De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Martine Meijers Hester Tjalma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Martine Meijers Hester Tjalma."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Martine Meijers Hester Tjalma

2 Raadsledencongres Bussum De rol van de raad bij samenwerken Hester Tjalma, ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samenwerken: waarom eigenlijk? -Grensoverschrijdende opgaven -Bundelen van expertise en middelen -Bestuurskracht -Voorkomen van herindeling -Opgelegde (al dan niet verplichte) samenwerking -Kostenbesparing??

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samenwerken: met wie? Afgeleide van de vraag: waarom? ‘Lappendeken’: voor- en nadelen Schaal volgt opgave

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is samenwerking? -Gezamenlijk optrekken van gemeenten om lokale én gemeenschappelijke belangen te behartigen -Ruimer dan de Wgr -Wat is de Wgr en wat zijn voor en nadelen? -Niet: verzelfstandigen, privatiseren e.d.

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vormen van samenwerking -Regionaal strategische samenwerking -Metropoolregio’s -Assen-Groningen 2030 -Politieke samenwerking -Drechtsteden -Krimpenerwaard -Beleidssamenwerking (en services) -West Brabant -Rivierenland -Regio Noord-Veluwe -Ambtelijke samenwerking -Seta (Ten Boer, Oostzaan-Wormerland, BEL) -SSC (Zuid-West Friesland, Parkstad Limburg)

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ontwikkelingen komende jaren “De 3 D’s” Decentralisatie van -Wet werken naar vermogen (1-1-2013 /2014?) -Jeugdzorg (1-1-2015) -AWBZ-begeleiding (1-1-2013/14) Wijziging van de WGR: dualisering?

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol van de raad bij samenwerken Vraag: -Welke positie heeft de raad uit het oogpunt van democratische legitimatie, sturing en verantwoording? Beleid, uitvoering en bedrijfsvoering -Regelingen waar de raad direct een rol heeft (Beleid en in enkele gevallen uitvoering) -Regelingen waar de raad via het college een rol heeft (Bedrijfsvoering en in enkele gevallen uitvoering)

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol van de raad 1)Bij de keuze van partners/ inrichting van de samenwerking -Wat wil je bereiken? (waarom, waartoe?) -Randvoorwaarden in -- zeggenschap van de eigen gemeente -- effecten voor de burger -- kosten (budgetrecht) -- monitoring/ evaluatiemomenten

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol van de raad 2) Als de samenwerking eenmaal loopt -De bekende instrumenten: kaderstelling – controle -Tijdigheid: vast agendapunt met de wethouder -Verbinding: -raadsleden in AB -commissie regionale zaken -rol griffie -contacten met raadsleden/ - fracties

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samenvattend: lessen voor de raad a Pak je rol als raad, vanaf het allereerste begin b Regel de democratische legitimatie c Durf te stoppen / evaluatiemoment dGebruik de verantwoordingmechanismen eTiming en informatievoorziening : je gaat er zelf over!

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Website met praktijkvoorbeelden: www.vng.nl/samenwerken Webpublicaties over vormen van samenwerking Bustours per thema Ondersteuning op maat


Download ppt "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Martine Meijers Hester Tjalma."

Verwante presentaties


Ads door Google