De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaar van transport en veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaar van transport en veiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Jaar van transport en veiligheid
Risico & Crisisbeheersing Jaar van transport en veiligheid Deelproject risicocommunicatie en zelfredzaamheid

2 Projectteam Deelnemers uit de 4 VR’s te weten:
Monique van der Harg (ZHZ): projectleider Elise Bergsma (Rijnmond) Eric Seugling (Hollands Midden) Vacature (Haaglanden) De projectgroep wordt begeleid door een werkgroep, bestaande uit deskundigen op het werkgebied communicatie en transport& veiligheid. Bijvoorbeeld: gemeenten, brancheorganisatie, transporteurs, calamiteitenzenders, etc.

3 Kern van het project: Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat de inwoners van onze provincie zijn voorbereid, hun verantwoordelijkheid kennen en weten hoe te handelen. Uit publieksonderzoeken risicobeleving, uitgevoerd door de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland, blijkt het onderwerp gevaarlijke stoffen hoog te scoren (top drie) in de risicobeleving van onze burgers Het project dient ertoe deze communicatie te ontwikkelen.

4 Doelstelling: het vergroten van het (risico-)bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners rondom risico’s van het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen. Inwoners bewustmaken van de eigen verantwoordelijkheid bij calamiteiten en noodsituaties (en de voorbereiding op dergelijke situaties); Inwoners bewust maken van de beschikbare informatie over risico’s van het transport en opslag van gevaarlijke stoffen; Inzicht geven in de voorbereidingen en maatregelen die de overheid en hulpdiensten treffen; Inwoners een concreet handelingsperspectief bieden bij ongevallen rondom transport en opslag van met gevaarlijke stoffen (bevorderen zelfredzaamheid).

5 Raakvlakken andere deelprojecten
Benodigdheden Draagvlak en commitment van betrokken partijen; Medewerking gemeenten; Gedragen visie over de nut en noodzaak van risicocommunicatie rondom gevaarlijke stoffen; Input vanuit Incidentscenario: wat zijn de risico’s? Op basis daarvan wordt onze boodschap geformuleerd. Wat bieden wij? Kant en klare teksten voor bewoners over risico’s van transport en opslag van gevaarlijke stoffen inclusief concrete handelingsperspectieven; Q&A’s voor gemeenten en andere overheden ter ondersteuning van de risicocommunicatie richting burgers; Risicocommunicatie op natuurlijke ‘aanhaak’momenten; Website met compleet informatieoverzicht.

6 Stand van zaken communicatie matrix opgesteld url geclaimd
gemeenten geïnformeerd eind januari start redigeren basistekst

7 Vragen?


Download ppt "Jaar van transport en veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google