De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaar van transport en veiligheid Risico & Crisisbeheersing Deelproject risicocommunicatie en zelfredzaamheid Kennistafel buisleidingen 7 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaar van transport en veiligheid Risico & Crisisbeheersing Deelproject risicocommunicatie en zelfredzaamheid Kennistafel buisleidingen 7 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Jaar van transport en veiligheid Risico & Crisisbeheersing Deelproject risicocommunicatie en zelfredzaamheid Kennistafel buisleidingen 7 september 2010

2 Projectteam Deelnemers uit de 4 VR’s te weten: Monique van der Harg (ZHZ): projectleider Elise Bergsma (Rijnmond) Liesbeth van Greuningen / Ingrid vd Bergh (Hollands Midden) Madelon Noordover (Haaglanden)

3 Kern van het project: Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat de inwoners van onze provincie zijn voorbereid, hun verantwoordelijkheid kennen en weten hoe te handelen. Uit publieksonderzoeken risicobeleving, uitgevoerd door de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland, blijkt het onderwerp gevaarlijke stoffen hoog te scoren (top drie) in de risicobeleving van onze burgers Het project dient ertoe deze communicatie te ontwikkelen.

4 Doelstelling: het vergroten van het (risico-)bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners rondom risico’s van het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen. Inwoners bewustmaken van de eigen verantwoordelijkheid bij calamiteiten en noodsituaties (en de voorbereiding op dergelijke situaties); Inwoners bewust maken van de beschikbare informatie over risico’s van het transport en opslag van gevaarlijke stoffen; Inzicht geven in de voorbereidingen en maatregelen die de overheid en hulpdiensten treffen; Inwoners een concreet handelingsperspectief bieden bij ongevallen rondom transport en opslag van met gevaarlijke stoffen (bevorderen zelfredzaamheid).

5 Benodigheden / kritische succesfactoren Draagvlak en commitment van betrokken partijen; Medewerking gemeenten; Gedragen visie over de nut en noodzaak van risicocommunicatie rondom gevaarlijke stoffen

6 Wat bieden wij? Standaard informatie (over risico’s van transport en opslag van gevaarlijke stoffen inclusief concrete handelingsperspectieven) die gemeenten kunnen gebruiken voor de voorlichting van hun burgers; Q&A’s voor gemeenten en andere overheden ter ondersteuning van de risicocommunicatie richting burgers; Risicocommunicatie op natuurlijke ‘aanhaak’momenten; Beeld- en ander ondersteunend materiaal; Portal (www.transportenveiligheid.nl) met compleet informatieoverzicht.

7 Stand van zaken Mei – juni 2010: basisteksten gereed en naar gemeenten www.transportenveiligheid.nl Wereld Haven Dagen Najaar 2010: voortzetting communicatie

8 Vragen?


Download ppt "Jaar van transport en veiligheid Risico & Crisisbeheersing Deelproject risicocommunicatie en zelfredzaamheid Kennistafel buisleidingen 7 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google