De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 8-7-2014. Programma VT Diverse projecten, die bijdragen aan eindtermen: Focus van toezicht (risicogericht) Professionaliteit van toezichthouder Informatievragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 8-7-2014. Programma VT Diverse projecten, die bijdragen aan eindtermen: Focus van toezicht (risicogericht) Professionaliteit van toezichthouder Informatievragen."— Transcript van de presentatie:

1 1 8-7-2014

2 Programma VT Diverse projecten, die bijdragen aan eindtermen: Focus van toezicht (risicogericht) Professionaliteit van toezichthouder Informatievragen (eenmalig) Level playing field Overheid met één gezicht Programma Vernieuwing Toezicht

3 Route voor de eindtermen Klassiek toezicht 3. Systeemgericht toezicht 4. Professionele toezichthouders + 6. Koppeling van diverse vernieuwende ontwikkelingstrajecten BEDRIJF hoe? 1a. Coördinatiepunt per bedrijf (+concern) 1b. Branchemanager met pool (afvalbranche) waar? 2b. Illegaliteit 2a. Selectief toezicht op basis van risicosturing wat? 5. Uniformiteit in aanpak hoe?

4 Eén coördinatiepunt per bedrijf  Noord-Brabant  Brzo-inspecteur is coördinatiepunt  Zeeland en Limburg  Wm-inspecteur is coördinatiepunt

5 Project Coördinatie en Afstemming  Scope: BRZO op schaal van Zuid-Nederland  Brzo-verbetertraject voorbeeld voor VT  Brzo ‘boven-provinciaal’ in uitvoering en ontwikkeling  Systematiek voor alle provinciale Brzo-bedrijven, dus ook de niet-chemie  Afstemming vindt plaats op geplande toezichtstaken. Meerwaarde : samen optrekken èn niet in elkaars bevoegdheden treden

6 Andere projecten en producten Een selectie:  Inspectieschema Afgestemd Toezicht Brzo- inrichtingen  Eenduidige procedure meldingen Ongewone Voorvallen (wijziging hfdst.17 Wet milieubeheer)  Systeemgericht toezicht Wm  Concernbenadering 

7  Andere projecten en producten  ICT: Gezamenlijke InspectieRuimte (GIR) voor Vernieuwing Toezicht, in navolging GIR-Brzo  Verkennend onderzoek naar samengaan LAT-Brzo en VT Chemie

8

9 Regionale uitvoeringsdiensten Van Brabants bont naar Brabants maatwerk De Zeeuwse oplossing

10 Landelijke Package deal  Verdere decentralisatie naar gemeenten  Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor VTH  Voor/van: Provincies, gemeenten (en watersch.)  Complexe taken en bovenlokaal toezicht.  Samenwerking Rijk, Politie en OM  Kwaliteitscriteria, ook voor overige taken 

11  Packagedeal  Principe: schaal van de veiligheidsregio  Aanvulling op ‘verplichte’ taken: samenwerking of uitbesteding van minder complexe taken (“verzoektaken”)  Verzoektaken naar de regionale uitvoeringsdiensten of andere vorm  Operationeel: 1 januari 2012

12 Landelijke uitwerking  Beoordeling door VROM van de provinciale voorstellen  Verplichte basistakenpakket  Kwaliteitscriteria  VROM, VNG, IPO, UvW: maart 2010

13 Zeeland  Zeeuws model: 1 veiligheidsregio, 1 RUD  Basistakenpakket volgens de landelijke afspraken  Verzoektaken (plustaken): vorm nog in beraad  Waterschappen doen direct mee voor indirecte lozingen

14 Zeeuws model  Projectplan vastgesteld  Uitwerking van de omvang van de organisatie, kosten (kosten-neutraal als principe), huisvesting etc.

15 Noord-Brabant  Vier RUD’s met een beperkt pakket van complexe en lokaal overstijgende milieutaken  Alle Wabo-taken provincie  Milieuaspecten complexe bedrijven van gemeenten (IPPC en BRZO)  Onderdelen externe veiligheid

16 Brabants model  Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant: (veiligheidsregio)  Twee RUD’s in Midden- en West-Brabant  Vanuit de bestaande drie regionale milieudiensten (maar geen dictaat)  Mogelijkheid tot bundeling specialismen bij een RUD en/of een aantal shared services  RUD’s worden openbaar lichaam. (gemeenschappelijke regeling)

17 Provincie 3 rollen  Provincie als regisseur: - Invoering RUD’s - Implementatie kwaliteitscriteria  Provincie als deelnemer: - Provinciale VTH-taken  Provincie als toezichthouder van gemeenten en waterschappen (interbestuurlijk toezicht)

18 Vervolgtraject  Kwartiermakersfase: inrichten van de projectorganisatie: Zeeland provinciebreed Brabant provinciebreed en per RUD-regio  Bouwfase  Overgang personeel en middelen  Bij of na start: uitbreiding met verzoektaken ?

19 19 8-7-2014 Vragen? nu of tijdens Forum of bij uw provincie


Download ppt "1 8-7-2014. Programma VT Diverse projecten, die bijdragen aan eindtermen: Focus van toezicht (risicogericht) Professionaliteit van toezichthouder Informatievragen."

Verwante presentaties


Ads door Google