De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Industriële veiligheid bereikbaarheidskaarten/oefenen regionaal crisisplan/ GRIP voorbeeld bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Industriële veiligheid bereikbaarheidskaarten/oefenen regionaal crisisplan/ GRIP voorbeeld bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 industriële veiligheid bereikbaarheidskaarten/oefenen regionaal crisisplan/ GRIP voorbeeld bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014 1

2 opbouw presentatie de vier pijlers van industriële veiligheid 1 externe veiligheid 2 Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 3 Artikel 31 Wet op de veiligheidsregio’s 4 advisering brandveiligheid milieu bereikbaarheidskaarten/ oefenen Regionaal Crisis Plan/ GRIP procedures praktijkvoorbeeld (4 juni 2013)

3 Externe veiligheid Advies bij risicovolle inrichtingen Advies bij ruimtelijke plannen Advies over groepsrisico en rampenbestrijding Focus op effecten buiten de poort

4 Besluit risico’s zware ongevallen 1999 Chemische industrie Verplichtingen gelden bij overschrijden drempelwaarde voor gevaarlijke stoffen –hoge drempel:VR-plichtig –lage drempel:PBZO-plichtig In MWB ca. 50 bedrijven

5 Brzo-toezicht: Wettelijke verplichting voor VR-bedrijven Bestuurlijke wens voor PBZO-bedrijven Toetsen of bedrijven voldoende zijn voorbereid op (zware) ongevallen Kennis opdoen van bedrijven en deze doorzetten naar OV Bedrijven scherp houden op veiligheid

6 bedrijfsbrandweer Wettelijke grondslag: Artikel 31 Wet veiligheidsregio’s

7 Waarom ? Waarom ABM? Dekking hele werkveld IV Systeemtoezicht Externe effecten Bestrijding Fysieke maatregelen Zorgt voor goede vergunningen Beter toezicht mogelijk Goede controle en advies fysieke veiligheid Basis voor EV Maatregelgericht toezicht Beperken restrisico

8

9 contactpersoon: Martijn Kuijpers 0162- 481651 martijn.kuijpers@brandweermwb.nl

10 10

11 contactpersoon: Ad Jespers 0162- 481656 ad.jespers@brandweermwb.nl

12 12 Regionaal Crisis Plan

13 13 GRIP procedures Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

14 GRIP Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP 0: motorkapoverleg:normale dagelijkse werkzaamheden GRIP 1:bronbestrijding GRIP 2:bron- en effectbestrijding GRIP 3:bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking GRIP 4:gemeentegrensoverschrijdend, evt. schaarste GRIP 5:regio-overschrijdend GRIP RIJK landelijke coördinatie

15


Download ppt "Industriële veiligheid bereikbaarheidskaarten/oefenen regionaal crisisplan/ GRIP voorbeeld bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google