De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland Startbijeenkomst 14 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland Startbijeenkomst 14 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland Startbijeenkomst 14 januari 2010

2 Programma startbijeenkomst Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland 1.Opening door Steven Krol, kwartiermaker transport en veiligheid 2.Belang Jaar van Transport en Veiligheid vanuit het perspectief van de Veiligheidsregio. Door Martin Madern, oud stuurgroeplid en strategisch programmamanager ‘Versterking Rampenbestrijding & Crisisbeheersing’ Veiligheidsregio Haaglanden 3.Wat houdt het programma in? Door Yde Hamstra, programmamanager Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland 4.Presentatie deelprojecten Bovenregionaal incidentscenario – Maarten Worp (VRR) Scheiding transport en kwetsbare functies – Dina Rezvanova (PZH) Risicocommunicatie en zelfredzaamheid – Monique v/d Harg (ZHZ) Grootschalige rampenoefening – Tjeerd Neumann (HRH) 5.Expert aan het woord: No Box at all door Christo Motz, expert zelfredzaamheid 6.Borrel

3 Programma transport en veiligheid Zuid-Holland Yde Hamstra

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 pro-actie scheiding bron en kwetsbare objecten (Basisnet) Incident scenario Rampenoefening Risico-communicatie Burgers Programma communicatie startconferentie en bestuurlijke conferentie

14 Bestuurlijke opdrachtgever Ambtelijke stuurgroep Programma organisatie en communicatie Project 1: Incident scenario Project 2: Scheiding transport GS en gevoelige functies Project 3: Risicocommunicatie en zelfredzaamheid Project 4: Bovenregionale oefening

15 Programmabureau Bewaakt voortgang en samenhang projecten Stelt programmacommunicatieplan op en voert uit: –startconferentie in maart 2010 –bestuurlijke conferentie eind 2010 –artikelen in vakbladen en andere media –etc. Onderhoudt contact met stake-holders Bereid stuurgroep vergaderingen en besluitvorming in veiligheidsberaad voor

16


Download ppt "Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland Startbijeenkomst 14 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google