De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (Ontwerp) Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen Harry Killaars Veiligheidsconsultant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (Ontwerp) Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen Harry Killaars Veiligheidsconsultant."— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (Ontwerp) Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen Harry Killaars Veiligheidsconsultant Openbare Veiligheid Brandweer Midden en West-Brabant

2 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR Branchevereniging van de Brandweer Jaarlijkse ledenvergadering Raad van Regionale Commandanten Programmaraad risicobeheersing en crisis- beheersing Netwerken van de leden Cluster EV van LNP 2

3 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding In overleg op verschillende niveaus Op verzoek van VROM voor OESO Parijs Overleg BZK, VROM en V&W IPO/VNG Basisnet Relevant Kennistafels Netwerk pro-actie in de regio 3

4 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Buisleidingen GasVloeistof (zeer) BrandbaarAardgas Butaan Buteen Etheen Propeen Monovinylchloride Waterstof Aardgascondensaat Benzines Crude oil Diesel olie Gascondensaat Gasolie Huisbrandolie Kerosine Nafta Propyleenoxide Ruwe aardolie Brandbaar Toxischethyleenoxide InertStikstof OxiderendZuurstof 4

5 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Scenario’s AardGevaren 1Brandbaar gasBrand/explosie Hitte bij brand Geluid (hoge druk) 2Brandbare vloeistofBrand/ explosie Hitte bij brand Milieuverontreiniging Verzakking van grond 3StikstofVerstikking 4ZuurstofBevordering spontane ontbranding 5Toxisch gasvergiftiging 5

6 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Effecten EffectEffectafstand Brandbaar gasOntsteking/brand400 m (hoge druk) 100 m (lage druk) Brandbare vloeistofirritatie100 m Stikstofverstikking100 m Zuurstofontbranding100 m Toxisch gasirritatie1.000 m 6

7 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Incidenten (dagelijks) 7

8 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Grote incidenten 1992 heipaal door gastransportleiding Venlo 2004 explosie Gellingen België 2004 DPO zuid Limburg kerosine 2008 lekkage Antwerpen ethyleen Journaal 8

9 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Taken Hulpdiensten Politie Afzetten Omleiden verkeer Evacueren burgers Begeleiden van technici naar incidenten en slachtoffers naar ziekenhuizen GHOR Behandelen van slachtoffers Opbouw en bemannen van Sigmatenten Brandweer Inschatten van gevaar, grootte van bedreigde gebied Aard van lekkage vloeistof, gas Effectafstand bepalen Beperken van het gevaar Beheersen van het gevaar Beperken materiële schade Ontsmetten slachtoffers en hulpverleners Gemeenten Voorlichting burgers Opvang burgers Registratie slachtoffers Afwikkeling met leiding beheerder 9

10 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Crisisbeheersing Buisleidingincidenten zijn opgenomen in het regionaal beheersplan, als ongeval met gevaarlijke stoffen. Opschaling conform procedure incidentmatrix. Concrete afspraken met leidingbeheerders. 10

11 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Risicobeheersing >>> BEVB Art 12.2. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en zelfredzaamheid. Wro art 2.1 of 2.2 Structuurvisie RO 11

12 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Ervaringen adviespraktijk MWB Tracébesluit Gasunie leiding naar België; Tracébesluit Zebra gasleiding Amercentrale; Leidingenstraat Roosendaal; Bebouwing in nabijheid van gasleidingen; Vloeistofleidingen tussen Antwerpen, Bergen op Zoom en Rotterdam; Gasdrukstations aan de grens. 12

13 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Risicoprofiel cyclisch proces 4 jaar Wet op de Veiligheidregio’s Overzicht van risicovolle situaties in de regio; Analyse, weging en inschatting van de gevolgen van risicovolle situaties; Na overleg en input met/van raden deelnemende gemeenten; Na overleg met infra-, en leidingbeheerders, waterschappen; Risicoprofiel is input voor Crisisplan en Beleidsplan. 13

14 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Vragen h.killaars@brandweermwb.nl 076-5296778 14


Download ppt "Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (Ontwerp) Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen Harry Killaars Veiligheidsconsultant."

Verwante presentaties


Ads door Google