De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Positie in crisisnetwerk Joost Bernsen, GHOR Nederland, directeur GGD/GHOR Hollands Midden Kitty Hahn, crisiscoördinator Groene Hart ziekenhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Positie in crisisnetwerk Joost Bernsen, GHOR Nederland, directeur GGD/GHOR Hollands Midden Kitty Hahn, crisiscoördinator Groene Hart ziekenhuis."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Positie in crisisnetwerk Joost Bernsen, GHOR Nederland, directeur GGD/GHOR Hollands Midden Kitty Hahn, crisiscoördinator Groene Hart ziekenhuis geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

2 Programma workshop 2 geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio • Introductie: verwachtingen • Veel organisaties buiten de witte kolom • Zorgdragen voor je eigen crisisorganisatie - Business Impact & Risicoanalyse • Kennen van het totale netwerk?

3 Introductie: verwachtingen geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Welke verwachtingen?

4 Referentiekader Regionaal Crisisplan geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Beschrijft de multidisciplinaire organisatiestructuur van de Veiligheidsregio voor de respons op incidenten, die grootschalige of bijzondere inzet verlangen van gemeente(n), brandweer, politie en GHOR. Vervangt gemeentelijke rampenplan.

5 geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

6 De nieuwe GHOR Nog steeds drie processen: •Spoedeisende medische hulpverlening (SMH) •Publieke gezondheidszorg (PGZ) •Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

7 De nieuwe GHOR Wie is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening? •Zorginstellingen en zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (Wtzi en Wet BIG) •Dat geldt ook voor opgeschaalde situaties en voor de voorbereiding op opgeschaalde situaties. •De reguliere zorgcapaciteit is de basis voor de grootschalige hulpverlening. •De GHOR kan geen eisen stellen aan het operationeel presterend vermogen van de zorgverleners. geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

8 •Voor de positie in het netwerk? •Wie maakt nu afspraken met wie? •Wie maakt welke plannen? geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Wat betekent dat?

9 © Herman van Hijum

10 Afspraken geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio • Binnen witte kolom in ROAZ over acute zorg in alle omstandigheden • En over inzet in deelprocessen schriftelijk met GHOR/VR • GHOR/VR maakt afspraken met andere ketens bijvoorbeeld: drinkwater, energie, telecom, Rijkswaterstaat, waterschappen, spoorpartijen etc. • Instellingen maken voor hun eigen continuïteit ook zelf afspraken indien van toepassing (bijvoorbeeld ziekenhuis en drinkwater)

11 geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Zorg dragen voor je eigen crisisorganisatie, Business Impact & Risicoanalyse Kitty Hahn, crisiscoördinator Groene Hart Ziekenhuis

12 Kennen en gekend worden vanuit planvorming

13 Zorgdragen voor je eigen crisisorganisatie

14 Crisis: intern en extern •Plannen: ROP+BHV/BNP+continuïteitsplan. •Wanneer schaal je op binnen de witte kolom? •Wanneer schaal je op tot buiten de witte kolom? Hoe helpt het Regionaal Crisisplan hierbij

15 Plannen: wettelijk verplicht?

16 “When written in Chinese, the word "crisis" is composed of two characters: Danger, & Opportunity.” John F. Kennedy

17 ‘ Continuïteit:Business Impact & Risicoanalyse • When you fail to prepare, you prepare to fail • Als je de eerste knoop mist, krijg je de jas niet meer goed dicht • Crisis do not end of their own accord, they must be terminated (2005)

18 Business Continuity Management ‘Een holistisch management proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en de impact die het op organisatieprocessen, indien manifest, zou veroorzaken. Tevens levert het een raamwerk op voor het opbouwen van organisatorische veerkracht met het vermogen om effectief te reageren en daarmee de belangen van haar belanghebbenden’ reputatie, merk en waarde-creërende activiteiten veilig stelt.’

19 Continuïteit binnen zorginstellingen Business Impact & Risico Analyse

20 Met welke organisaties stem je je interne & externe planvorming af? Stappenplan : BIARA

21 Risico’s •Risicoprofiel van Veiligheidsregio •Gevolgen binnen zorginstelling Business Impact •(kritische) organisatieprocessen •MTU: maximaal toelaatbare uitvalsduur •Prioriteren •Bepalen maatregelen Wat kan er gaan? mis

22 Strategie - planvorming •Bepalen maatregelen (preventief/repressief) •In kaart brengen interne/externe afhankelijkheden •Hoe zou uw zorginstelling ermee omgaan? •Hoe lang kan/mag uw organisatie uitvallen? •Plan – do(awereness) – act - check Wie, hoe en wanneer actie te ondernemen?

23 geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

24 Kennen van het totale netwerk: een brug te ver?

25 Belangrijkste vraag Regionaal Crisisplan: •Wie doet dan wat en wie informeert wie? •Wie heeft verantwoording? •Wie dient dit allemaal te weten? Hoe wordt dit mogelijk?

26


Download ppt "Workshop Positie in crisisnetwerk Joost Bernsen, GHOR Nederland, directeur GGD/GHOR Hollands Midden Kitty Hahn, crisiscoördinator Groene Hart ziekenhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google