ervaringen tijdens oefening
Zo eenduidig mogelijk Liefst alleen communicatie met Actiecentrum GHOR Er van uit kunnen gaan dat de zaken geregeld worden die bij andere instanties liggen Wat verandert er nu met het regionaal crisisplan? Netcentrisch werken

13 Interactief-1, actueel Beeldvorming GHOR, ervaringen
Hoe verloopt samenwerking en communicatie? Is altijd duidelijk waar je terecht kan met welke vraag? Hoe verloopt de feedback?

14 Interactief-2; regionaal crisisplan
Verantwoordelijkheidsverdeling; wat mag je van elkaar verwachten? Waar heeft de zorginstelling behoefte aan? (GHOR heeft meer regierol; zie 1) ‘Informatiemanagement’ GHOR? Cave: fixatie op aantallen/berekeningen Communicatie over capaciteit

15 Discussie ?


Download ppt "De GHOR, de zorginstelling en het regionaal crisisplan"

Verwante presentaties


Ads door Google