De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek"— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Informatiesessie Raadsleden Bussum Liesbeth Pot-van ’t Hof Kwartiermaker Omgevingsdienst 11 januari 2012

2 Toelichting Liesbeth Pot
Aanleiding Landelijk traject Proces Omgevingsdienst

3 Uitvoeren wettelijke taken
Uitvoering van het omgevingsrecht: Beoordelen vergunningaanvragen Uitvoeren van toezicht Bij overtreding handhavend optreden Adviestaken?

4 Voorgeschiedenis Grote rampen (Enschede, Volendam)
Rapport Commissie Mans (2008) Invoering Wabo (2010) Conclusie

5 Conclusie Dienstverlening aan bedrijven op het gebied van vergunningverlening moet beter Handhaving moet slagvaardiger Schaalvergroting ambtelijke uitvoering Gemeenten en provincie bundelen uitvoeringskracht (behoud lokaal bevoegd gezag)

6 Aanbevelingen Mans Landsdekkend stelsel van 25 regionale omgevingsdiensten voor handhaving Level playing field Betere ketenafspraken tussen bestuur en OM, Politie en brandweer Bundeling expertise

7 Van 500 naar 25

8 Stand van zaken landelijk
Package deal VNG en IPO, juni 2009 Staatssecretaris per februari 2011: Zorg dat de RUD’s er komen Checklist criteria RUD-vorming Balans opmaken in juni 2011 Amvb starten bij witte vlekken per 1 oktober 2011 Per 1 januari 2013 operationeel

9 Landelijke kaders RUD Specifieke autoriteit in de regio
Gezamenlijke aansturing door gemeenten en provincie Zelfstandige bedrijfsvoering Kostenbewust en kosteneffectief Goede afstemming met OM en Politie “ROBUUST”

10 Proces Gooi en Vechtstreek
2011 keuzes maken Gooi en Vechtstreek zelfstandig? (te klein) Noord-Holland Noordzeekanaal? (andere problematiek) Flevoland? Utrecht?

11 Keuze valt op Flevoland
Past bij samenwerking GGD, RAV (ambulance), GHOR (geneeskundige hulpverlening regio, gemeenschappelijke meldkamer Biedt beste vooruitzichten op bestuurbaarheid + waarborg belangen Gooi en Vechtstreek Tempo en helderheid proces Lagere initiële kosten, kortere terugverdientijd

12 Intentieverklaring OFGV
Uitvoering van milieutaken wordt verbeterd door: Milieu vraagt bovenlokale aandacht Bundeling kennis Financieel voordeel behalen Uniforme behandeling bedrijven Handhaving in de keten minder complex door minder organisaties Structureel overleg met OM

13 Flevoland & Gooi en Vechtstreek

14 Proces Intentieverklaring mei, september en oktober 2011
Besluitvorming bedrijfsplan en Gemeenschappelijke Regeling voor 1 mei 2012 1 januari 2012 start kwartiermakerfase 1 januari 2013 start Omgevingsdienst

15 Organisatie Omgevingsdienst
Eén organisatie, één directeur Eén centrale lokatie Front office bij gemeenten Het nieuwe werken Mandaat Openbaar lichaam Medewerkers volgen hun taak 120 – 150 fte

16 Gemeenschappelijke regeling
PS en Gemeenteraden worden gevraagd GS en B&W’s toestemming te geven om GR aan te gaan

17 Bedrijfsplan Visie/missie Taken en formatie Personeel
Financiële businesscase ICT Huisvesting

18 Essentie Omgevingsdienst
Bundeling expertise Back office / Front office Level playing field Het nieuwe werken Mandaat Verantwoording

19 Personeel Primaire taken Ondersteunende taken Andere functies
Andere arbeidsvoorwaarden Ontslag en nieuwe aanstelling

20 Financiële businesscase
In 2012 opstartkosten 24% overhead 5% besparing Geen loon- en prijscompensatie Geen bruidschat Nadat opstartkosten zijn terugbetaald wordt winst gemaakt Hoewel: desintegratiekosten

21 Kwartiermaken 2012 Programmabegroting Inrichting Plaatsing
Verordeningen en mandaten Conversie en verhuizing

22 Samenwerking RUD Utrecht RUD Noord Holland BRZO
RUD Flevoland Gooi en Vechtstreek Groene handhaving

23 Rol van raden en staten Uitvoering is aan B&W en GS
Toestemming om een Gemeenschappelijke Regeling aan te gaan

24 Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
Samen, een nieuw begin.

25 Vragen/discussie

26 Type bedrijven BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen):
Broekhoff vuurwerk HG International Almere M&R Claushuis Zeewolde (kwikzilver) Brandsma Hilversum (metaalveredeling, galvaniseren) Quest, Naarden Technochroom, Lelystad IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control): Energie-industrie Productie en verwerking van metalen Minerale industrie Chemische industrie Afvalbeheer

27 Type bedrijven Varkenshouderijen Glastuinbouw Rioolwaterzuivering
Autodemontage Opslag banden Sloopactiviteiten bij bedrijven Bodemsaneringen

28 Proces besluitvorming
Okt Intentieverklaring Jan Bedrijfsplan en GR BOR-advies Apr GR in raden en staten Dec Mandaat aan Omgevingsdienst

29 Proces kwartier maken Jan 2012 AB/DB i.o. Directeur/kwartiermaker
Mei Installatie AB/DB Jan Start Omgevingsdienst

30 Proces mensen Apr 2012 Organisatie en formatieplan Functieboek
Apr Sociaal plan Mei Plaatsingsplan Okt Plaatsing medewerkers Dec Ontslag en aanstelling

31 Proces Informatie Jan 2012 Aanbesteding ICT Jun 2012 Gunning ICT
Sep Ingericht/conversie Nov Testen Dec Opleiden

32 Proces opdrachtgeverschap
Feb Takenpakket in detail Mrt Besturingsmodel Overlegstructuur Mei Productenboek 2013 Okt Jaarprogramma 2013

33

34 Schrikbeelden OFGV wordt productiefabriek, alles wordt standaard, uurtje/factuurtje ICT op orde? Omvang organisatie wordt te groot 50 werkplekken voor 100+ mensen Arbeidsvoorwaarden

35 Kansen met de OFGV Alleen ga je sneller, samen kom je verder en ben je sterker Met bundeling van expertise ontstaat een hogere (product)kwaliteit Ander/groter werkgebied Uniform

36


Download ppt "Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek"

Verwante presentaties


Ads door Google