De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen Werken aan een (Brand)Veilig Leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen Werken aan een (Brand)Veilig Leven"— Transcript van de presentatie:

1 Samen Werken aan een (Brand)Veilig Leven
Rob Frek Portefeuillehouder Verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn

2 Context *… Aantal branden 45.400 Brand in woning 5.200 Doden 97
Gewonden 874 Schade € miljoen * Bron CBS 2008 2

3 (Brand)veilig Ondernemen
Brandweer over Morgen Burger/ bedrijven/brandweer Geaccepteerd risico Bestuur Operationele brandweerorganisatie VANGNET Risicobeheersing (Brand)veilig Leven = (Brand)veilig Wonen + (Brand)veilig Ondernemen straks: VOORKOMEN BEPERKEN EN BESTRIJDEN Beperken EFFECT NIEUW: Verkleinen KANS Verkleinen KANS Beperken EFFECT NU: proactie preventie repressie nazorg Vluchten Uitbreiding beperken Redden, blussen Evaluatie Onderzoek Onveiligheid voorkomen VOORKOMEN BEPERKEN EN BESTRIJDEN U WEET DAT MISSCHIEN NIET MAAR DE BRANDWEER GAAT VERANDEREN, WAARBIJ ZIJ MEER MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT WIL LEVEREN. GROTERE AANDEEL VOORKOMEN VAN BRAND BUGERS EN BEDRIJVEN: BRANDVEILIG LEVEN BRANDWEER = VANGNET FOUTIEVE BEELDVORMING: BRANDWEER KAN NIET ALLES! EN WAT IN PREVENTIE WORDT NAGELATEN KLAN NIET WORDEN GOED GEMAAKLT MET REPRESSIE EN OMDAT BRANDEN VOORKOMEN NOG STEEDS BETER IS DAN BLUSSEN ZAL DE BRANDWEER JUIST VAN HET VOORKOMEN VAN BRAND MEER WERK GAAN MAKEN MAAR DAT KAN DE BRANDWEER NATUURLIJK NIET ALLEEN DAARVOOR ZOEKEN WIJ SAMENWERKING MET ALLERLEI PARTIJEN.

4 Veranderstrategie Eigen verantwoordelijkheid
(Brand) Veiligheidsbewustzijn Zelfredzaamheid Nederlandse ondernemers blijken nog steeds voor een groot deel op de overheid te vertrouwen bij preventie en ingrijpen bij veiligheidssituaties. DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BRANDVEILIGHEID IS EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID, WAARBIJ BURGERS EN BEDRIJVEN PRIMAIR VERANTWOORDELIJK ZIJN EN WAAR DE OVERHEI D DE KADERS BEPAALT, WAAR MOGELIJK ONDERSTEUNT EN TOEZIET OP DE NALEVING. GEBOUWBEHEERDERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR GEBOUW EN DE INTEREN ORGANISATIE, NIET DE OVERHEID! MEER BRANDVEILIGHEIDSBEWUSTZIJN IS NODIG OM DEZE VERANTWOORDELIJKHEID IN DE PRAKTIJK TE BRENGEN. ZELFREDZAAMHEID: SNELLE ONTDEKKING => ROOKMELDERS ONTVLUCHTEN = > VLUCHTWEGEN = > VLUCHTVAARDIGHEDEN BRANDUITBREIDING VOORKOMEN => BRANDVEILIG GEBOUW => ZELF BLUSSEN => WONINGSPRINKLERS “NIET REKENEN OP BRANDBESTRIJDING” KNELPUNT IS DAT DIT ER ALLEMAAL NOG ONVOLDOENDE IS. BLIJKT OOK UIT EIGEN ONDERZOEK VAN DE SSA ONDER 1000 ONDERNEMERS! Onderzoek onder meer dan 1000 ondernemers in opdracht van de vakbeurs SAA

5 SAMENWERKING Samenwerken in (Brand)Veilig Leven met de Brandweer:
Open houding Binnen maatschappelijk netwerk Op lokaal, regionaal, landelijk niveau Actieve benadering Brandweer kan het niet alleen BRANDVEILIG LEVEN activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen leefomgeving te verbeteren. IN SAMENWERKING MET ANDERE PARTIJEN IN DIE OMGEVING. DE BRANDWEER STRAT MET BRANDVEILIG LEVEN VANUIT EEN OPEN HOUDING RICHTING DOELGROEPEN, SAMENWERKEND OP LOKAAL, REgIONAAL EN NATIONAAL NIVEAU

6 (Brand)veilig leven 1001 bloemen bloeien Netwerkdagen
Brandweerkennisnet Format voor opstellen meetbare pilots Evidence based pilots: bewustwording en gedragsverandering 6


Download ppt "Samen Werken aan een (Brand)Veilig Leven"

Verwante presentaties


Ads door Google