De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Martine Meijers Hester Tjalma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Martine Meijers Hester Tjalma"— Transcript van de presentatie:

1 Martine Meijers Hester Tjalma

2 Raadsledencongres Bussum De rol van de raad bij samenwerken
Hester Tjalma, ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken

3 Samenwerken: waarom eigenlijk?
Grensoverschrijdende opgaven Bundelen van expertise en middelen Bestuurskracht Voorkomen van herindeling Opgelegde (al dan niet verplichte) samenwerking Kostenbesparing??

4 Samenwerken: met wie? Afgeleide van de vraag: waarom? ‘Lappendeken’: voor- en nadelen Schaal volgt opgave

5 Wat is samenwerking? Gezamenlijk optrekken van gemeenten om lokale én gemeenschappelijke belangen te behartigen Ruimer dan de Wgr Wat is de Wgr en wat zijn voor en nadelen? Niet: verzelfstandigen, privatiseren e.d.

6 Vormen van samenwerking
Regionaal strategische samenwerking Metropoolregio’s Assen-Groningen 2030 Politieke samenwerking Drechtsteden Krimpenerwaard Beleidssamenwerking (en services) West Brabant Rivierenland Regio Noord-Veluwe Ambtelijke samenwerking Seta (Ten Boer, Oostzaan-Wormerland, BEL) SSC (Zuid-West Friesland, Parkstad Limburg)

7 Ontwikkelingen komende jaren
“De 3 D’s” Decentralisatie van Wet werken naar vermogen ( /2014?) Jeugdzorg ( ) AWBZ-begeleiding ( /14) Wijziging van de WGR: dualisering?

8 Rol van de raad bij samenwerken
Vraag: Welke positie heeft de raad uit het oogpunt van democratische legitimatie, sturing en verantwoording? Beleid, uitvoering en bedrijfsvoering Regelingen waar de raad direct een rol heeft (Beleid en in enkele gevallen uitvoering) Regelingen waar de raad via het college een rol heeft (Bedrijfsvoering en in enkele gevallen uitvoering)

9 Rol van de raad Bij de keuze van partners/ inrichting van de samenwerking Wat wil je bereiken? (waarom, waartoe?) Randvoorwaarden in - zeggenschap van de eigen gemeente - effecten voor de burger - kosten (budgetrecht) - monitoring/ evaluatiemomenten

10 Rol van de raad 2) Als de samenwerking eenmaal loopt
De bekende instrumenten: kaderstelling – controle Tijdigheid: vast agendapunt met de wethouder Verbinding: raadsleden in AB commissie regionale zaken rol griffie contacten met raadsleden/ - fracties

11 Samenvattend: lessen voor de raad
a Pak je rol als raad, vanaf het allereerste begin b Regel de democratische legitimatie c Durf te stoppen / evaluatiemoment d Gebruik de verantwoordingmechanismen e Timing en informatievoorziening : je gaat er zelf over!

12 Website met praktijkvoorbeelden: www. vng
Website met praktijkvoorbeelden: Webpublicaties over vormen van samenwerking Bustours per thema Ondersteuning op maat


Download ppt "Martine Meijers Hester Tjalma"

Verwante presentaties


Ads door Google