De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Incidentscenario transport gevaarlijke stoffen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Incidentscenario transport gevaarlijke stoffen"— Transcript van de presentatie:

1 Incidentscenario transport gevaarlijke stoffen

2 Projectteam Maarten Worp (voorzitter)- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Friso van Harsselaar - Veiligheidsregio Haaglanden Menno de Grood - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Josine Smit - Veiligheidsregio Hollands Midden Marjan Volkerink - Provincie Zuid-Holland

3 Expertgroep Begeleiding projectgroep
Betrokken of belang bij incidentscenario Diverse partijen Veiligheidsregio’s (GHOR, Politie, Brandweer, gemeenten) Milieudiensten Koepelorganisaties Inspectie V&W Provincie Waterschappen Etc. 3

4 Doelstelling project Incidentscenario
Inzicht verkrijgen in bovenregionale risico’s; Inschatten: consequenties maatregelen Afgeleide doelstellingen: Input rampenoefening Opdoen ervaring: Methodiek regionaal risicoprofiel Provinciale risicokaart Product: (Inter)regionaal incidentscenario

5 Toelichting Methodiek
Inventarisatie Inventarisatie transport Risicobeeld en risicoduiding 2. Selectie modaliteit Risicoanalyse (scenario) 3. Oorzaak (trigger) incident Context incident 5. Omschrijving verloop incident tot en met herstelfase

6 Wat is bereikt: Gedeeld beeld risico’s transport en veiligheid PZH
3 Expertmeetings Risico Inventarisatie Risicoanalyse per modaliteit : Grootste Gevolgen (GG) Meest Waarschijnlijk (MW) Uitwerking Incidentscenario Buisleidingen

7 Wat kunt u nog verwachten
Uitwerking van de producten: Meest Waarschijnlijk en Grootste gevolgen scenario voor: Weg Spoor Water Buisleidingen Maximaal waarschijnlijk scenario:

8 Keuze Incidentscenario
Weg Water Spoor Buisleidingen Bovenregionaal/interregionaal effectgebied * Ja Onderwerp van bestuurlijke oefening Nee Onbekendheid met incidentscenario: - Bestuurders Burgers (risicocommunicatie) +/ + Uitvoerbaarheid van het incidentscenario (oefening) Representativiteit PZH +

9 Ontwikkeling incidentscenario buisleidingen
Uitgangspunten: Realistisch scenario Niet meest waarschijnlijk Niet geen grootste gevolgen Effectgebied Inzet hulpverleningsdiensten Relevant voor alle veiligheidsregio’s

10 Ontwikkeling incidentscenario buisleidingen
Beschrijving aanloop incident: (achterliggende) oorzaken Mechanisch falen Operationele fouten Corrosie Natuurlijke oorzaken Menselijk handelen Overig

11 Scenario Per Abuis Vertraagde ontsteking hogedruk aardgasleiding (40 bar) Bebouwde omgeving Mooi rustig weer Doden en gewonden, ook hulpverleners Duurt minimaal 30 minuten voordat de gasleiding afgesloten is. Gebied lastig te benaderen Waterwinning is een probleem Media zitten er bovenop: youtube, twitter etc.

12 Gaswolkontbranding

13 Workshop Impact en waarschijnlijkheid Maximaal Geloofwaardig Incident Scenario: Buisleidingen Per Abuis

14 Scenario Per Abuis Vertraagde ontsteking hogedruk aardgasleiding (40 bar) Bebouwde omgeving Mooie lentedag Doden en gewonden, ook hulpverleners Duurt minimaal 30 minuten voordat de gasleiding afgesloten is. Gebied lastig te benaderen Waterwinning is een probleem Media zitten er bovenop: youtube, twitter etc.

15 Scenario Per Abuis Impact Waarschijnlijkheid Catastrofaal Beperkt
Zeer ernstig Ernstig Aanzienlijk Zeer onwaar- schijnlijk Onwaar- Mogelijk Waar- Zeer waar-


Download ppt "Incidentscenario transport gevaarlijke stoffen"

Verwante presentaties


Ads door Google