De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Incidentscenario Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Incidentscenario Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Project Incidentscenario Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland

2 Doelstelling project Incidentscenario De doelstelling van het project Incidentscenario is tweeledig: –Meer inzicht verkrijgen in de bovenregionale risico’s –Inschatting maken van de consequenties en de te nemen voorbereidende maatregelen. De afgeleide doelstellingen zijn: –Input leveren voor een bovenregionale rampenoefening –Het opdoen van ervaring t.b.v. het opstellen van een regionaal risicoprofiel en de provinciale risicokaart. Product: Bovenregionaal incidentscenario

3 Incidentscenario: De Omgeving Zuid-Holland is een significante bron en ontvanger voor wat betreft de risico’s bij gevaarlijke stoffen Wetsvoorstel Wet Veiligheidsregio’s –Regionaal Risicoprofiel –Uitwerking incidentscenario conform bijbehorende methodiek Ambitie tot intensieve samenwerking bij de veiligheidsregio’s en de provincie

4 Projectteam Incidentscenario Opdrachtgever vanuit de stuurgroep: Lilian Weber-Teuben - Veiligheidsregio Hollands Midden Liesbeth van Biene - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Friso van Hasselaar - Veiligheidsregio Haaglanden Josine Smit - Veiligheidsregio Hollands Midden Marjan Volkerink - Provincie Zuid-Holland Maarten Worp - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Begeleiding door een expertgroep

5 Afhankelijkheden met andere projecten Het project Incidentscenario kent twee afhankelijkheden. 1.project Grootschalige Oefening en het project Risicocommunicatie, 2.het project ‘Provinciale risicokaart en Regionaal risicoprofiel’,

6 Stand van Zaken Stakeholders zijn geïnventariseerd Expertmeetings zijn georganiseerd en gepland –16 februari, 4 maart, 18 maart Vooraankondiging uitnodiging expertmeetings is verzonden Inhoudelijke voorbereiding is gestart


Download ppt "Project Incidentscenario Jaar van Transport en Veiligheid Zuid-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google