De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Bluswaterbeleid Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Bluswaterbeleid Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Bluswaterbeleid Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater

2 Toekomst Bluswaterbeleid Toegelicht volgens de nieuwe handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

3 Nieuwe Handreiking: Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater

4 Status en gebruik nieuwe handreiking 2 delen: • Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid • Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid

5 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

6 • Vervangt Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uit 2003 • Als verwijzing voor specificaties bluswater- voorziening en bereikbaarheid bij vergunning & advies en toezicht & handhaving m.b.t. activiteiten bouwen, gebruik en milieu • Praktische uitwerking wet- en regelgeving

7 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid • Per voorbeeldscenario hoeveelheid bluswater bij standaard inzet • Bereikbaarheid incidentlocaties en bluswatervoorzieningen – Vuistregels voor incidentbestrijdingstactieken en praktijkervaring – Relatie bluswater en alarmering, uitruk- en inzetprocedures

8 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Scenario’s ingedeeld in 3 groepen: • Woningen • Utiliteitsgebouwen • Ongevallen met gevaarlijke stoffen en transport • Per scenario subcategorieën

9 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid

10 • Handreiking om per gemeente of per veiligheidsregio Bluswaterbeleid op te stellen • Welke eisen voor bluswatervoorziening in bepaald verzorgingsgebied, in relatie tot: – Specifieke risico’s – Mogelijkheden repressieve organisatie

11 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid • Verminderde beschikbaarheid van bluswater • Verminderde beschikbaarheid van brandkranen Leidt tot: • Consequenties voor te hanteren inzetstrategie brandweer

12 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Inzetstrategieën: • Standaardinzet • Alternatieve inzetstrategie – Anticipatie verminderde beschikbaarheid bluswater • Alternatieve inzetstrategie – Blussing slechts een van de maatregelen om branduitbreiding te voorkomen

13 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Standaardinzetstrategie • Inzetstrategie doorgaans door brandweer gebruikt • Vuistregels en praktijkervaring • Aanpassing definities primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen

14 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid • Primaire bluswatervoorziening – Operationeel binnen 3 minuten – Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer voor > 1 uur – Brandkranen of alternatieve voorzieningen

15 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid • Secundaire bluswatervoorziening – Operationeel binnen half uur – Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer voor > 4 uur – Capaciteit > 90 m3/uur of 1500 l/min

16 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid • Tertiaire bluswatervoorziening – Operationeel binnen 1 uur – Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer onbeperkt – Capaciteit 120 m3/uur of 2000 l/min

17 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Alternatieve inzetstrategie met anticipatie verminderde beschikbaarheid bluswater • Hoeveelheid bluswater vroeger, nu niet meer • Wat is minimale hoeveelheid bluswater waarbij realistische inzet nog mogelijk is • Consequenties voor brandbestrijdingsprotocollen

18 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Consequenties brandbestrijdingsprotocollen • Afstand 1 e bluswatervoorziening tot opstelplaats 40 – 100 meter • Strategisch gekozen brandkraan • Uitrukken met 2 TS-en om waterwinning over grotere afstanden op te bouwen

19 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Consequenties brandbestrijdingsprotocollen • Hogedruk blusleiding - lagedruk blusleiding • Tankautospuit primaire bluswatervoorziening • Drenthe • Zeeland

20 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Alternatieve inzetstrategie waarbij blussing slechts een van de maatregelen is om branduitbreiding te voorkomen • Maatregelen aan “voorkant” veiligheidsketen • Brandpreventieve voorzieningen bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch • Doel brand voorkomen of beheersbaar houden, waardoor nog minder bluswater benodigd

21 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Brandpreventieve maatregelen: • Onbrandbare materialen in bouw • Onbrandbare materialen in inrichting • BLEVE-resistente coating • Voorlichting • Toezicht en handhaving

22 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Brandpreventieve maatregelen > wettelijk • Compartimentering • (Woning)sprinklers • Rook- en warmteafvoerinstallaties • BHV-organisatie • Rookmelders • Brandmeldinstallatie

23 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid Consequenties brandbestrijdingsprotocollen • Bij elke alternatieve inzetstrategie • Nog meer bij inzet “voorkant” veiligheidsketen • Uitwerking op alarmering -, uitruk – en inzetprocedures • Consequenties opleiden, trainen en oefenen • Bereidheid en houdbaarheid niet wettelijke maatregelen

24 Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Vragen?


Download ppt "Toekomst Bluswaterbeleid Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater."

Verwante presentaties


Ads door Google